Prof. Dr. HAYRİYE ÜNLÜ

Hemşirelik ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2138
E-Posta : hunlu[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2003), Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Ve Sağlik Hizmetleri
 • Yüksek Lisans (1995), Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Ve Sağlik Hizmetleri
 • Lisans (1992), Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Ve Sağlik Hizmetleri

Çalışma Alanları


 • CERRAHİ HASTALIKLAR

 • CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

Ödüller


 • Ünlü H, Doğan N. 4. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi Sözel Bildiri İkinciliği. Acil Hemşireliği Derneği", Ankara", 13/05/2017.

 • Ünlü H, Ertürk EB, Akyüz E, Bıyıkoğlu Y. 27.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi(Uluslararası Katılımlı) 8. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi. TOTBİD ve Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireleri Derneği", Belek/Antalya", 29/10/2017.

 • Karahan A, Ertürk EB, Uğurlu Z, Ünlü H, Akovalı N, Tepe A, Elbaş NÖ. Ameliyathane Personelinin Işıl Konforunu Etkileyen Faktörler. 2. Uluslararası 10. ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi", Antalya", 05/11/2017.

 • Abbasoğlu2 A, Uğurlu Z, Işık SA, Karahan A, Ünlü H, Elbaş NÖ. Güvenli Cerrahi Kontrol Listesinin Etkin Kullanılma Durumu ve Hemşirelerin Güvenli Cerrahi Kontrol Listesine Yönelik Görüşleri. 8. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Kongresi", Kuşadası/Aydın", 24/11/2013.

Kitaplar


 • Ünlü H. Kas iskelt sistemi bakım planları amputasyon. In:Hemşirelik Bakım Planları: Tanılar, Girişimler ve Sonuçlar. İstanbul: Akademi; 2019

 • Ünlü H. Firdevs Erdemir, Sultan KAv, Arzu Akman Yılmaz editors. Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması (NIC). İstanbul: Nobel; 2017

 • Ünlü H. Kas İskelt Sisteminin Cerrahi Gerektiren Hastalıklarında Hemşirelik Bakımı. In:Prof. Dr. Nalan Özhan ELbaş editors. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Akıl Notları. Ankara: Güneş Tıp Kitabevleri; 2016. p.117-146.

 • Ünlü H. Göz Hastalıklarında İlaç Tedavsi. In:Hayriye Ünlü/Emine İyigün, Sevinç Taştan editors. Abrams'ın Klinik İlaç Tedavisi Hemşireler İçin Akılcı ilaç Uygulamaları. Ankara: Akademisyen Tıp Kitapevi; 2014. p.1074-1095.

 • Ünlü H. Toraks Travmaları. In:Editör Erdem Y, Erkal S. editors. Acil Bakım Hemşireliği Kurs Kitabı,. Ankara: Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü; 2008. p.117-123.

 • Ünlü H. Abdominal travmalar. In:Yurdagül Erdem, Sibel Erkal editors. Acil Bakım Hemşireliği Kurs Kitabı. Ankara: Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü; 2008

 • Ünlü H. Mültiple Travmalar. In:Erdem Y.,Erkal S. editors. Acil Bakım Hemşireliği Kurs Kitabı. Ankara?2008. ISBN: 975?590?204?3.: Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü.; 2008

 • Ünlü H. Ortopedik ve nörovasküler travmalar. In:Erdem Y., İlhan, S. editors. Acil Bakım Hemşireliği Kurs Kitabı. Ankara: Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü; 2008

 • Ünlü H. Göz Acilleri ve Bakım. In:Erdem Y, Erkal S. editors. Acil Bakım Hemşireliği Kurs Kitabı. Ankara: Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü.; 2008

 • Ünlü H. İdrar Yolu Enfeksiyonu. In:Albayrak N. Erkal S.Ançel G. Albayrak A. editors. Hemşirelik Bakım Planları. Ankara: Alter; 2007. p.497-501.

 • Bedük T, Ünlü H. Ürogenital Tümörlerde Hemşirelik Bakımı. In:Anafarta K. Bedük Y. Arıkan N. editors. Temel Üroloji. Ankara: Günel Tıp Kitapevi; 2007. p.816-841.

