Araş.Gör. ELİF BUDAK ERTÜRK

Hemşirelik ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1543
E-Posta : ebudak[at]baskent.edu.tr
 • Yüksek Lisans (2015), Başkent Üniversitesi, Hemşirelik Ve Sağlik Hizmetleri
 • Lisans (2011), Başkent Üniversitesi, Hemşirelik Ve Sağlik Hizmetleri

Çalışma Alanları


 • CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

 • HEMŞİRELİK

Ödüller


 • Ünlü H, Budak Ertürk E, Akyüz E, Biyikoğlu Y. EN İYİ SÖZEL BİLDİRİ. 8. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi", ANTALYA", 29/10/2017.

 • Karahan A, Budak Ertürk E, Uğurlu Z, Ünlü H, Akovali N, Tepe A, Özhan Elbaş N. EN İYİ SÖZEL BİLDİRİ. 2. ULUSLARARASI 10. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ", ANTALYA", 05/10/2017.

Kitaplar


 • Karadağ M, Budak Ertürk E. Dövme ve Deldirme (Piercing) Uygulamalarında Bakım. In:Mevlüde Karadağ ve Hülya Bulut editors. Cerrahi Hemşireliği Kavram Haritası ve Akış Şemalı. Ankara: Vize Yayıncılık; 2019. p.1377-1398.

 • Özhan Elbaş N, Budak Ertürk E. Azize Karahan & Sultan Kav editors. Sparks & Taylor'ın HEMŞİRELİK TANI REFERANS EL KİTABI. Ankara: Güneş Tıp Kitapevleri; 2019. p.74-87.

 • Öztürk D, Karaslan Eşer A, Balanuye B, Budak Ertürk E, Kılıç G. Deniz Öztürk editors. Klinik Becerileri Değerlendirme Kontrol Listeleri. Ankara: Başkent Üniversitesi Geliştirme Vakfı İktisadi İşletmesi; 2018

Makaleler


 • Karahan A, Budak Ertürk E, Uğurlu Z, Ünlü H, Akovalı N, Tepe A, Özhan Elbaş N. Factors Affecting the Thermal Comfort of Perioperative Personnel in the OR. AORN Journal, 2020; 111(3):333-344. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Avcı Işık S, Balanuye B, Budak Ertürk E, Karahan A, Üstündağ Ç, Uğurlu Z, Ören Hin A, Aydın D, Göçmen Baykara Z, Acarlar H, Akar E, Köşker Y, Koç M. İNTESTİNAL STOMASI OLAN BİREYLERDE UYKU SORUNLARI VE UYKU KALİTESİNİN BELİRLENMESİ. Journal of Diseases of the Colon and Rectum, 2019; :-. ( ESCI )

 • Balanuye B, Budak Ertürk E, Özhan Elbaş N. Mekanik Dolaşım Destek Cihazları ve Hemşirelik Bakımı. Turkiye Klinikleri J Surg Nurs-Special Topics, 2018; 4(1):46-58.

 • Budak Ertürk E, Ünlü H. Effects of Pre-operative Individualized Education on Anxiety and Pain. International journal of health science, 2018; 12(4):26-34. ( ESCI )

 • Özhan Elbaş N, Balanuye B, Budak E. Yaşlı Bireyin Cerrahi Sonrası Evde Bakımı. Turkiye Klinikleri J Surg Nurs-Special Topics, 2017; 3(2):136-142.

 • Özhan Elbaş N, Balanuye B, Budak Ertürk E. Yaşlı Bireyin Cerrahi Sonrası Evde Bakımı. Turkiye Klinikleri J Surg Nurs-Special Topics, 2017; 3(2):136-142.

 • Ünlü H, Budak Ertürk E, Akyüz E, Biyikoğlu Y. Ortopedik Travma Geçiren Hastaların Travma Sonrası Büyüme Durumları. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 2017; 51(Suppl1):297-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Budak E, Ünlü H. Effects of preoperative individualized education on postoperative anxiety and pain on patients undergoing heart surgery. Journal of Clinical and Experimental Cardiology, 2016; (7):-. ( Index Copernicus )

 • Uğurlu Z, Avcı Işık S, Balanuye B, Budak E, Özhan Elbaş N, Kav S. Awareness of Skin Cancer, Prevention and Early Detection among Turkish University Students. Asia Pasific Journal of Oncology Nursing, 2016; 1(3):93-97. ( DOAJ )

 • Akgün Çıtak E, Budak E, Kaya Ö, Öz Ş, Şahin S, Taran N, Türker E. Başkent Üniversitesi?nde Öğrenim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Ruhsal Hastalıklara Karşı İnançlarının Belirlenmesi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 2010; 17(2):68-73.

