Prof. Dr. HATİCE NALAN ÖZHAN ELBAŞ

Hemşirelik ProgramıTel : 0312 246 6714
E-Posta : nelbas[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (1985), Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Ve Sağlik Hizmetleri
 • Yüksek Lisans (1979), Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Ve Sağlik Hizmetleri
 • Lisans (1977), Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Ve Sağlik Hizmetleri

Çalışma Alanları


 • CERRAHİ HASTALIKLAR

Ödüller


 • :Azize K, Elif BE, Ziyafet U, Hayriye Ü, Nalan ÖE. Sözel Bildiri 3.lük Ödülü. 2. Uluslararası, 10 Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongres", ANTALYA", 05/11/2017.

Kitaplar


 • Özhan Elbaş N, Doğan A. DERİ BÜTÜNLÜĞÜNDE BOZULMA. In:SULTAN KAV,AZİZE KARAHAN editors. Hemşirelik Tanı Referans El Kitabı. ANKARA: Güneş Tıp Kitabevleri; 2019. p.318-332.

 • Özhan Elbaş N, Budak Ertürk E. Savunucu Başetme. In:Sultan Kav,Azize Karahan editors. Sparks&Taylor Hemşirelik Tanıları Referans El Kitabı. Ankara: Güneş Tıp Kitabevleri; 2019. p.74-87.

 • Ayhan H, Bayraktar N, Bulut H, Şenol Çelik S, Güler Demir S, İyigün E, Karadağ M, Karahan A, Taştan S, Tunçbilek Z, Ünlü H. NALAN ÖZHAN ELBAŞ editors. CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ AKIL NOTLARI. ANKARA: GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ; 2016

 • Şirin A, Akyol A, Karadakovan A, Özhan Elbaş N. CERRAHİ TERİMLERİ. In:AYLA BAYIK TEMEL,CENGİZ YAKINCI editors. HEMŞİRELİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ. ANKARA: TÜRK DİL KURUMU; 2015

Makaleler


 • Balanuye B, Ertürk E, Elbaş N. Mekanik Dolaşım Destek Cihazları ve Hemşirelik Bakımı ?(Mechanical Circulatory Support Devices and Nursing Care). Turkiye Klinikleri J Surg Nurs-Special Topics, 2018; 4(1):46-58. ( SCOPUS )

 • Karahan A, Abbasoğlu A, Işık S, Çevik B, Saltan Ç, Elbaş N, Yalılı A. Factors Affecting Wound Healing in Individuals With Pressure Ulcers: A Retrospective Study. OSTOMY WOUND MANAGEMENT, 2018; 64(2):32-39. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ökdem Ş, Akgün Çıtak E, Avcı Işık S, Özhan Elbaş NÖ. Examination of humor styles and mental health status of health services students in vocational schools. JOURNAL OF PSYCHIATRIC NURSING, 2018; 9(2):112-118. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Akıncı NA, Elbaş Özhan N, Akıncı S. Stres Üriner İnkontinans Tanısı Alan Kadınlara Verilen Eğitimin Yaşam Kalitesine Etkisinin İncelenmesi. Turkiye Klinikleri Hemsirelik Bilimleri, 2017; 9(2):122-132. ( Index Copernicus )

 • Yazıcı G, Elbaş Özhan N. Hemşirelerin Hasta ve Hemşire Güvenliği Açısından Acil Servislerin Çalışma Ortamına İlişkin Görüşleri. Health Care Acad J, 2017; 4(2):69-80. ( ASOS )

 • Akyüz E, Ünlü H, Uğurlu Z, Karahan A, Ö.Elbaş N. Ortopedi ameliyatı olan hastaların yaşadıkları psikososyal sorunlar ve yaşam kaliteleri.. Acta Orthopedica et Traumatologica Turcica, 2017; 51:235-235. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Elbaş Özhan N, Balanuye B, Budak E. Yaşlı Bireyin Cerrahi Sonrası Evde Bakımı. Turkiye Klinikleri J Surg Nurs-Special Topics, 2017; 3(2):136-142. ( Index Copernicus )