Makaleler


 • Ünlü H. Göğüs travmaları ve hemşirelik bakımı. Türkiye Klinikleri J. Surg. Nurs., 2018; 4(1):35-45.

 • Ünlü H, Ertürk EB, Akyüz E, Bıyıkoğlu Y. Ortopedik Travma Geçiren HAstaların Travma Sonrası Büyüme Durumları. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcıca Supplement, 2017; 5:-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Karahan A, Abbasoğlu A, Işık SA, Ünlü H, Uğurlu Z, Karaer H, Elbaş NÖ, Tuncay İC. Total kalça ve diz artroplastisi yapılan hastalarda ameliyat sonrası dönemde ortaya çıkan sorunlar ve hasta güvenliğini etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcıca Supplement, 2017; 5(237):-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Akyüz E, Ünlü H, Uğurlu Z, Karahan A, Elbaş NÖ. Ortopedi ameliyatı olan hastaların yaşadıkları psikososyal sorunlar ve yaşam kaliteleri. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcıca, 2017; 5(235):-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ünlü H. Hızlı İyileşme Protokolü ile Total Kalça veya Diz Artroplastisi Yapılan Yaşlı Hastalarda Hemşirelik Bakımı. Türkiye Klinikleri J. Surg. Nurs, 2017; 3(2):143-150.

 • Ünlü H. hızlı iyileşme protokü ile total kalça veya diz artroplastisi yapılan yaşlı hastalrda hemşirelik bakımı. Türkiye klinikleri cerrahi hastalıkları hemşireliği, 2017; 3(2):-.

 • Budak E, Ünlü H. effects of preoperative ındıvıdualized education on anxiety and pain severity in patients following open heart surgery. ınternational journal of health sciences, 2017; :-. ( Emerging Sources Citation index (ESCI), DOAJ,EBSCO,Index Scholar, Scopemed,Google Scholar,Web of Science,Türkiye Atıf Dizini )

 • Ünlü H, Bedük T, Duyan V. The Attitudes of the Undergraduate Nursing Students toward Lesbians and Gay Men. Journal of Clinical Nursing, 2016; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ünlü H, Taşkın S, Elbaş NÖ. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde Eğitim Gören Öğrencilerin Öğrenme Biçemleri. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2015; 1(4):1436-1450. ( Türk Eğitim İndeksi )

 • Uğurlu Z, Karahan A, Ünlü H, Abbasoğlu A, Özhan Elbaş N, Avcı Işık S, Tepe A. The effects of workload and working conditions operating room nurses and technicians. WORKPLACE HEALTH & SAFETY, 2015; 63:399-407. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Ertoy G, Akyüz E, Ünlü H. Amputasyon yapılan bir hastanın fonksiyonel sağlık örüntüleri modeli ile bakım gereksinimlerinin belirlenmesi. Acta Orthop Traumatol Turc, 2015; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ünlü H. Sinir Sistemi Tarvmalarında Bakım. Türkiye Klinikleri Cerrahi HAstalıkları Hemşireleği Özel Sayı, 2015; 1(2):64-83.

 • Ceylan K, Yılmaz E, Uğurlu Z, Ünlü H. Mültiple fraktürlere bağlı hareket kısıtlılığı olan hastada hemşirelik bakımı: Olgu Sunumu. Acta Orthop Traumatol Turc, 2015; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Abbasoğlu A, Uğurlu Z, Işık SA, Karahan A, Ünlü H, Elbaş NÖ. The Status of Use On Surgical Safety Check List And Opinions of Nurses,. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 2015; 18(1):53-61. ( CINAHL )

 • Pınar Ö, Ünlü H, Güney H, Kınıklı Gİ. Artroskopi/Artroplasti yapılan hastalarda simülasyona dayalı disiplinler arası hasta eğitiminin etkinliği: Pilot çalışma. Acta Orthop Traumatol Turc, 2015; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ünlü H. Ameliyathanede Cihaz ve Ekipman Temizliği. Çağdaş Ameliyathane, 2015; :-.

