Dr. Öğr. Üyesi BANU ÇEVİK

Hemşirelik ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2165
E-Posta : bcevik[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2016), Erciyes Üniversitesi, İç Hastaliklari
 • Yüksek Lisans (2010), Başkent Üniversitesi, İç Hastaliklari
 • Lisans (1998), Başkent Üniversitesi, Hemşirelik Ve Sağlik Hizmetleri

Çalışma Alanları


 • İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

Ödüller


 • Akyüz E, Uğurlu Z, Çevik B. ikincilik ödülü. Ulusal Jinekoloji Onkoloji Kongresi", Antalya", 11/11/2012.

 • Çevik B, Uğurlu Z, Abbasoğlu A, Karahan A, Saltan Ç. Birincilik ödülü. XVI Türk kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi IX Kolorektal Cerrahisi Hemşireliği Kongresi", Antlaya", 19/05/2017.

 • Çevik B, Kav S, Karaaslan Eşer A, Uğurlu Z, Erten B. Sözel bildiri birincilik ödülü. I. Uluslararası ve XVI.Ulusal Jinekoloji Onkoloji Kongesi", Antalya", 25/11/2018.

Kitaplar


 • Çevik B. Prof. Dr. Azize Karahan, Prof. Dr. Sultan Kav editors. Sparks & Taylor'ın Hemşirelik Tanı El Kitabı. Ankara: Güneş tıp kitapevi; 2019. p.34-38.

 • Çevik B. Firdevs Eldemir, Sultan Kav, Arzu Akman Yılmaz editors. Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması. Istanbul: Nobel Tıp; 2017

Makaleler


 • Çevik B, Kav S, Karaslan Eşer A, Uğurlu Z, Erten B. Stigma perception Among Women with ovarian. Supportive Care Cancer, 2019; 27(Suppl1):199-200. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Çevik B, Kav S, Karaaslan Eşer A. A quality systematic rewiev exploring perception and experinces of cancer patients. Supportive Care İn Cancer, 2019; 27(Suppl1):202-202. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Karahan A, Akgün Çıtak E, Çevik B, Abbasoğlu A, Uğurlu Z. İntestinal stoması olan bireylerin stomaya yönelik stigma algılarının belirlenmesi. Türkish Journal of Colorectal Disease, 2019; 29(3):211-211. ( ISI Database'e giren tüm indeksler )

 • Karaaslan Eşer A, Kav S, Uğurlu Z, Çevik B, Atar Alpaslan Ö, Karabulut A, Akgün Çıtak E. Self Efficacy and Resilience Status Among Family Caregivers of Cancer Patients İn Turkey.. Supportive Care in Cancer, 2018; 26(Suppl2):228-229. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kılıç G, Kutlutürkan S, Çevik B, Erdoğan B. Yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin fiziksel tespit uygulamasına yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Van Tıp Dergisi, 2018; 25(1):11-16.

 • Karahan A, Abbasoğlu A, Işık S, Çevik B, Saltan Ç, Elbaş Özhan N, Yalılı A. Factors Affecting Wound Healing in Individuals With Pressure Ulcers: A Retrospective Study.. Ostomy Wound Management, 2018; 64(2):32-39. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Çevik B, Uğurlu Z, Akyüz E, Kav S, Ersayin A. Hemşirelerin Fiziksel Değerlendirme Becerileri ve Uygulamaya İlişkin Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2018; 5(1):39-48.

 • Çevik B, Taşçı S. Akupres uygulamasının ağrı yönetimine etkisi. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimler Dergisi Journal Of Health Science, 2017; 26(3):257-261.

 • Kav S, Karaaslan Eser A, Çıtak E, Çevik B, Özençakır H, Erten B, Türkay U. Resilince and Post Traumatic Growth Among Cancer Patients in Turkey. Supportive Care Cancer, 2017; 25(2):212-212. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Çevik B, Uğurlu Z, Abbasoğlu A, Karahan A, Saltan Ç. Ostomili bireylerin ostomiye uyumlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Kolon&Rektum hastalıkları dergisi, 2017; (Suppl):-.

