Doç. Dr. EBRU AKGÜN ÇITAK

Hemşirelik ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2139
E-Posta : citak[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2006), Ege Üniversitesi, Hemşirelik Ve Sağlik Hizmetleri
 • Yüksek Lisans (2001), İstanbul Üniversitesi, Hemşirelik Ve Sağlik Hizmetleri
 • Lisans (1999), İstanbul Üniversitesi, Hemşirelik Ve Sağlik Hizmetleri

Çalışma Alanları


 • PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ

Ödüller


 • Kav S, Akgün Çıtak E, Karahan A, Fernandez P. Best Oral Presentation Award. III. Mediteranian Multidisplinary Oncolgy Forum", Greece", 26/10/2013.

Projeler


 • Akgünçıtak E, Durukan İ, Avcı S. HEMŞİRELERİN PROBLEM VE ZOR HASTA OLARAK TANIMLADIKLARI HASTALARLA İLETİŞİM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. ", ", Başkent Üniversitesi", 14/06/2008.

Kitaplar


 • Akgün Çıtak E. Yaşlı Ruh sağlığı ve Yaşlı Bireyler Görülen Ruhsal Bozukluklar. In:Sevgisun Kapucu editors. Geriatri Hemşireliği. ankara: Hipokrat yayınevi 1; 2019. p.243-263.

 • Akgün Çıtak E. Çatışma Yönetimi. In:Besti üstün, Satı Demir editors. Hemşirelikte İletişim. İstanbul: Akademi Yayınevi; 2019. p.145-158.

 • Akgün Çıtak E. Çocuklarda Psikoterapi. In:Nermin Gürhan,Azize Atlı Özbaş editors. İleri Psikiyatri Hemşirleiği Uygulamaları için Psikoterapi. ankara: Ankara Nobel Tıp; 2019. p.597-624.

 • Akgün Çıtak E. Yaşlı Ruh Sağlığı. In:Arzu İçağasıoğlu Çoban, Seda Attepe Özden editors. Psikiyatrik Sosyal Hizmet. Ankara: Nobel; 2019. p.245-254.

 • Akgün Çıtak E. Psikiyatri ve Ruh Sağlığı. In:Azize Karahan, Sultan Kav editors. Spark's Taylor'ın Hemşirelik Tanı Referans El Kitabı. Ankara: Güneş Tıp Kitapevi; 2019. p.731-736.

 • Akgün Çıtak E. ? İletişim Kurmayı zorlaştıran davranışları olan hastalarla iletişim. In:Besti üstün, Satı Demir editors. Hemşirelikte İletişim. İstanbul: Akademi; 2019. p.352-363.

 • Akgün Çıtak E. Onkoloji Hemşirelerinde Merhamet Yorgunluğu. In:Nazmiye Kocaman editors. Psikoonkoloji. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.63-67.

 • Akgün Çıtak E. Psikiyatrik Rehabilitasyon. In:Seda Attepe Özden, Emre Özcan editors. Tıbbi Sosyal Hizmet. Ankara: nobel kitapevi; 2017. p.137-145.

 • Akgün Çıtak E. Yaşlılık ve İletişim. In:Naile Bilgili, Yeter Kitiş editors. Yaşlılık ve Yaşlı Sağlığı. ankara: Vize yayıncılık; 2017. p.512-521.

 • Akgün Çıtak E. Yaşlanmaya Bağlı Psikolojik Değişimler. In:Naile Bilgili, Yeter Kitiş editors. Yaşlılık ve Yaşlı Sağlığı. ankara: Vize yayıncılık; 2017. p.87-97.

 • Akgün Çıtak E. Psikiyatri Hemşireliği Girişimleri. In:Firdevs Erdemir, Sultan Kav, Arzu Akman Yılmaz editors. Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması. : Nobel tıp Kitapevi; 2017

 • Akgün Çıtak E. Hemşire-Hasta/ Birey İlişkileri. In:Nermin Gürhan, Ayşe Okanlı editors. Yaşamın Sırrı İletişim. Ankara: Nobel Tıp Kitapevi; 2017. p.127-142.