 • Ünlü H. Ameliyathanede Yüzey temizliği. Çağdaş Ameliyathane, 2015; :-.

 • Ünlü H, Karahan A, Pınar Ö, Bıyıkoğlu Y, Elbaş N. Ortopedi Kliniğinde Yatan Hastaların Sağlık Profillerinin ve Yaşam Doyumlarının Saptanması.. ?AOTT Acta Orthopaedıca et Traumatolologıca Turcıca Supplementum I, 2013; 47:-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ünlü H, Bedük T, Duyan V. Evaluation of Nature and Impact of violence exposure among registered female sex workers. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 2011; 31(5):1167-1178. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Demir S, Çelik S, Ünlü H, Demiralp M, Bıyıkoğlu Y, Pınar Ö. Ortopedi ve travmatoloji kliniğinde çalışan hemşirelerin karşılaştıkları sorunlar. AOTT Acta Orthopaedıca et Traumatolologıca Turcıca Supplementum I, 2011; 45:-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Bedük T, Ünlü H, Duyan V. AIDS knowledge and risky sexual behaviors among registered female sex workers. Türk J. Med. Sci., 2011; 41(3):521-531. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yamzahan T. Nursing students? immunisation status and knowledge about viral hepatitis in Turkey:a multi-centre cross-sectional study. International Nursing Review, 2011; 58:181-185. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Ünlü H, Karadağ A, Taşkın L, Terzioğlu F. Onkoloji alanında çalışan hemşirelerin yerine getirdikleri rol ve işlevler. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 2010; 2(1):13-27. ( CINAHL )

 • Bayraktar N, Çelik SS, Ünlü H, Bulut H. "Şoförlere Verilen İlk Yardım Eğitiminin Değerlendirilmesi". Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 2009; :47-58.

 • Ünlü H, Şardan Y, Ülker S. Comparison of sampling methods for urine cultures. Journal of Nursing Schorlarship, 2007; 39(4):325-329. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ünlü H, Bıyıkoğlu Y, Boybek F, Banu Ç, Özdemir J, Demir S. Ortopedi kliniklerinde yatan hastaların almış oldukları hemşirelik hizmetine ilişkin görüşleri ve beklentileri. AOTT Acta Orthopaedıca et Traumatolologıca Turcıca Supplementum I, 2007; 45(Suppl):3-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Emiroğlu O, Ünlü H, Terzioğlu F, Bulut H. Hemşirelerin araştırmalara katılma durumları, araştırmaya ilişkin görüşleri ve bilgi gereksinimleri.. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 2005; 7(1):-.

 • Akdeniz S, Ünlü H. Yoğun bakım hemşireliği. Yoğun Bakım Dergisi, 2004; 4(3):179-185.

 • Karadağ A, Ünlü H, Yavuzaslan F, Gündoğdu F, Kav S, Terzioğlu F. Profile of nurses working in oncology departments in Turkey. Turkısh Journal of Cancer, 2004; 34(1):24-34. ( IM : Index Meducus )

 • Ünlü H, Şenol S. Kalp Transplantasyonu ve Hemşirelik Bakımı II. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2001; 8(1):68-76.

 • Erdil F, Özhan N, Bayraktar N, Şenol S, Ünlü H. Hasta Ailelerinin Ameliyat Öncesi Dönemde Bilgi Gereksinimleri, Ameliyatı Beklerken Yaşadıkları Duyguları ve Ameliyathane Bekleme Salonuna İlişkin Görüşleri?. Hemşirelik Forumu, 2000; 3(6):-.

 • Şenol S, Ünlü H. Kalp Transplantasyonu ve Hemşirelik Bakımı I. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2000; 7(1):50-56.

 • Bayraktar N, Ünlü H, Bulut H. İki Farklı Yöntemle Verilen Eğitimin, Hastaların Ameliyat Sonrası Egzersiz Yapabilme Durumlarına Etkisinin Karşılaştırılması. Klinik Bilimler& Doktor, 1999; 5(5):-.