 • Yılmaz AA, İzgü N, Kav S, Elbaş N. Kronik Hastalığı Olan Bireylere Bakım Veren Hemşirelerin Sağlıkla İlgili Bilgiye Ulaşmada İnternet Kullanımına İlişkin Görüş ve Uygulamaları. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017; 4(6):57-68. ( Index Copernicus )

 • Yazici G, Özhan Elbaş N. Hemşirelerin Hasta ve Hemşire Güvenliği Açısından Acil Servislerin Çalışma Ortamına İlişkin Görüşleri. Health Care Acad J, 2017; 4(2):69-80. ( türkiye atıf dizini )

 • Akman Yılmaz A, İzgü, N, Kav S, Özhan Elbaş N. Kronik Hastalığı Olan Bireylere Bakım Veren Hemşirelerin Sağlıkla İlgili Bilgiye Ulaşmada İnternet Kullanımına İlişkin Görüş ve Uygulamaları. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017; 4(6):-. ( türkiye atıf dizini )

 • Akşit Akıncı N, Özhan Elbaş N, Akıncı S. Stres Üriner İnkontinans Tanısı Alan Kadınlara Verilen Eğitimin Yaşam Kalitesine Etkisinin İncelenmesi. Turkiye Klinikleri Hemsirelik Bilimleri, 2017; 9(2):122-132.

 • Özhan Elbaş N, Balanuye B, Budak E. Yaşlı Bireyin Cerrahi Sonrası Evde Bakımı. Turkiye Klinikleri J Surg Nurs-Special Topics, 2017; 3(2):136-142.

 • Balanuye B, Avcı Işık S, Uğurlu Z, Özhan Elbaş N. The nursing care process of a patient with ECMO Device according to Gordon's functional health patterns. Journal of of Clinical & Experimental Cardiology, 2016; 7(7):49-. ( Index Copernicus )

 • Abbasoğlu A, Uğurlu Z, Avci Işik S, Karahan A, Özhan Elbaş N. The Status Of Use On Surgical Safety Check List And Opinions Of Nurses. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 2016; 18(1):53-61.

 • Uğurlu Z, Avci Işik S, Balanuye B, Budak E. Awareness of Skin Cancer, Prevention,and Early Detection among Turkish University Students rkish. Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing, 2016; 3(1):93-97. ( DOAJ )

 • Abbasoğlu A, Uğurlu Z, Avcı IS, Karahan A, Ünlü H, Özhan EN. THE STATUS OF USE ON SURGICAL SAFETY CHECK LIST AND OPINIONS OF NURSES. Hemşirelikte araştırma geliştirme dergisi, 2015; 18(1):53-61. ( CINAHL )

 • Ünlü H, Taşkin S, Özhan Elbaş N. Sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik bölümünde eğitim gören öğrencilerin öğrenme biçemleri. International journal of social sciences and education research, 2015; 1(4):1436-1450. ( Türk eğitim indeksi )

 • Güler Demir S, Erden S, Bulut H, Özhan Elbaş N. The Problems Experienced by Parents Providing Postoperative Home Care Following Their Child's Surgery for Developmental Dysplasia of the Hip. Orthopaedic Nursing, 2015; 34(5):280-286. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Uğurlu Z, Karahan A, Ünlü H, Abbasoğlu A, Özhan Elbaş N, Avci Işik S, Tepe A. The Effects of Workload and Working Conditions on Operating Room Nurses and Technicians. Workplace Health Safety, 2015; 63:399-407. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Kılıç HS, Özhan Elbaş N. Bir Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Hemşire VeDoktorların Hasta Güvenliği Hakkındaki Bilgileri Ve Tıbbi Hataların Bildirilmesi Hakkındaki. Anadolu Hemşirelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014; 17:-. ( ? )

 • Uğurlu Z, Avci Işik S, Balanuye B, Budak B, Özhan Elbaş N, Kav S. Are university students aware of skin cancer, prevention and early detection? A survey from Turkey. EUROPEAN JOURNAL OF ONCOLOGY NURSING, 2014; 18(Suppl1):31-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Saray Kiliç H, Özhan Elbaş N. Bir Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Hemşire VeDoktorların Hasta Güvenliği Hakkındaki Bilgileri Ve Tıbbi Hataların Bildirilmesi Hakkındaki görüşleri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014; 17(2):97-104.

