Kurullar

Koordinatörlükler

Erasmus ve Husbik Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Sultan Kav ( Başkan) 
Dr. Öğr. Üyesi Sevcan Avcı Işık ( Rapörtör)
Dr. Öğr. Üyesi Banu Çevik( Üye) 
Dr. Öğr. Üyesi Akile Karaaslan Eşer
Öğr. Gör. Dr. Alper Beder (Üye) 
Öğrenci Enise Özcan (Üye)
Öğrenci  Gözde Dedeoğlu (Üye)

Çalışma Usul ve Esasları için tıklayınız...

Kalite Koordinatörlüğü
Dr. Öğr. Üyesi Sevcan Avcı Işık (Başkan) 
Dr. Öğr. Üyesi Elif Budak Ertürk (Rapörtör)
Prof. Dr. Azize Karahan (Üye) 
Prof. Dr. Sultan Kav (Üye)
Prof. Dr. Ebru Akgün Çıtak (Üye)
Öğrenci Semanur Yılmaz (Üye)
Öğrenci Fatma Sena Günendi (Üye)

Çalışma Usul ve Esasları için tıklayınız...

Medya ve İletişim Koordinatörlüğü
Öğr. Gör. Berrak Balanuye ( Başkan) 
Dr. Öğr. Üyesi Akile Karaaslan Eşer (Rapörtör)
Dr. Öğr. Üyesi Elif Budak Ertürk (Üye)
Öğr. Gör. Reyyan Gürel (Üye) 
Arş. Gör. Tuğçe Uçgu (Üye)
Öğrenci Berna Doğan (Üye)
Öğrenci Sena Nur Küsmez (Üye)

Çalışma Usul ve Esasları için tıklayınız...

Mezun İzlem Koordinatörlüğü
Dr. Öğr. Üyesi Deniz Öztürk ( Başkan) 
Öğr. Gör. Berrak Balanuye (Rapörtör)
Doç. Dr. Ziyafet Uğurlu (Üye) 
Öğr. Gör. Nevin Doğan (Üye)
Öğr. Gör. Aysel Abbasoğlu (Üye) 
Öğrenci Talha Muhammed Sabah (Üye)
Öğrenci Öykü Balkaya (Üye)

Çalışma Usul ve Esasları için tıklayınız...

Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü
Dr. Öğr. Üyesi Banu Çevik (Başkan) 
Dr. Öğr. Üyesi Elif Budak Ertürk (Rapörtör)
Prof. Dr. Azize Karahan (Üye)
Prof. Dr. Ebru Akgün Çıtak (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Sevcan Avcı Işık (Üye)
Öğr. Gör. Reyyan Gürel (Üye)
Öğrenci İbrahim Gültekin (Üye)
Öğrenci Gizem Aleyna Koç (Üye)

Çalışma Usul ve Esasları için tıklayınız...

Tanıtım Koordinatörlüğü
Dr. Öğr. Üyesi Akile Karaaslan Eşer (Başkan)
Öğr. Gör.Reyyan Gürel (Rapörtör)
Prof. Dr. Nalan Özhan Elbas (Üye) 
Prof. Dr. Lale Taşkın (Üye) 
Öğr. Gör. Dr. Alper Beder (Üye)
Öğrenci Deniz Can Aktaş (Üye)
Öğrenci Teslime Aybüke Ay (Üye)

Çalışma Usul ve Esasları için tıklayınız...

Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü
Dr. Öğr. Üyesi Akile Karaaslan Eşer (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Ay (Rapörtör)
Dr. Öğr. Üyesi Elif Budak Ertürk(Üye)
Öğr. Gör. Berrak Balanuye (Üye) 
Öğr. Gör.Reyyan Gürel (Üye) 
Öğrenci Selin Madran (Üye)
Öğrenci Damla Bircan (Üye)

Çalışma Usul ve Esasları için tıklayınız...

Yatay-Dikey Geçiş Koordinatörlüğü
Dr. Öğr. Üyesi Elif Budak Ertürk ( Başkan)
Öğr. Gör.Reyyan Gürel (Rapörtör)
Dr. Öğr. Üyesi Deniz Öztürk (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Akile Karaaslan Eşer (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Ay
Öğrenci Tunahan Koç (Üye)
Öğrenci Halise Bakır (Üye)

Çalışma Usul ve Esasları için tıklayınız...