 • Akgün Çıtak E. Nörobilişsel Bozukluklar. In:Doç.Dr. Nermin Gürhan editors. Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği. Ankara: Ankara Nobel Tıp Kitapevi; 2016. p.634-.

 • Akgün Çıtak E. İyileşme Modelleri. In:Nermin Gürhan editors. Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği. Ankara: Nobel Tıp Kitapevi; 2016

 • Üstün B, Akgün E. Meme Kanseri ve Baş Etme. In:Harmancıoğlu Ö. İ., Karayurt Ö editors. Meme Kanseri Hasta ve Hasta Yakınları İçin Bir Rehber. İzmir: Uşşak Yayınevi; 2007

 • Üstün B, Akgün E, Partlak N. Yazar editors. Hemşirelikte İletişim. İzmir: Okullar yayınevi; 2005

Makaleler


 • Karahan A, Akgün Çıtak E, Çevik B, Abbasoğlu A, Uğurlu Z. İntestinel stoması olan bireylerin stomaya yönelik stigma algılarının belirlenmesi. Turkish Journal of Colerectal Disease, 2019; (Suppl):211-211. ( ISI Database'e giren tüm indeksler )

 • Aksoydan E, Aytar A, Aurelija B, Rose Marijin VB. Is training for informal caregivers and their older persons helpful? A systematic review. Archives of Gerontology and Geriatrics, 2019; 83:66-74. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Akgün Çıtak E, Kav S, Çevik B. Review Exploring Spirituality Perception and Experiences of Cancer Patients. Supportive Care in Cancer, 2019; 27(Suppl1):202-202. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Uğurlu Z, Kav S, Karahan A, Akgün Çıtak E. Corraletes of Ageism Among Health Care Professionals Working with Older Adults. Journal of Transculturel Nursing, 2019; 30(3):303-312. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Akgün Çıtak E, Kav S. INTERVENTIONS TO MANAGE COMPASSION FATIGUE IN ONCOLOGY NURSES: A SYSTEMATIC PRISMA REVIEW. Supportive care in cancer, 2018; 26(Suppl2):220-221. ( SCI EXP.SCİENCE CİTATİNON İNDEX )

 • Karaslan Eşer A, Kav S, Uğurlu Z, Çevik B. SELF-EFFICACY AND RESILIENCE STATUS AMONG FAMILY CAREGIVERS OF CANCER PATIENTS IN TURKEY. Supportive Care in Cancer, 2018; 26(Suppl2):228-229. ( SCI EXP.SCİENCE CİTATİNON İNDEX )

 • Akgün Çıtak E, Kav S. . INTERVENTIONS TO MANAGE COMPASSION FATIGUE IN ONCOLOGY NURSES: A SYSTEMATIC PRISMA REVIEW. Supportive care in cance, 2018; 26(Suppl2):220-221. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ökdem Ş, Akgün Çıtak E, Avcı Işık S, Özhan Elbaş N. Examination of humor styles and mental health status of health services students in vocational schools. Journal of Psychiatric Nursing, 2018; 2(2):112-118. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Akgün Çıtak E. CERRAHİ GİRİŞİM GEÇİREN YAŞLI HASTALARDA DELİRYUM VE HEMŞİRELİK BAKIMI. Türkiye Klinikleri Cerrahi Girişim Uygulanan Yaşlılarda Bakım Yönetimi Özel Sayısı, 2017; 3(2):119-123.

 • Akgün Çıtak E. KADINA YÖNELİK ŞİDDET. Türkiye Klinikleri Şiddet Özel Sayısı, 2017; 3(2):136-140.