 • Akkuzu G, Taşkın L, Özhan Elbaş N, Ayhan A, Carboğa M. Rısk Factors For Gynecologıc Cancers On Healthy Women. Internatıonal Journal Of Gynecologıcal Cancer, 2013; 23(8):-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Akman A, Akgül N, Kav S, Özhan Elbaş N. Use of internet to access health-related information: Perspectives from patients with cancer and other chronic diseases, their relatives and nurses. EUROPEAN JOURNAL OF CANCER, 2013; 49(2):391-392. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Akkuzu G, Taşkin L, Özhan Elbaş N, Ayhan A, Carboğa M. Rısk Factors For Gynecologıc Cancers On Healthy Women Age 30-65. Internatıonal Journal Of Gynecologıcal Cancer, 2013; 23(8):-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Pınar G, Öksüz E, Beder A, Özhan Elbaş N. Testis kanseri taramalarında Champion'un sağlık inanç modeli ölçeğinin Türkçe uyarlamasının. Tıp Araştırmaları Dergisi, 2011; 2(2):89-96.

 • Özhan Elbaş N, Bulut H, Güler Demir S, Yüceer S. Nursing students' opinions regarding the clinical practice guide. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2010; 2(2):2162-2165. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Özhan Elbaş N, Bulut H, Güler Demir S, Yüceer S. Nursing students opinions regarding the clinical practice guide. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2010; 2(2):2162-2165. ( SCOPUS )

 • Duman-Büyükkayacı N, Özhan-Elbaş N. Determination of Woman's Health Problems and Influencing Factors in 65 Years of Age and Older People?,. Turkish Journal of Geriatrics, 2009; 12(2):62-71. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Karadag A, Hisar F, Ozhan Elbas N. The level of professionalism among nurses in Turkey. JOURNAL OF NURSING SCHOLARSHIP, 2007; 39(4):371-374. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Karadağ A, Hisar F, Özhan Elbaş N. Hemşirelikte profesyonelliğe ilişkin davranışsal envanter. Hemşirelik Forumu Dergisi, 2004; 7(4):14-22.

 • Çelik SS, Özhanelbaş N. The standard of suction for patients undergoing endotracheal intubationIntensive and Critical Care. Critical Care Nursing, 2000; 16(3):191-198. ( CINAHL )

Bildiriler


 • Baytar S, Çağatay T, Başaran E, Özhan Elbaş N. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Ders Başarısına İlişkin Bir Çalışma: İki Program Örneği.. . 2nd International Conference on Social Sciences and Humanities: UKRAYNA; 27/09/2019 - 29/09/2019

 • Özhan Elbaş N. SANATIN SAĞLIĞA. 2. Uluslararası GAP Matematik Mühendı?slı?k Fen ve Sağlık Bilı?mleri Kongresi: Adıyaman; 21/06/2019 - 23/06/2019

 • Özhan Elbaş N. AMELİYATHANE ÇALIŞANLARINDA İŞ DOYUMU: BİR SİSTEMATİK DERLEME. 2. Uluslararası GAP Matematik Mühendı?slı?k Fen ve Sağlık Bilı?mleri Kongresi: Adıyaman; 21/06/2019 - 23/06/2019

 • Özhan Elbaş N. DÜNDEN BUGÜNE HEMŞİRELİK. Başkent Üniversitesi 3. Hemşirelik Günleri: ANKARA; 18/05/2019

 • Özhan Elbaş N, Doğan A. Examining the Administrative Problems in the Operating Room in the Context of Leadership Approaches. 9. European Operating Room Nurses Association Congress: The Hague: ; 16/05/2019 - 19/05/2019

 • Doğan A, Özhan Elbaş N. Examination Of The Relationship Between Job Intensity And Work Satisfaction in Operating Rooms. 9. European Operating Room Nurses Association Congress: The Hague: ; 16/05/2019 - 19/05/2019

