Dr. Öğr. Üyesi SEVCAN AVCI IŞIK

Hemşirelik ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1535
E-Posta : sevcanavci[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2017), Kocaeli Üniversitesi, Cerrahi Hastaliklar
 • Yüksek Lisans (2011), Başkent Üniversitesi, Cerrahi Hastaliklar
 • Lisans (2008), Başkent Üniversitesi, Hemşirelik Ve Sağlik Hizmetleri

Çalışma Alanları


 • CERRAHİ HASTALIKLAR

Ödüller


 • Abbasoğlu A, Uğurlu Z, Avci Işik S, Karahan A. EN İYİ POSTER 3.. ULUSAL CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ", AYDIN/KUŞADASI", 24/11/2013.

Kitaplar


 • Avcı Işık S. Anstabil kan glukoz seviyesi, Beden imgesinde rahatszılık, Etkisiz solunum örüntüsü. In:Azize Karahan, Sultan Kav editors. Hemşirelik Tanı Referans l Kitabı. Ankara: Güneş Tıp; 2019. p.38-45.

Makaleler


 • Avcı Işık S, Balanuye B, Budak E, Karahan A. İntestinal Stoması Olan Bireylerde Uyku Sorunları ve Uyku Kalitesinin Belirlenmesi. Turkish Journal of Colorectal Disease, 2019; :-. ( DBLP, ESCI, EBSCO, INSPEC, Proquest Summon, Google Scholar )

 • Avcı Işık S. KORONER ARTER HASTALIKLARI CERRAHİSİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI. Türkiye Klinikleri Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Özel Dergisi, 2018; 4(1):8-19.

 • Karahan A, Abbasoğlu A, Avcı Işık S, Çevik B. Factors Affecting Wound Healing in Individuals With Pressure Ulcers: A Retrospective Study. Ostomy Wound Management, 2018; 64(2):32-39. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Karahan A, Abbasoğlu A, Avcı Işık S, Ünlü H. Total kalça ve diz artroplastisi yapılan hastalarda ameliyat sonrası dönemde ortaya çıkan sorunlar ve hasta güvenliğini etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 2017; 51(Suppl1):237-237. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ökdem Ş, Akgün Çıtak E, Avcı Işık S, Özhan Elbaş N. Examination of the humor styles and mental health status of vocational school of health services students. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2017; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Abbasoğlu A, Uğurlu Z, Avci Işik S, Karahan A. The Status of Use On Surgical Safety Check List And Opinions of Nurses.. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 2016; 18(1):53-62.

 • Balanuye B, Avci Işik S, Uğurlu Z, Özhan Elbaş N. The nursing care process of a patient with ECMO Device according to Gordon's functional health patterns. Journal of Clinical & Experimental Cardiology, 2016; 7(7):49-49. ( Index Copernicus )

 • Uğurlu Z, Avci Işik S, Balanuye B, Budak E. Awareness of skin cancer, prevention and early detection among Turkish. Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing, 2016; 3:93-97. ( EBSCO )

 • Uğurlu Z, Karahan A, Ünlü H, Abbasoğlu A. The Effects of Workload and Working Conditions on Operating Room Nurses and Technicians.. Workplace Health & Safety, 2015; 63(9):339-407. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Karahan A, Avci Işik S, Kav S, Abbasoğlu A. Oncology nurses awareness of drug interactions.. Asia Pasific Journal of Oncology Nursing, 2015; 2(4):271-275. ( EBSCO )