 • Akgün Çıtak E. KANSER TANISI ALMIŞ ERGENLERDE YAŞANAN PSİKOSOSYAL PROBLEMLER VE YÖNETİMİ. Türkiye Klinikleri Konsultasyon Liyazon Psikiyatri Hemşireliği Özel Sayısı, 2017; 3(1):58-62.

 • Yıldırım Sarı H, Akgün Çıtak E, Uysal N, Yılmaz E. Attitudes of nursing students towards people with disabilities. Learning Disability Practice, 2016; 19(1):27-30. ( CINAHL )

 • Kilicarslan Toruner E, Ayaz S, Altay N, Akgun Citak E. Efficacy of a School-Based Healthy Life Program in Turkey. Childrens Health Care, 2015; 44(1):69-86. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Altay N, Kılıçarslan Törüner E, Akgün Çıtak E. Determination of Smoking and Drinking and Preventive Measures in Adolescents. JOURNAL OF ADDICTIONS NURSING, 2014; 25(2):94-102. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Akgün Çıtak E, Kılıçarslan Toruner E, Bora Güneş N. Exploring Communication Difficulties in Pediatric Hematology: Oncology Nurses. Asian Pac J Cancer Prev, 2013; 14(9):5477-5482. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Fernandez P, Montserrat M, Company A, Kav S, Karahan A, Akgün :Itak E. Smileon:supporting innovative learning approaches through mobile integration in the workplace-oncology. Supportive Care in Cancer, 2013; 21(Suppl1):270-270. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kav S, Citak EA, Akman A, Erdemir F. Nursing students' perceptions towards cancer and caring for cancer patients in Turkey.. Nurse Education in Practice, 2013; 13(1):4-10. ( Medline/Pubmed )

 • Kılçarslan Toruner E, Akgün Çıtak E. Information-seeking behaviours and decision-making process of parents of children with cancer. EUROPEAN JOURNAL OF ONCOLOGY NURSING, 2013; 17(2):176-183. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Karayurt Ö, Uğur Ö, Tuna A, Günüşen N, Akgün Çıtak E. The effect of personal counsellıng on anxıety, depressıon, qualıty of lıfe and satısfactıon ın patıents wıth breast cancer. Meme Sağlığı Dergisi, 2012; 9(3):135-143.

 • Akgün Çıtak E, Uysal G. Kavram Analizi: Eleştirel Düşünme. J Edu Res Nursing, 2012; 9(3):135-143.

 • Akgün Çıtak E, Karahan A, Avcı S. Analysis of Nursing Students Communication Difficulties with Patients and Definitions of Difficult Patients.. European Journal of Oncology Nursing, 2012; 16(Suppl1):43-43. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Akgün Çıtak E, Karahan A, Avcı S. Analysis of Nursing Students Communication Difficulties with Patients and Definitions. European Journal of Oncology Nursing, 2012; 16(Suppl1):43-43. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Akgün Çıtak E, Kılıçarslan Toruner E. Exploring Communication Difficulties and Empowerment Perceptions of Paediatric Haematology-Oncology Nurses. Eur J Oncol Nurs, 2012; 16(Suppl1):37-38. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Akgün Çıtak E, Uysal G. Bir Üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Son Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 2011; 27(3):9-20.

 • Erdemir F, Akgün Çıtak E, Ulusoy H, Geçgil E. Hemşirelerin Hastalar Tarafından Cinsel Tacize Uğrama Durumlarının Belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 2011; 2:27-35.

 • Akgün Çıtak E, Çam O. Hemşirelere Verilen Eğitimin Çatışma Çözme Becerisine, Yöntemine ve Tükenmişlik Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yükseksekokulu Elektronik Dergisi, 2011; 4(4):165-171.

 • Akgün Çıtak E, Avcı S, Basmacı Ö, Durukan İ. Bir Üniversite Hastanesinde Hemşirelerin Zor Hasta Olarak Tanımladıkları Hastalarla İletişim Davranışlarının İncelenmesi. HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME DERGİSİ, 2011; 10(1):35-44.