 • Çağatay T, Baytar S, Başaran E, Özhan Elbaş N. A Study on Eating Disorders of Students at Vocational School of Health Services. 3rd International Congress of Eurasian Social Sciences: MUĞLA; 18/04/2019 - 21/04/2019

 • Özhan Elbaş N. Cerrahi Hemşireliğinin Tarihsel Gelişimi. Uluslararası Cerrahi Ameliyathane, Sterilizasyon ve Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Kongresi: Antalya; 21/02/2019 - 24/02/2019

 • Başaran E, Baytar S, Çağatay T, Özhan Elbaş N. Determining the level of knowledge of the vocational health's school students' about the environmental problems and their individual responsibilities as to the elimination of these problems. 3th International Social Sciences Conference: TAYLAND; 23/01/2019 - 25/01/2019

 • Güven A, Toktaş P, Özhan Elbaş N, Ökdem Ş. Başkent Üniversitesi Sağlık hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanlarının ve Öğrencilerinin Cinsiyet Farkındalığına Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi. 2.Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi: ADANA; 28/11/2018 - 30/11/2018

 • Karahan A, Abbasoğlu A, Uğurlu Z, Avci Işik S, Kiliç G, Özhan Elbaş N. Determination Sleep Quality, Fatigue and Concentration of Nurses According to Working Shifts and Chronotype. 7th International Nursing Management Conference (INMC): Bodrum; 25/10/2018 - 27/10/2018

 • Karahan A, Kav S, Abbasoğlu A, Işik SA, Şahin BG, Elbaş Özhan N. The Effect Of The Fear Of Falling On The Daily Life Of Elderly Individuals. International Congress on Multidisplinary Aproach to Elderly Health and Care: ; 22/03/2018 - 23/03/2018

 • Karahan A, Ertürk E, Uğurlu Z, Ünlü H, Akovalı N, Tepe A, Elbaş Özhan N. Ameliyathane personelinin ısıl konforunu etkileyen faktörler. . 2. Uluslararası, 10 Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi: Antalya: ANTALYA; 02/11/2017 - 05/11/2017

 • Karahan A, Doğan N, Özhan Elbaş N. Kısa filmler ilkyardım eğitimine katkı sağlar mı?. 4. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi: Ankara; 11/05/2017 - 13/05/2017

 • Özhan Elbaş N. Job Satisfaction And Mental Health: A Review. World Psychiatry Association International Congress: Cape Town; 18/11/2016 - 24/11/2016

 • Güler Demir S, Bulut H, Kurukahvecioğlu O, Karabulut E, Dal Yilmaz Ü, Özhan Elbaş N, Tekin EH. Quality of life and problems after breast cancer surgery:A prospective study. International Istanbul Breast Conference BREASTANBUL 2016: İSTANBUL; 10/11/2016 - 12/11/2016

 • Karahan A, Abbasoğlu A, Avcı Işık S, Çevik B, Saltan Ç, Özhan Elbaş N. Characteristics of the pressure ulcer and affecting factors of healing in cancer patients. EONS10: Dublin-Ireland; 17/10/2016 - 18/10/2016

 • Kav S, Akgün Çıtak E, Özhan Elbaş N, Karaaslan Eşer A. Attitudes of Vocational School of Health Students towards Persons with Cancer. EONS10: Dublin-Ireland; 17/10/2016 - 18/10/2016

 • Balanuye B, Avci Işik S, Uğurlu Z, Özhan Elbaş N. THE NURSING CARE PROCESS OF A PATIENT WIRH ECMO DEVICE ACCORDING TO GORDON'S FUNCTIONAL HEALTH PATTERNS gOR. 8.Cardiovascular nursing & nurse practitioners meeting:Las Vegas USA: Las Vegas USA; 08/08/2016 - 09/08/2016

 • Karahan A, Abbasoğlu A, Yalili A, Çevik B. basınç ülserli bireylerin yara iyileşmesi süreci ve iyileşmeyi etkileyen faktörlerin belirlenmesi. 9.Ulusal Türk cerrahi ve ameliyathane hemşireliği kongresi: Antalya; 12/11/2015 - 15/11/2015

