Öğr.Gör. AKİLE KARAASLAN EŞER

Hemşirelik ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1535
E-Posta : akaraaslan[at]baskent.edu.tr
 • Yüksek Lisans (2013), Ankara Üniversitesi, Hemşirelik Ve Sağlik Hizmetleri
 • Lisans (2009), Başkent Üniversitesi, Hemşirelik Ve Sağlik Hizmetleri

Çalışma Alanları


 • İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

 • HEMŞİRELİK

Ödüller


 • Çevik B, Kav S, Karaaslan Eşer A, Uğurlu Z, Erten B. Sözel Bildiri Birincilik Ödülü. 1. Uluslararası ve XVI. ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi", Antalya", 25/11/2018.

 • Karaaslan Eşer A, Bedük T. Sözel Bildiri İkincilik Ödülü. 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi", Antalya", 23/03/2014.

Kitaplar


 • Karaaslan Eşer A. Rahatlıkta (Konforda Bozulma, Akut Konfüzyon, Akut Konfüzyon Riski, Kronik Konfüzyon. In:Prof. Dr. Azize Karahan, Prof. Dr. Sultan Kav editors. Sparks & Taylor'ın Hemşirelik Tanı Referans El Kitabı. Ankara: Güneş Tıp Kitapevleri; 2019. p.53-64.

 • Öztürk D, Karaaslan Eşer A, Balanuye B, Budak Ertürk E, Kılıç G. Deniz Öztürk editors. Klinik Becerileri Değerlendirme Kontrol Listeleri. Ankara: Başkent Üniversitesi Geliştirme Vakfı İktisadi İşletmesi; 2018

 • Sultan K, Akile K. Biyolojik Yanıt Değiştirici/ Moleküler Hedefe Yönelik Ajanlar. In:Prof. Dr. Sultan Kav, Uzm. Hem. Fatma Gündoğdu editors. Hemşireler İçin Kemoterapi ve Biyoterapi İlaç Bilgileri. Ankara: Alter Yayınevi; 2017. p.180-232.

Makaleler


 • Çevik B, Kav S, Karaaslan Eser A, Ugurlu Z, Erten B. Stigma Perception Among Women with Ovarian Cancer: A Qualitative Study.. Supportive Care in Cancer, 2019; 27(Suppl1):199-200. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Karaaslan Eşer A, Ayaz Alkaya S. Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılık Durumu Ve Gelişmeleri Kaçırma Korkusunun İncelenmesi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi, 2019; 1(1):27-36.

 • Karaaslan Eser A, Kav S, Ugurlu Z, Çevik B, Alparslan Atar Ö, Özençakır H, Karabulut A, Akgün Çıtak E. Self Efficacy and Resilience Status Among Family Caregivers of Cancer Patients İn Turkey. Supportive Care in Cancer, 2018; 26 (Suppl2):228-229. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Karaaslan Eşer A, Doğan EN, Kav S, Bulut Y. Tip 2 Diabetes Mellitus Tedavisinde Hasta Uyumunun Değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2018; 34(2):64-76.

 • Kav S, Karaaslan Eser A, Akgün Çıtak E, Çevik B, Özençakır H, Erten B, Türkay U. Resilince and Post Traumatic Growth Among Cancer Patients in Turkey.. Supportive Care Cancer, 2017; 25 (2):212-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Bağcivan G, Uysal N, Karaaslan A, Kapucu S, Talas MS, Terakye G. Review of oncology nursing research that conducted by nurses in Turkey and published between 2009-2013: a systematic review. Türk Onkoloji Dergisi, 2015; 30(1):5-15.

 • Karaaslan Eşer A, Kav S, Özençakır H, Kurtoğlu N, Çevik B, Altundağ Ö, Özyılkan Ö. Patients' Experiences with Dermatological Toxicities Related to Anti-Cancer Therapies. Supportive Care in Cancer, 2015; 23(Suppl1):266-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

Bildiriler


 • Karaaslan Eşer A, İldeş E, Gökdağ ST. Determination of Information and Communication Technologies Preferences of Cancer Patients. 1. uluslararası 2. Ulusal Onkoloji Hemşireliği Kongresi: Ankara; 04/12/2019 - 06/12/2019

 • Çevik B, Kav S, Karaaslan Eşer A, Uğurlu Z, Erten B. Stigma Perception Among Women with Ovarian. MASCC/ISOO 2019: San Franscisco; 21/06/2019 - 23/06/2019