 • Ünlü H. İdrar kültürü için örnek almada standart geliştirme. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 1999; 1:57-68.

Bildiriler


 • Ünlü H. Geçmişten Günümüze Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği. 7. Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Sempozyumu: ; 22/06/2019 - 23/06/2019

 • Ünlü H, Erürk EB, Akyüz E, Bıyıkoğlu Y. Post traumatic growth status of patients with orthopedic trauma. International Collaboration of Orthopaedic Nursing: ; 23/05/2019 - 24/05/2019

 • Ünlü H. Kırılgan Kırığı Olan Yaşlı Hastalarda ?Best Practice?. 6. Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Sempozyumu: ; 26/04/2019 - 27/04/2019

 • Ünlü H. GEROORTOPEDİ. 5. Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Sempozyumu: ; 23/02/2019

 • Ünlü H. Bilimsel Çalışmalarda Akademisyen ve Klinisyen Hemşire İşbirliğinin Önemi. Uluslararası Cerrahi Ameliyathane Sterilizasyon ve Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Kongresi: ; 21/02/2019 - 24/02/2019

 • Ünlü H. Ortopedi Hemşireliğinin Bakım Felsefesi. 4. Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Sempozyumu: ; 25/01/2019 - 26/01/2019

 • Ünlü H. Ortopedi Hemşireliğinin Bakım Felsefesi. 3.Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Sempozyumu: ; 30/11/2018 - 01/12/2018

 • Akyüz E, Ünlü H, Çevik B. Ameliyat olan yaşlı hastalrın hemşirelik bakımı algıları: Nitel ÇAlışma. Halk sağlığı hemşireliği derneği1. Uluslararası ,2. Ulusalhalk sağlığı hemşireliğikongresi: Ankara; 23/04/2018 - 26/04/2018

 • Karahan A, Ertürk EB, Uğurlu Z, Ünlü H, Akovalı N, Tepe A, Elbaş NÖ. Ameliyathane personelinin ışıl konforunu etkileyen faktörler. 2. uluslararası Türk ameliyathane ve cerrahi hemşireliği: ; 02/11/2017 - 05/11/2017

 • Karahan A, Ertürk EB, Uğurlu Z, Ünlü H, Ovalı N, Tepr A, Elbaş NÖ. Ameliyathane Personelinin Işıl konforunu Etkileyen Faktörler. 2. Uluslararası 10. Uluslararası Türk ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi: ; 02/11/2017 - 05/11/2017

 • Ünlü H, Ertürk EB, Akyüz E, Bıyıkoğlu Y. Ortopedik Travma Geçiren Hastaların Travma sonrası Büyüme Durumları. 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı). 8. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği: ; 24/10/2017 - 29/10/2017

 • Ünlü H. Total diz artroplastisi ameliyat sonrası hemşirelik bakımı. 1.Kocaeli Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Sempozyumu&Workhop: ; 17/05/2017

 • Ünlü H, Doğan N. Akut Myokard indfarktusü geçiren hastaların acil servise başvurmada gecikme nedenleri ve süreleri. 4. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi: Ankara; 11/05/2017 - 13/05/2017

 • Akyüz E, Yasan HG, Uğurlu Z, Ünlü H. Distal Özefagus Rezeksiyonu, Özefagogastrostomi yapılan hastanın Virjinya Henderson'un kuramına göre hemşirelik bakımı vaka sunumu. 1. Ulusal Hemşirelikte Araştırma Kongresi: ; 20/04/2017 - 22/04/2017

 • Ünlü H. Hızlı İyileşme Protokolü ve Ortopedi Hemşireliği. 26. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ: SUENO BELEK KONGRE MERKEZİ ANTALYA; 25/10/2016 - 30/10/2016

 • Budak E, Ünlü H. Effects of preoperative individualized education on postoperative anxiety and pain on patients undergoing heart surgery. 8th Cardiovascular nursing&Nurse Practiıioners Meeting: ; 08/08/2016 - 10/08/2016

 • Ünlü H, Doğan N. Self Esteem and Social View Anxiety in Cosmetic Surgery Patient. 2nd Annual International Conference on Nursing: Atina; 01/06/2016 - 06/06/2016