 • Ünlü H, Taşkin S, Özhan Elbaş N. The learning styles of the studentsat nursing department in faculty of health sciences. International conference on social sciences and educational research: Antalya; 29/10/2015 - 31/10/2015

 • Özcan G, Sarugan M, Özhan Elbaş N. Eğitim Ambulansının Paramedik Eğitiminde Yeri Ve Önemi. 2. Uluslararası Paramedik Kongresi Ve Ambulans Rallisi: BODRUM; 06/11/2014 - 09/11/2014

 • Uğurlu Z, Avci Işik S, Balanuye B, Budak B, Özhan Elbaş N, Kav S. Do university students aware of skin cancer, prevention and early detection: A survey from Turkey. EONS 9 Congress The European Oncology Nursing Society: İSTANBUL; 18/09/2014

 • Ökdem Ş, Akgün Çitak E, Avci Işik S, Özhan Elbaş N. Neurologıcal Analysıs Of Unıversıty Students? Humor Styles And General Mental Health. XVI World Congress of Psychiatry: MADRID; 14/09/2014 - 18/09/2014

 • Ökdem Ş, Akgün Çitak E, Avci Işik S, Özhan Elbaş N. Neurologıcal Analysıs Of Unıversıty Students? Humor Styles And General Mental Health. XVI World Congress of Psychiatry: MADRID; 14/09/2014 - 18/09/2014

 • Akgün Çitak A, Karahan A, Abbasoğlu A, Avci Işik S, Uğurlu Z, Özhan Elbaş N. Determining Difficulties, Needs and Coping Ways of Newly Graduated Nurses. XVI World Congress of Psychiatry: MADRID; 14/09/2014 - 18/09/2014

 • Ünlü H, Karahan A, Özhan Elbaş N, Pinar Ö, Biyiklioğlu Y. Health Profile and Life Satisfacion at Orthopedic Patients. 3.FFN Global Congress: MADRID; 04/09/2014 - 06/09/2014

 • Akkuzu G, Taskin L, Ozhan Elbas N, Onalan G, Kuscu E. Informatıon, Opınıons & Perceptıons Of Health Personnel On Postpartum & Postabortıon Iuds. World Conference On Health Sciences: ANTALYA; 24/04/2014 - 29/04/2014

 • Balanuye B, Avci Işik S, Uğurlu Z, Özhan Elnaş N. Gordon?un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli?ne göre ECMO Cihazına Bağlı Bir Hastanın Hemşirelik Süreci. 19. UlusalCerrahi kongresi: antalya; 16/04/2014 - 20/04/2014

 • Güler Demir S, Yüceer S, Çarboğa B, Bulut H, Özhan Elbaş N. Gelişimsel Kalça Çıkığı Ameliyatı Olan Çocukların Ebeveynlerinin Evde Bakımda Yaşadıkları Güçlüklerin Belirlenmesi. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi: ANTALYA; 29/10/2013 - 03/11/2013

 • Akkuzu G, Taşkin L, Özhan Elbaş N, Ayhan A, Carboğa M. Rısk Factors For Gynecologıc Cancers On Healthy Women Age 30-65. 18th International Meeting of the European Society of Gynecological Oncology (EGGO): Liverpool, UK; 19/10/2013 - 22/10/2013

 • Akman A, Akgül N, Kav S, Özhan Elbaş N. Use of Internet to Access Health-related Information: Perspectives from Patients with Cancer and Other Chronic Diseases, Their Relatives and Nurses. ECCO The European Cancer Congress 2013: HOLLANDA; 27/09/2013 - 10/10/2013

 • Akkuzu G, Güvenç G, Turkay U, Kırkpınar C, Özhan Elbaş N, Doğan N. Universite Personelinin Serviks Kanseri ve Pap Smear Testi Yaptirmaya Yonelik Tutum ve Inanclari. 20. Ulusal Kanser Kongresi: ANTALYA; 19/04/2013 - 24/04/2013