Bölüm Hakkında

Hemşirelik; temel amacı birey, aile ve topluma bakım vermek olan sağlığı geliştirmeyi ve sürdürmeyi, yaşam kalitesini yükseltmeyi, insan yaşamının en kritik dönemlerinde bütüncül-hümanistik bakımı sağlamayı, insanın karar verme gücüne saygı duymayı ve geliştirmeyi amaçlayan bir meslektir.

Bölümümüz sağlığın korunması, geliştirilmesi ve hasta bireylere profesyonel düzeyde kaliteli bir bakım verilmesini sağlayacak; insana ve sağlık sorunlarına duyarlı, mesleki etik standartları benimseyen, liderlik rolü üstlenebilecek, ekip çalışmasına inanan, kendi kendine ve yaşam boyu öğrenme bilinci ile dolu, eleştirel düşünebilen, otonomisi olan, mesleki yeterliliğe ve sorumluluk bilincine sahip, toplumsal sorumluluğu üstlenmeye hazır ve toplumun değişen sağlık gereksinimlerine yanıt verebilecek hemşirelerin yetiştirilmesini hedeflemektedir.

Bölümümüz, 1994 yılında Başkent Üniversitesi bünyesinde Hemşirelik Yüksekokulu olarak kurulmuş, 1999-2000 eğitim-öğretim yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi yapısı altında Hemşirelik Bölümü olarak yerini almıştır. 2006 yılında yüksek lisans eğitimine başlamıştır. 2015 yılında  doktora programı açılmış ve bölümümüzün adı “ Hemşirelik Bölümü” olarak değişmiştir.

Bölümümüzün lisans düzeyindeki eğitim programı, bir yıllık İngilizce hazırlık eğitiminden sonra dört yıllık teorik ve uygulamalı bir eğitimi kapsamaktadır. Eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz “Hemşirelikte Lisans Diploması” alarak “Hemşire” unvanını kazanırlar.

Bölümün Avantajları

İsteyen öğrencilerimiz mezun olduktan sonra Başkent Üniversitesi’ne bağlı sağlık kuruluşlarında burs aldıkları süre kadar çalışma koşuluyla, öğrencilikleri süresince hizmet karşılığı burs alma imkanına sahiptirler. Öğrenciliği sırasında hizmet bursu alan mezunlarımız işe başladıklarında normal maaşlarını da almaktadırlar.

Bölüm Mezunlarının İş İmkanı Bulabildikleri Alanlar

Tüm dünyada ve ülkemizde hemşire açığının giderek büyüyen bir sorun olması hemşirelere geniş iş imkânları sunmaktadır. Hemşireler yurt içi ve yurt dışında toplum sağlığı ile ilgili alanlar, tedavi ve iyileştirme hizmetleri veren kurumlar ve eğitim kurumları gibi birçok farklı alanda çalışabilmektedirler.Mezunlarımızın istihdam olanağı %100’dür.

Programın Ayrıcalıkları

Öğrencilerimizin, Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında yurtdışında (İsveç, Danimarka, Hollanda, İspanya, Slovenya) anlaşmamız bulunan okullara ve hastanelere hem ders hem de staj kapsamında değişim programlarıyla gitme olanakları bulunmaktadır. Erasmus; Avrupa Birliği’ne üye ve üye olmayan ülkelerin yükseköğretim kurumları arasında yapılan öğrenci değişim (student exchange) programıdır.

Staj Ve Uygulamalı Eğitim İmkanları

Öğrencilerimiz Başkent Üniversitesi’ne bağlı tüm kuruluşlarda; okul, kreş, huzurevi ve toplum sağlığı merkezleri gibi farklı kurum ve kuruluşlarda staj/uygulama imkanı bulabilmektedir.

Mezun Olan Öğrencilerin Çalıştıkları Kurumlar

Programdan mezun olan öğrencilerimiz, sağlık sektöründe, gerek özel gerekse kamu kuruluşlarında aşağıdaki unvanlarla çalışabilirler:

  • Klinik hemşiresi
  • Yönetici hemşire
  • Eğitim hemşiresi
  • Süpervizör hemşire
  • Özel Dal hemşiresi
  • Akademisyen

Laboratuvar ve Uygulamalı Derslikler

Hemşirelik Bölümü’nün toplamda beş dersliği bulunmaktadır. Her derslikte projeksiyon cihazı bulunmakta olup dersler görsel desteklerle işlenebilmektedir. Öğrenciler uygulamalarını smülasyon mankenlerinin de bulunduğu “Mesleki Beceriler Uygulama Merkezi’nde” yapmaktadırlar. Laboratuarda uygulamalar, bakım mankenleri ve sistem maketleri üzerinde yapılmakta ve öğrenci çalışmaları deneyimli akademik kadro rehberliğinde yürütülmektedir. Eğitim teknolojisindeki en son yenilikler doğrultusunda laboratuar araçları ve malzemeleri güncellenmekte, öğrencilerin hemşirelik uygulamalarında güncel bilgi ve beceriye sahip olması hedeflenmektedir.