 • Edermir F, Kav S, Akgün Çıtak E, Hanoğlu Z, Karahan A. A Turkish version of Kogan's attitude toward older people(KAOP)scale:Reliability. Archievs of Gerntology, 2011; 52(3):162-165. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Akgün Çıtak E, Budak E, Kaya Ö, Öz Ş. Bir Üniversitede Öğrenim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Ruhsal Hastalıklara Yönelik İnançlarının Belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 2010; :68-71.

 • Kav S, Akgün Çıtak E, Akman A, Erdemir F. Turkish nursing students perceptions towards cancer and caring experiences for cancer patients. European Journal of Oncology Nursing, 2010; 14(Suppl1):30-30. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ökdem Ş, Hanoğlu Z, Akgün Çıtak E. Sexuality: Is it an important problem in gynecological cancer patients. Journal of BUON, 2008; 13(Suppl1):73-73. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Çam O, Akgün E. Sağlık Kurumlarında Çatışma. Ege Üniversitesi Hemsirelik Yüksekokulu Dergisi, 2007; 23(1):125-134.

 • Karayurt Ö, Üstün B, Uğur Ö, Tuna Malak A, Günüşen N, Akgün Çıtak E. Meme Kanseri Hastalarda Bireysel Danışmanlığın Hasta Bakım Sonuçlarına Etkisinin İncelenmesi. Meme Sağlığı DErgisi, 2007; 3(Suppl1):-.

 • Çam O, Akgün E. Hemşirelikte Çatışma ve Çatışma Yönetimi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi., 2007; 23(1):115-124.

 • Çam O, Akgün E. Kişilerarası İlişkilerde Çatışma Yönetimi. Kişilerarası İlişkilerde Çatışma Yönetimi, 2007; 23(2):18-22.

 • Üstün B, Bahar Z, Partlak N, Akgün E, Öztürk M, Malay U. Bakımevinde Yaşayan Yaşlıların Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi. ZKÜ: Zonguldak Sağlık Yüksekokulu. Sağlık Eğitim Araştırma Dergisi, 2005; 1(1):26-33.

 • Üstün B, Akgün E, Partlak N. Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Öfke İfade Etme Biçimleri Ve Genel Sağlık Durumlarının İncelenmesi. ZKÜ: Zonguldak Sağlık Yüksekokulu. Sağlık Eğitim Araştırma Dergisi, 2005; 1(2):34-41.

 • Çam O, Akgün E, Gümüş A, Bilge A, Ünal Keskin G. Bir Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastenesinde Çalışan Hekim ve Hemşirelerin Klinik Ortamlarını Değerlendirmeleri ile İş Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2005; 6(4):212-220.

 • Baykal Ü, Sökmen S, Korkmaz S, Akgün E. Determining Student Satisfaction in a Nursing College. Nurse Education Today, 2005; 4(25):255-262. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Baykal Ü, Altuntaş S, Sökmen S, Akgün E. Örgütsel İklim Ölçeğinin Uyarlanması ve Yönetici Hemşirelerin Hastanelerdeki Örgütsel İklimle İlgili Değerlendirilmesi. İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2005; 13(55):91-112.

 • Baykal Ü, Sökmen S, Korkmaz Ş, Akgün E. Öğrenci Memnuniyeti Ölçeği Geliştirme Çalışması. İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Dergisi, 2002; 12(49):23-32.