 • Akyüz E, Uğurlu Z, Çevik B, Yaman Ç, Ayhan A. Leiomyosarkom Tanılı Bir Gebenin Ida Jean Orlando'nun Etkileşim Modeline Göre İncelenmesi: Vaka Sunumu. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi BUSBİD, 2017; 2(1):73-78.

 • Çevik B, Akyüz E, Uğurlu Z, Karahan A, Erol B. Sol ventrikül destek cihazı takılan hastanın Orlando'nun etkileşim modeli'ne göre hemşirelik bakımı: Olgu sunumu. Türk Kalp ve Damar Cerrahi Derneği 14. Kongresi 2016,Suppı1, 2016; (Suppl1):-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Akyüz E, Çevik B, Karahan A, Güler Şahin B. Dokuzlu koroner arter baypas greft ameliyatı yapılan hastanın fonksiyonel sağlık örüntüleri modeline göre hemşirelik bakımı:Olgu sunumu. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi derneği 14. Kongresi 2016. Suppl 1, 2016; (Suppl1):-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yıldırım A, Çevik B. Diyabetik Ayak Vaka Örneğinde Hemşirelik gereksinimlerinin Orem Özbakım Kuramına Göre Değerlendirilmesi. Sted Sürekli Tıp ve Eğitim Dergisi, 2016; 25(5):205-212.

 • Çevik B, Akyüz E, Uğurlu Z, Ersayın A, Doğan N. Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirelerin Deliryum Yönetimi Konusunda Farkındalıklarının Belirlenmesi. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi., 2016; 1(1):32-46.

 • Kiter E, Yeşilkaya A, Demirkaya H, Çevik B, Gönülal B. Üriner Sistem Enfeksiyonlarını Önleme Demetine Uyum Oranları. Hastane İnfeksiyonları Dergisi, 2016; 20(1):165-165.

 • Kiter E, Yeşilkaya A, Demirkaya H, Çevik B, Gönüla B. Üriner Katater takılması Demetine Uyum Oranları. Hastane İnfeksiyonları Dergisi, 2016; 20(1):165-165.

 • Karaaslan Eser A, Kav S, Özençakır H, Kurtoğlu N, Çevik B, Altundağ Ö, Özyılkan Ö. Experiences with Dermatological Toxicities Related to Anti-Cancer Therapies. Supportive Care in Cancer. Supportive Care in Cancer, 2015; 23(1):266-266. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kav S, Karahan A, Yalılı A, Çevik B, Şengel İ. Patients' awareness of skin cancer risk, prevention and early detection after organ transplantation. European Journal of Oncology Nursıng, 2014; 18(1):19-20.

 • Çevik B, Kav S. Attitudes and Experiences of Nurses Towards Death and Caring for Dying Patients in Turkey. Cancer Nursing, 2013; 36(6):58-65. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

Bildiriler


 • Çevik B, Ünlü H, Özhan Elbaş HN, Şahin G. Determination of knowledge and risk factors of nurses about osteoporosis. 9. Ulusal 1. Uluslararası Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi: Antalya; 22/10/2019 - 27/10/2019

 • Kılıç G, Kav S, Çevik B. Kanıta Dayalı Uygulamanın Kliniğe Aktarılması Deneyimi: Deliryum Değerlendirilmesi.. 21. Ulusal İç hastalıkları Kongresi: Antalya; 09/10/2019 - 13/10/2019

 • Akgün Çıtak E, Kav S, Çevik B. A Quality Systematic Revıew Exploring. 2019 MASCC/ISOO: San Francisco; 21/06/2019 - 23/06/2019