 • Ünlü H. Hemşireliğin RR'deki yeri. Rapid Recovery Workshop: Ankara; 12/04/2016

 • Ünlü H, Taşkın S, Elbaş NÖ. The learning Styles of the students at nursing department in faculty of healtj sciences. International Conference on Social Sciences and Education Research: Antalya; 29/10/2015 - 31/10/2015

 • Ünlü H. Ortopedi Hemşireliğinde Bakım Standartları. 7. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi: ; 27/10/2015 - 01/11/2015

 • Ünlü H. Omurga Cerrahisinde Hasta Güvenliği. I. Ulusal Omurga Cerrahisi Hemşireliği Sempozyumu: Çeşme Sheraton Otel; 03/04/2015 - 04/04/2015

 • Ünlü H, Karahan A, Elbaş NÖ, Pınar Ö, Bıyıkoğlu Y. health profile and life satisfaction at orthopeadic patients. 3rd FFN Global Congress 2014 Fragility Fracture Network: Madrid/Spain; 03/09/2014 - 06/09/2014

 • Balkan A, Ünlü H, Akman A, Serugan M, Özcan C, Çağlar A. Başkent Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Mesleki ve İletişim Becerileri Laboratuvarı Projesi. VII. Ulusal Tıp eğitimi kongresi / Uluslararası Katılımlı: ; 07/05/2014 - 09/05/2014

 • Abbasoğlu A, Uğurlu Z, Işık S, Karahan A, Ünlü H, Elbaş N. Güvenli cerrahi kontrol listesinin etkin kullanılma durumu ve hemşirelerin güvenli cerrahi kontrol listesine yönelik görüşleri,. Uluslar arası Katılımlı 8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi Kongresi: Aydın; 21/11/2013 - 24/11/2013

 • Uğurlu Z, Karahan A, Ünlü H, Elbaş NÖ, Işık SA, Tepe A. Ameliyathane hemşirelerinin/ teknikerlerinin algıladıkları iş yükü ve çalışma koşullarından kaynaklanan risk faktörleriden etkilenme durumları. Uluslararası Katılımlı 8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi: ; 21/11/2013 - 24/11/2013

 • Ünlü H, Karahan A, Balanuye B, Abbasoğlu A, Uğurlu1 Z, Elbaş NÖ. Ameliytahanede çalışan hemşirelerin teknolojik ekipman kullanımına ilişkin görüşleri ve yaşadıkları güçlükler. Uluslararası Katılımlı 8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi: ; 21/11/2013 - 24/11/2013

 • Ünlü H. Sağlık sisteminde değişim. 6. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi: Belek/Antalya; 29/10/2013 - 02/11/2013

 • Ünlü H, Bedük T, Kehya M. Enteral yoldan beslenen ve ilaç alan hastalarda ilaç uygulamalarına ilişkin hemşirelerin bilgi ve uygulamaları. 18. Ulusal Cerrahi kongresi,13. Cerrahi Hemşireliği Kongresi: ; 23/05/2013 - 27/05/2013

 • Ünlü H. Alçı uygulanan hastalarda hemşirelik bakımı. 5. Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi: ; 01/11/2011 - 04/11/2011

 • Ünlü H. Öğrenci gözü ile hemşirelik eğitimi ve araştırma. II. Ulusal hemşirelikte araştırma sempozyumu: ; 08/04/2004 - 10/04/2004

 • Gündogdu F, Karadağ A, Kav S, Taşkın L, Terzioğlu F, Ünlü H, Yavuzaslan F. Demographic characteristics, working conditions,roles of nurses and their difficulties working in oncology wards in Turkey?. 18.th UICC International Cancer Congress: ; 30/06/2002 - 05/07/2002

 • Erdil F, Özhan N, Bayraktar N, Şenol S, Ünlü H. Hasta yakınlarının ameliyat öncesi dönemde bilgi gereksinimleri. Ulusal cerrahi kongresi 94: ; 13/06/1994 - 14/06/1994