 • Uğurlu Z, Avci Işik S, Balanuye B, Budak E. Are university students aware of skin cancer, prevention and early detection? A survey from Turkey. European Journal of Oncology Nursing, 2014; (Suppl18):-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Karahan A, Avcı Işık S, Abbasoğlu A, Kav S. Awareness of Nurses Working in Oncology About. European Journal of Oncology Nursing, 2014; 18(Suppl1):-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Avcı Işık S, Karahan A. Barnason etkililik beklenti ölçeği kardiyak cerrahi versiyonunun Türkiye için geçerlik ve güvenirliği. TÜRK GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ DERGİSİ, 2013; 21(3):691-698. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Akgün Çitak E, Karahan A, Avci S. ANALYSIS OF NURSING STUDENTS COMMUNICATION DIFFICULTIES WITH PATIENTS AND DEFINITIONS OF DIFFICULT PATIENTS. EUROPEAN JOURNAL OF ONCOLOGY NURSING, 2012; 16(1):43-43. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Avci S, Karahan A. THE RELIABILITY AND VALIDITY OF BARNASON EFFICACY EXPECTETION SCALE (BEES): CARDIAC SURGERY VERSION FOR TURKEY. EUROPEAN JOURNAL OF PREVENTIVE CARDIOLOGY, 2012; 19:131-131. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Akgün Çitak E, Avcı S, Durukan I, Basmacı Ö. Bir Üniversite Hastanesinde Hemşirelerin "Zor Hasta" olarak tanımladıkları Hastalarla İletişim Davranışlarının İncelenmesi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 2011; 13(1):35-46.

Bildiriler


 • Avcı Işık S, Balanuye B, Budak Ertürk E, Üstündağ Ç. İNTESTİNAL STOMASI OLAN BİREYLERDE UYKU SORUNLARI VE UYKU KALİTESİNİN BELİRLENMESİ. 17. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi: Antalya; 09/04/2019 - 13/04/2019

 • Avcı Işık S. AORN GÜNCELLEMELERİ: HİPOTERMİ, VENÖZ TROMBOEMBOLİZM VE BASINÇ YARALARININ ÖNLENMESİ. Uluslararası Cerrahi, Ameliyathane, Sterilizasyon ve Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Kongresi Bilimsel Kurul: Antalya; 21/02/2019 - 24/02/2019

 • Karahan A, Abbasoğlu A, Uğurlu Z, Avcı Işık S. 2. Determination Sleep Quality, Fatigue and Concentration of Nurses According to Working Shifts and Chronotype. 7th International Nursing Management Conference: Bodrum; 25/10/2018 - 27/10/2018

 • Karahan A, Abbasoğlu A, Uğurlu Z, Avci Işik S. 2. Determination Sleep Quality, Fatigue and Concentration of Nurses According to Working Shifts and Chronotype. 7th International Nursing Management Conference: ; 25/10/2018 - 27/10/2018

 • Karahan A, Kav S, Abbasoğlu A, Avci Işik S. THE EFFECT OF THE FEAR OF FALLING ON THE DAILY LIFE OF ELDERLY. International Congress on Multidisciplinary Approach to Elderly: ANKARA; 22/03/2018 - 23/03/2018

 • Avcı Işık S, Karaöz S. Effects of Discharge Training and Counseling Service on Self-Efficacy, Care Behaviors and the Problems Experienced in Individuals Who Received Coronary Artery By-Pass Graft Surgery. 2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi: ; 02/11/2017 - 05/11/2017

 • Karahan A, Abbasoğlu A, Avcı Işık S, Ünlü H. Total kalça ve diz artroplastisi yapılan hastalarda ameliyat sonrası dönemde ortaya çıkan sorunlar ve hasta güvenliğini etkileyen faktörlerin belirlenmesi. 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Trvamatoloji Kongresi: Antalya; 24/10/2017 - 29/10/2017

 • Avci Işik S, Karaöz S. KORONER ARTER BY-PASS GREFT AMELİYATI GEÇİREN BİREYLERE VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN VE DANIŞMANLIK HİZMETİNİN ÖZ-ETKİLİLİK, BAKIM DAVRANIŞLARI VE YAŞANAN SORUNLAR ÜZERİNE ETKİSİ. BAŞKENT 1. HEMŞİRELİK GÜNLERİ, Sekretarya: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ; 13/05/2017

 • Karahan A, Abbasoğlu A, Avcı Işık S, Çevik B. Characteristics of the Pressure Ulcer and Affecting of Healing in Cancer Patients. EONS 10: Irlanda-Dublin; 17/10/2016 - 18/10/2016

 • Balanuye B, Avci Işik S, Uğurlu Z, Özhan Elbaş N. The nursing care process of a patient with ECMO Device according to Gordon's functional health patterns.. 8 th cardiovascular nursing & nurse practitioners meeting:: LAS VEGAS,USA; 08/08/2016 - 09/09/2016