 • Uysal N, Bağcivan G, Karaaslan A, Cetin F, Çalışkan BB, İnce Gündoğdu E, Elöz A, Terakye G. Systematic review of ten years of Turkish studies which included cancer patients' caregivers. The First Cochrane Hong Kong Symposium: Hong Kong; 23/05/2019 - 28/05/2019

 • Karaaslan Eşer A. Kanser Hastasına Bakım Veren Aile Üyelerinin Karşılanmamış Gereksinimleri: Literatür İncelemesi. 23. Ulusal Kanser Kongresi: Antalya; 17/04/2019 - 21/04/2019

 • Karaaslan Eşer A, Kav S, Çevik B, Uğurlu Z, Türkay Ü. Jinekolojik Kanserli Hastaya Bakım Veren Aile Üyelerinin Deneyimleri. 1. Uluslararası ve 16. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi,: Antalya3; 21/11/2018 - 25/11/2018

 • Karaaslan Eşer A, Kav S, Çevik B, Uğurlu Z, Türkay U. Jinekolojik Kanserli Hastaya Bakım Veren Aile Üyelerinin Deneyimleri. 1. Uluslararası ve 16. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi,: Antalya3; 21/11/2018 - 25/11/2018

 • Çevik B, Kav S, Karaaslan Eşer A, Uğurlu Z, Erten B. Jinekolojik Kanserli Bireylerin Kansere Yönelik Stigma Algılarının Belirlenmesi. 1. Uluslararası ve 16. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi,: Antalya3; 21/11/2018 - 25/11/2018

 • Çevik B, Kılıç G, Kav S, Karahan A, Karaaslan Eşer A, Doğan N. Hemşirelerin Yoğun Bakımda İnvaziv Arteriyel Kan Basıncı Ölçümüne Yönelik Bilgi Düzeyleri ve Yaşadıkları Güçlükler. 20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Antalya; 10/10/2018 - 14/10/2018

 • Çevik B, Kılıç G, Kav S, Karahan A, Karaaslan Eşer A, Doğan N. Hemşirelerin Yoğun Bakımdaki İnvaziv Arteriyel Kan Basıncı Ölçümüne Yönelik Bilgi düzeyleri ve Yaşadıkları Güçlükler. 20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Antalya; 10/10/2018 - 14/10/2018

 • Karaaslan Eşer A, Kav S, Uğurlu Z, Çevik B, Alparslan Atar Ö, Özençakır H, Karabulut A, Akgün Çıtak E. SELF-EFFICACY AND RESILIENCE STATUS AMONG FAMILY CAREGIVERS OF CANCER PATIENTS IN. MASCC/ 2018: ; 28/06/2018 - 30/06/2018

 • Karahan A, Kav S, Çevik B, Karaaslan Eşer A. Assessment Of Autonomy And Fraılty Status In Elderly Patıents: Prelımınary Results Of The Study. Training of Informal Caregivers in Elderly Care Congress: ; 22/03/2018 - 23/03/2018

 • Kav S, Karaaslan Eşer A, Özençakır H, Kurtoğlu N, Çevik B, Altundağ Ö, Özyılkan Ö. Kanserli hastaların psikolojik dayanıklılık düzeyleri ve travma sonrası büyüme yaşama durumları. 22. Ulusal Kanser Kongresi: Antalya; 19/04/2017 - 23/04/2017

 • Karaaslan Eser A, Nevin Doğan E, Kav S, Bulut Y. TİP 2 DİABETES MELLİTUS TEDAVİSİNDE HASTA UYUMU. 18. İç Hastalıkları Kongresi: Antalya; 12/10/2016 - 16/10/2016

 • Karaaslan Eşer A, Kav S, Özençakır H, Kurtoğlu N, Çevik B, Altundağ Ö, Özyılkan Ö. Patients' experiences with dermatological toxicities related to anti-cancer therapies. MASCC/ISOO Annual Meeting on Supportive Care in Cancer: Copenhagen/Denmark; 25/06/2015 - 27/06/2015

 • Karaaslan Eşer A, Bedük T. KANSERLİ HASTALARA BAKIM VEREN AİLE ÜYELERİNİN BAKIM YÜKÜ VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK DÜZEYİ. 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi: Antalya; 19/03/2014 - 23/03/2014

 • Karaaslan Eşer A, Bedük T. Kanserli Hastalara Bakım Veren Aile Üyelerinin Bakım Yükü ve Algıladıkları sosyal Destek Düzeyi. 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi: ; 19/03/2014 - 23/03/2014