Araş.Gör. GÜLŞEN KILIÇ

Hemşirelik ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1543
E-Posta : gulsenk[at]baskent.edu.tr
 • Yüksek Lisans (2017), Gazi Üniversitesi, Hemşirelik Ve Sağlik Hizmetleri
 • Lisans (2013), Başkent Üniversitesi, Hemşirelik Ve Sağlik Hizmetleri

Çalışma Alanları


 • İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

 • YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ

Kitaplar


 • Kav S, Kılıç G. Azize Karahan, Sultan Kav editors. Sparks &Taylor'ın Hemşirelik Tanı Referans El Kitabı. Ankara: Güneş Tıp Kitabevleri; 2019. p.87-99.

 • Öztürk D, Karaaslan Eşer A, Balanuye B, Budak Ertürk E, Kılıç G. Deniz Öztürk editors. Klinik Becerileri Değerlendirme Kontrol Listeleri. Ankara: Başkent Üniversitesi Geliştirme Vakfı İktisadi İşletmesi; 2018

Makaleler


 • Kılıç G, Kutlutürkan S, Çevik B, Erdoğan B. Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Fiziksel Tespit Uygulamasına Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Van Tıp Dergisi, 2018; 25(1):11-16.

Bildiriler


 • Karahan A, Abbasoğlu A, Uğurlu Z, Avcı Işık S, Kılıç G, Özhan Elbaş HN. Determination Sleep Quality, Fatigue and Concentration. 7th International Nursing Management Conference: Bodrum; 25/10/2018 - 27/10/2018

 • Karahan A, Abbasoğlu A, Uğurlu Z, Avsı Işık S, Kılıç G, Özhan Elbaş N. Determination Sleep Quality, Fatigue and Concentration. 7th International Nursing Management Conference: Bodrum; 25/10/2018 - 27/10/2018

 • Çevik B, Kılıç G, Kav S, Karahan A, Karaslan Eşer A, Doğan N. Hemşirelerin Yoğun Bakımdaki İnvaziv Arteriyel Kan Basıncı Ölçümüne Yönelik Bilgi Düzeyleri Ve Yaşadıkları Güçlükler. 20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Antalya; 10/10/2018 - 14/10/2018

 • Kılıç G, Akgün Çıtak E, Ökdem Ş. Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) Tanılı Bir Olgunun Henderson Hemşirelik Modeli?ne Göre Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu. 20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Antalya; 10/10/2018 - 14/10/2018

 • Çevik B, Uğurlu Z, Kılıç G, Doğan N, Gökçe Ö, Doruk H. Yaşlı hastaların fonksiyonel kapasiteleri ile malnütrisyon durumu arasındaki ilişkinin belirlenmesi. 20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Antalya; 10/10/2018 - 14/10/2018

 • Doğan N, Kılıç G, Çevik B. Yaşlılarda yalnızlık algısı ve yaşam doyumu hakkında derleme. 20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Antalya; 10/10/2018 - 14/10/2018

 • Çevik B, Kılıç G, Kav S, Karahan A, Karaaslan Eşer A, Doğan N. Hemşirelerin Yoğun Bakımdaki İnvaziv Arteriyel Kan Basıncı Ölçümüne Yönelik Bilgi Düzeyleri Ve Yaşadıkları Güçlükler. 20. Ulusal İç hastalıkları Kongresi: ; 10/10/2018 - 14/10/2018

 • Kılıç G, Çevik B, Kırkpınar C, Kav S. Erişkin Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Palyatif Bakıma İlişkin Görüşleri. Uluslararası Katılımlı 1. Palyatif Bakım Sempozyumu: İzmir; 28/09/2018 - 29/09/2018

 • Kılıç G, Polat Ü. Başkent Üniversitesi 2. Hemşirelik Günleri. Başkent Üniversitesi 2. Hemşirelik Günleri: Başkent Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi; 12/05/2018

 • Kılıç G, Polat Ü. Yoğun Bakım Hemşirelerinin Yaşlılara Yönelik Tutumları İle Fiziksel Tespit Edici Kullanımına İlişkin Bilgi, Tutum Ve Uygulamaları Arasındaki İlişki. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi: AYDIN; 29/06/2017 - 01/07/2017

 • Kılıç G, Kutlutürkan S, Çevik B, Erdoğan B. Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Fiziksel Tespit Uygulamasına Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi. 17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: ANTALYA; 14/10/2015 - 18/10/2015