Bildiriler


 • Pınarbaşı B, Akgün Çıtak E, Günay A, Uğurlu Z. Serviks kanseri olan kadınların trakelektomi ameliyatı sonrası deneyimlerinin. 1.Uluslararası ve 16. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi: antalya; 21/11/2018 - 25/11/2018

 • Abbasoğlu A, Akgün Çıtak E, Yiğit C, Sabancı D. Effects of the Quality of Work Life of Nurses on Mental Health Status. 7th International Nursing Management Congress: bodrum; 25/10/2018 - 27/10/2019

 • Kılıç G, Akgün Çıtak E, Ökdem Ş. Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) Tanılı Bir Olgunun Henderson Hemşirelik Modeli?ne Göre Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu. 20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Antalya: Antalya; 10/10/2018 - 14/10/2018

 • Karahan A, Abbasoğlu A, Akgün Çıtak E, Balanuye B. Yaşlıların Ev ve Hastane Ortamındaki Uyku Kalitesinin Karşılaştırılması. International Congress on Multidisiplinary Approach to Elderly Health and Care: Ankara; 22/03/2018 - 23/03/2018

 • Uğurlu Z, Kav S, Karahan A, Akgün Çıtak E. Attitudes and views of helath care proffessionals with a primary role in a patient care regarding discrimination against older adults. International Congress on Multidisiplinary Approach to Elderly Health and Care: Ankara; 22/03/2018 - 23/03/2018

 • Çevik B, Kav S, Akgün Çıtak E, Abbasoğlu A. Demanslı Hastalara Bakım Veren Hemşirelerin Yaşadıkları Güçlüklerin Belirlenmesi, I. International Congress on Multidisiplinary Approach to Elderly Health and Care: Ankara; 22/03/2018 - 23/03/2018

 • Kav S, Karaslan Eşer A, Akgün Çıtak E, Çevik B. RESILIENCE AND POST-TRAUMATIC GROWTH AMONG CANCER PATIENTS IN TURKEY. MASCC 2017 Annual Meeting: Washington - ABD; 22/07/2017 - 24/07/2017

 • Kav S, Karaslan Eşer A, Akgün Çıtak E, Çevik B. Kanserli hastaların psikolojik dayanıklılık düzeyleri ve travma sonrası büyüme yaşama durumları. 22. Ulusal Kanser kongresi: Antalya; 19/04/2017 - 23/04/2017

 • Kav S, Akgün Çıtak E, Özhan Elbaş N, Karaslan Eşer A. Attitudes of Vocational School of Health Students towards Persons with Cancer. EONS10: Dublin- Ireland; 17/10/2016 - 18/10/2017

 • Kav S, Akgün Çıtak E, Karaslan Eşer A. Compassion Fatigue in Oncology Nursing. EONS10: Dublin- Ireland; 17/10/2016 - 18/10/2017

 • Akgün Çıtak E. Yaşlıyla İletişim. KKTC GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ KURSU: Kuzey Kıbrıs/lefkoşa; 27/10/2015 - 28/10/2015

 • Ökdem Ş, Akgün Çıtak E, Avcı Işık S, Özhan Elbaş N. Analaysis of University Students Humor Styles and General Mental health. 16. World Psychiatric Congress: Madrid- İspanya; 14/09/2014 - 18/09/2014

 • Akgün Çıtak E, Karahan A, Abbasoğlu A, Avcı Işık S. Determining Difficulties, Needs and Coping Ways of Newly Graduated Nurses. 16. World Psychiatric Congress: Madrid- İspanya; 14/09/2014 - 18/09/2014

 • Budak E, Akgün Çıtak E. Bir Karaciğer Nakli Vakasının Ida Jean Orlando?nun Hemşirelik Süreci Teorisi?ne Göre Hemşirelik Bakım Sürecinin İncelenmesi. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi: Antalya; 16/04/2014 - 21/04/2014

 • Kav S, Akgün Çıtak E, Karahan A, Fernandez P. Smileon- Oncolgy Nursing:Experiences from six European Countries. III. Mediteranian multidisiplinary oncolgy forum congress: Greece; 24/10/2013 - 26/10/2013

 • Akgün Çıtak E, Kılıçarslan Toruner E, Bora Güneş N. Exploring Communication Difficulties and Empowerment Perceptions of. 8th EONS Spring Convention: Cenevre- İsviçre; 24/04/2012 - 27/04/2012

