Kurullar

Koordinatörlükler

Erasmus ve Husbik Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Sultan Kav ( Başkan) 
Dr. Öğr. Üyesi Sevcan Avcı Işık ( Rapörtör)
Dr. Öğr. Üyesi Banu Çevik( Üye) 
Öğr. Gör. Dr. Alper Beder (Üye) 
Araş. Gör. Gülşen Kılıç (Üye)

Çalışma Usul ve Esasları için tıklayınız...

Kalite Koordinatörlüğü
Dr. Öğr. Üyesi Sevcan Avcı Işık (Başkan) 
Araş. Gör. Gülşen Kılıç (Rapörtör)
Prof. Dr. Azize Karahan (Üye) 
Prof. Dr. Sultan Kav (Üye)
Doç.Dr. Ebru Akgün Çıtak (Üye)

Çalışma Usul ve Esasları için tıklayınız...

Medya ve İletişim Koordinatörlüğü
Öğr. Gör. Berrak Balanuye ( Başkan) 
Öğr. Gör. Akile Karaaslan Eşer (Rapörtör)
Öğr. Gör. Reyyan Gürel (Üye) 
Araş. Gör. Elif Budak Ertürk (Üye)
Araş. Gör. Gülşen Kılıç (Üye) 

Çalışma Usul ve Esasları için tıklayınız...

Mezun İzlem Koordinatörlüğü
Dr. Öğr. Üyesi Deniz Öztürk ( Başkan) 
Öğr. Gör. Berrak Balanuye (Rapörtör)
Dr. Öğr. Üyesi Ziyafet Uğurlu (Üye) 
Öğr. Gör. Nevin Doğan (Üye)
Öğr. Gör. Aysel Abbasoğlu (Üye) 
Öğrenci Ecem Öney (Üye)
Öğrenci Nadide Yağmur Çapangil (Üye)

Çalışma Usul ve Esasları için tıklayınız...

Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü
Dr. Öğr. Üyesi Banu Çevik (Başkan) 
Aras. Gör. Elif Budak Ertürk (Rapörtör)
Prof. Dr. Azize Karahan (Üye)
Doç.Dr. Ebru Akgün Çıtak (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Sevcan Avcı Işık (Üye)

Çalışma Usul ve Esasları için tıklayınız...

Tanıtım Koordinatörlüğü
Öğr. Gör. Akile Karaaslan Eşer (Başkan)
Öğr. Gör.Reyyan Gürel (Rapörtör)
Prof. Dr. Nalan Özhan Elbas (Üye) 
Prof. Dr. Lale Taşkın (Üye) 
Öğr. Gör. Dr. Alper Beder (Üye)

Çalışma Usul ve Esasları için tıklayınız...

Yatay-Dikey Geçiş Koordinatörlüğü
Prof. Dr. Hayriye Ünlü ( Başkan)
Araş. Gör. Elif Budak Ertürk (Rapörtör)
Öğr. Gör. Akile Karaaslan Eşer (Üye)
Öğr. Gör.Reyyan Gürel (Üye)
Araş. Gör. Gülşen Kılıç (Üye)

Çalışma Usul ve Esasları için tıklayınız...