 • Uğurlu Z, Avci Işik S, Balanuye B, Budak E, Özhan Elbaş N, Kav S. Are university students aware of skin cancer, prevention and early detection: A survey from Turkey. ? EONS 9 Congress The European Oncology Nursing Society: İSTANBUL; 18/09/2014 - 19/09/2014

 • Karahan A, Avci Işik S, Kav S, Abbasoğlu A. Awareness of nurses working in oncology about drug interactions. ? EONS 9 Congress The European Oncology Nursing Society: İSTANBUL; 18/09/2014 - 19/09/2014

 • Akgün Çitak E, Karahan A, Abbasoğlu A, Avci Işik S, Uğurlu Z, Özhan Elbaş N. Determining Difficulties, Needs and Coping Ways of Newly Graduated Nurses. ? XVI World Congress of Psychiatry: İSPANYA/MADRID; 14/09/2014 - 18/09/2014

 • Ökdem Ş, Akgün Çitak E, Avci Işik S, Özhan Elbaş N. Analysis of University Students Humor Styles and General Mental Health. ? XVI World Congress of Psychiatry: İSPANYA /MADRID; 14/09/2014 - 18/09/2014

 • Balanuye B, Avci Işik S, Uğurlu Z, Özhan Elbaş N. Gordon'un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli'ne Göre ECMO Cihazına Bağlı Bir Hastanın Hemşirelik Bakım Süreci. ? 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 14. Cerrahi Hemşireliği Kongresi: ANTALYA/BELEK; 16/04/2014 - 20/04/2014

 • Yalili A, Avci Işik S, Abali Sakallioğlu E, Karahan A. Gordon'un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli?ne Göre Bir Yanık Vakasının Hemşirelik Bakım Süreci. ? 8. Ulusal Yara Bakimi Kongresi: ANTALYA; 28/11/2013 - 01/12/2013

 • Uğurlu Z, Karahan A, Ünlü H, Abbasoğlu A, Özhan Elbaş N, Avcı Işık S. Ameliyathane hemşirelerinin\teknikerlerinin algıladıkları iş yükü ve çalışma koşullarından kaynaklanan risk faktörlerinden etkilenme durumları. 8. ULUSAL CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ: KUŞADASI\AYDIN; 21/11/2013 - 24/11/2013

 • Abbasoğlu A, Uğurlu Z, Avci Işik S, Karahan A, Ünlü H, Özhan Elbaş N. GÜVENLİ CERRAHİ KONTROL LİSTESİNİN ETKİN KULLANILMA DURUMU VE HEMŞİRELERİN GÜVENLİ CERRAHİ KONTROL LİSTESİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. 8. ULUSAL CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ: KUŞADASI\AYDIN; 21/11/2013 - 24/11/2013

 • Avci S, Karahan A. THE RELIABILITY AND VALIDITY OF BARNASON EFFICACY EXPECTETION SCALE (BEES) CARDIAC SURGERY VERSION FOR TURKEY. EUROPREVENT 2012: DUBLIN,IRLANDA; 03/05/2012 - 05/05/2012

 • Akgün Çitak E, Karahan A, Avci S. ANALYSES OF NURSING STUDENTS COMMUNICATION DIFFICULTIES WITH PATIENTS AND DEFINITIONS. 8 TH EONS SPRING CONVENTION: CENEVRE, ISVICRE; 26/04/2012 - 27/04/2012

 • Ökdem Ş, Avci S. Evaluation of the Communication Skills of the Nursing Students at a University. I. Uluslararası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi: İstanbul; 22/09/2011 - 24/09/2011

 • Akgün Çitak E, Karahan A, Avci S. Analysis of Nursing Students Communication Diffuculties with Parents and Definitions of Difficult Patients. I. Uluslararası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi: İstanbul; 22/09/2011 - 24/09/2011

 • Avci S, Karahan A. Barnason Etkililik Beklenti Ölçeği (BEBÖ) Kardiyak Cerrahi Versiyonunun Türkiye İçin Geçerlik ve Güvenilirliğinin bElirlenmesi. 7. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi: Çeşme/İZMİR; 05/05/2011 - 08/05/2011