 • Akgün Çıtak E, Karahan A, Avcı S. Analysis of Nursing Students Communication Difficulties with Patients and Definitions. 8th EONS Spring Convention: Cenevre- İsviçre; 24/04/2012 - 27/04/2012

 • Kılıçaraslan Törüner E, Akgün Çıtak E. In-depth Analysis of Information Seeking Behaviors and Decision Making Process of Parents of Children with Cancer. European Multidisciplinary Cancer Congress 2011: Stocholm; 23/09/2011 - 27/09/2011

 • Akgün Çıtak E, Karahan A, Avcı S. Hemşirelik Öğrencilerinin "zor hasta" olarak tanımladıkları hastaların ve yaşadıkalrı ileitşim güçlüklerinin incelenmesi. I. Uluslararası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi: İstanbul; 22/09/2011 - 24/09/2011

 • Akgün Çıtak E. Bir Üniversitede Öğrenim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Ruhsal Hastalıklara Karşı İnançlarının Belirlenmesi. I. Uluslararası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi: İstanbul; 22/09/2011 - 24/09/2011

 • Akgün Çıtak E. Psikiyatri Hemşireliğinde Nanda, NIC ve Noc Kullanımı. IV. Ulusal Psikiyatri Kongresi: Samsun; 24/06/2010 - 26/06/2010

 • Erdemir F, Akgün Çıtak E, Ulusoy H, Geçkil E. Sexual harresment of nurses by patients in hospitals in Turkey. International Conference on Workplace Violence in the Health Sector: Amsterdam; 22/10/2008 - 24/10/2008

 • Çam O, Akgün E, Gümüş A, Bilge A, Ünal G. Bir Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastenesinde Çalışan Hekim ve Hemşirelerin Klinik Ortamlarını Değerlendirmeleri ile İş Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 3. Uluslararası - 10. UIusal Hemşirelik Kongresi: İzmir; 07/09/2005 - 10/09/2005

 • Partlak N, Üstün B, Akgün E. Olumsuz Bilgi Verme. 4. Konsültasyon Liyazon Psikiyatrisi Kongresi: İstanbul; 12/10/2004 - 13/10/2004

 • Kocaman G, Üstün B, Dicle A, Akgün E. Probleme Dayalı Öğrenim Ve Klasik Eğitim Programı Uygulanan Hemşirelik Lisans Öğrencilerinde Kendi Kendine Öğrenmeye Hazıroluş Düzeyleri. Dokuz Eylül Üniversitesi, II. Aktif Eğitim Kurultayı: İzmir; 04/06/2004 - 05/06/2004

 • Üstün B, Akgün E, Partlak N. Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Öfke İfade Etme Biçimleri Ve Genel Sağlık Durumlarının İncelenmesi. 2. Uluslararası- 9. Ulusal Hemşirelik Kongresi: Antalya; 07/09/2003 - 11/09/2003

 • Akgün E, Aştı N. Feeling Loneliness in Elderly People Living in Nursinghomes and Effects of Feeling Loneliness on Their Quality of Life. Multidicipliner Nursing Congress: Olomous- Çek Cumhuriyeti; 03/09/2002 - 04/09/2002

 • Baykal Ü, Korkmaz Ş, Akgün E, Sökmen S. Improvement of Scale Of Organizational Commitment and a Analysis of Organizational Commitment of Nurses in Managerial Positions.. Ist. International Nursing Management: Denizli; 22/10/2001 - 24/10/2001

 • Baykal Ü, Akgün E, Sökmen S, Yıldırım D. Yüksekokulda Okuyan Hemşirelik Öğrencilerinin Doyumunun ve Beklemtilerinin Analizi.. 1. Uluslararsı ve 5. Ulusal hemşirelik Eğitimi Kongresi: Nevşehir; 19/10/2001 - 21/10/2001