Bildiriler


 • Ünlü H, Budak Ertürk E, Akyüz E, Bıyıkoğlu Y. Post traumatic growth status of patients with orthopedic trauma.. International Collaboration of Orthopaedic Nursing: ; 23/05/2019 - 24/05/2019

 • Avcı Işık S, Balanuye B, Budak Ertürk E, Karahan A, Üstündağ Ç, Uğurlu Z, Hin A, Aydın D, Göçmen Baykara Z, Acarlar H, Akar E, Köşker Y, Koç M. İNTESTİNAL STOMASI OLAN BİREYLERDE UYKU SORUNLARI VE UYKU KALİTESİNİN BELİRLENMESİ. XVII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi X. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi,: ; 09/04/2019 - 13/09/2019

 • Karahan A, Abbasoğlu A, Akgün Çıtak E, Balanuye B, Budak Ertürk E, Uğurlu Z. Comparison of Sleep Quality of Elderly in Home and Hospital. Yaşlı Sağlığı Ve Bakımında Multidisipliner Yaklaşım Kongresi: ANKARA; 22/03/2018 - 23/03/2018

 • Atay Doygaci A, Budak Ertürk E, Güler Demir S, Dökmeci Taşdelen Y, İşler N. Elderly Patıent In Intensıve Care: A Challengıng Adventure At 71 Years Old. Yaşlı Sağlığı Ve Bakımında Multidisipliner Yaklaşım Kongresi: ANKARA; 22/03/2018 - 23/03/2018

 • Ünlü H, Budak Ertürk E, Akyüz E, Biyikoğlu Y. Ortopedik Travma Geçiren Hastaların Travma Sonrası Büyüme Durumları. 8. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi: ANTALYA; 24/10/2017 - 29/10/2017

 • Ünlü H, Budak Ertürk E, Akyüz E, Biyikoğlu Y. Ortopedik Travma Geçiren Hastaların Travma Sonrası Büyüme Durumları. 8. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi: ANTALYA; 24/10/2017 - 29/10/2017

 • Budak Ertürk E, Karadağ M. Hemşirelerin Dövme Ve Piercing Uygulamalarına İlişkin Bilgi, Tutum Ve Davranışları. 2. ULUSLARASI 10. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ: ANTALYA; 02/10/2017 - 05/10/2017

 • Karahan A, Budak Ertürk E, Uğurlu Z, Ünlü H, Akovalı N, Tepe A, Özhan Elbaş N. Ameliyathane personelinin ısıl konforunu etkileyen faktörler. 2. ULUSLARASI 10. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ: ANTALYA; 02/10/2017 - 05/10/2017

 • Budak Ertürk E, Karadağ M. Adölesan Cerrahisi ve Hemşirelik Bakımı. 2. ULUSLARASI 10. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ: ANTALYA; 02/10/2017 - 05/10/2017

 • Karahan A, Budak Ertürk E, Uğurlu Z, Ünlü H, Akovali N, Tepe A, Özhan Elbaş N. Ameliyathane Personelinin Isıl Konforunu Etkileyen Faktörler. 2. ULUSLARASI 10. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ: ANTALYA; 02/10/2017 - 05/10/2017

 • Budak E, Ünlü H. Effects of preoperative individualized education on postoperative anxiety and pain on patients undergoing heart surgery. 8TH CARDİOVASCULAR NURSİNG AND NURSE PRACTİTİONERS MEEETİNG: LAS VEGAS; 08/08/2016 - 10/08/2016

 • Budak E, Karadağ M. İnkontinans Alakalı Dermatitlerin Önlenmesi, Tedavisi ve Bakımında Hemşirelik Yaklaşımları. 15. Cerrahi Hemşireliği kongresi: Antalya; 13/04/2016 - 17/04/2016

 • Budak E, Ünlü H. Kalp Ameliyatı Öncesi Verilen Bireyselleştirilmiş Eğitimin Ameliyat Sonrası Anksiyete ve Ağrıya Etkisi. 15. Cerrahi Hemşireliği kongresi: Antalya; 13/04/2016 - 17/04/2016

 • Budak E, Ünlü H. Kalp ameliyatı öncesi verilen bireyselleştirilmiş eğitimin ameliyat sonrası anksiyete ve ağrıya etkisi. 15. Cerrahi Hemşireliği kongresi: Antalya; 13/04/2016 - 17/04/2016

 • Uğurlu Z, Avcı Işık S, Balanuye B, Budak E, Özhan Elbaş N, Kav S. Are unversiy students aware of skin cancer, prevention and early detection? A survey from Turkey.. EONS 9 Congress European Oncology Nursing Society: İstanbul; 18/09/2014 - 19/09/2014

 • Budak E, Akgün Çıtak E. Bir karaciğer nakli vakasının Ida Jean Orlando'nun hemşirelik süreci teorisine göre hemşirelik bakım sürecinin incelenmesi. 14. cerrahi hemşireliği kongresi: Antalya; 16/04/2014 - 20/04/2014

 • Budak E, Akgün Çıtak E. Bir Karaciğer Nakli Vakasının Ida Jean Orlando'nun Hemşirelik Süreci Teorisi'ne göre Hemşirelik Bakım Sürecinin İncelenmesi. 14. cerrahi hemşireliği kongresi: Antalya; 16/04/2014 - 20/04/2014