 • Çevik B, Kav S, Karaslalan Eşer A, Uğurlu Z, Erten B. Stıgma Perceptıon Among Women with Ovarıan. 2019 MASCC/ISOO: San Francisco; 21/06/2019 - 23/06/2019

 • Özyalçın D, Çevik B. Kanser Hastaları, yakınları ve hemşirelerin ölüme ilişkin tutumu ve iyi ölüme ilişkin görüşleri. 23. Ulusal Kanser Kongresi: Antalya; 18/04/2019

 • Karahan A, Akgün Çıtak E, Çevik B, Abbasoğlu A, Uğurlu Z. Kalıcı intestinal stoması olan bireylerin stomaya yönelik stigma algılarının belirlenmesi. XVII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi ve X. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi,: Antalya; 09/04/2019 - 12/04/2019

 • Eşer Karaaslan A, Kav S, Çevik B, Uğurlu Z, Türkay U. Jinekolojik Kanserli Hastaya Bakım Veren Aile Üyelerinin Deneyimleri. I. Uluslararası ve XVI.Ulusal Jinekoloji Onkoloji Kongesi: Antalya; 21/11/2018 - 25/11/2018

 • Çevik B, Kav S, Karaaslan Eşer A, Uğurlu Z, Erten B. inekolojik Kanserli Bireylerin Kansere Yönelik Stigma Algılarının Belirlenmesi. I. Uluslararası ve XVI.Ulusal Jinekoloji Onkoloji Kongesi: Antalya; 21/11/2018 - 25/11/2018

 • Çevik B, Uğurlu Z, Doğan N, Kılıç G, Gökçe Ö, Doruk H. Yaşlı Hastaların Fonksiyonel Kapasiteleri İle Malnutrisyon Durumu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. 20. Ulusal İç hastalıkları Kongresi: Antalya; 11/10/2018 - 14/10/2018

 • Dogan N, Kılıç G, Çevik B. Yaşlılarda Yanlızlık Algısı ve Yaşam Doyumu Hakkında. 20. Ulusal İç hastalıkları Kongresi: Antalya; 11/10/2018 - 14/10/2018

 • Çevik B. Hemodiyaliz Hastalarında Akupres Uygulamasının Üst Ekstremite Ağrısına ve Yaşam Kalitesine Etkisi. 20. Ulusal İç hastalıkları Kongresi: Antalya; 11/10/2018 - 14/10/2018

 • Çevik B, Kılıç G, Kav S, Karahan A, Karaaslan Eşer A, Doğan N. Hemşirelerin yoğun bakımda invaziv arteriyel kan basıncı ölçümüne yönelik bilgi düzeyleri ve yaşadıkları güçlükler. 20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Antalya; 11/10/2018 - 14/10/2018

 • Kav S, Çevik B, Kaynar P, Şahin ZB, Tekcan B, Ülker Ş. Kanser Stigma Ölçeğinin Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması. I Uluslararası Palyatif Bakım Sempozyumu: İzmir; 28/09/2018 - 29/09/2018

 • Çevik B, Kav S. Ölmekte Olan Bireyin Bakımına İlişkin Hemşirelerin Görüşleri: literatür incelemesi. I Uluslararası Palyatif Bakım Sempozyumu: İzmir; 28/09/2018 - 29/09/2018

 • Kılıç G, Çevik B, Ünkazan C, Kav S. Erişkin Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Palyatif Bakıma İlişkin Görüşleri. I Uluslararası Palyatif Bakım Sempozyumu: İzmir; 28/09/2018 - 29/09/2018

 • Eşer Karaaslan A, Kav S, Uğurlu Z, Çevik B, Atar Alpaslan Ö, Özençakır H, Karabulut A, Akgün Çıtak E. Self- Efficacy and Resilience Status Among Family Caregivers of Cancer Patient of Turkey. MASCC 2018: ; 28/06/2018 - 30/06/2018

 • Çevik B, Uğurlu Z. Hipertansiyon yönetiminde aromaterapi uygulaması. 1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi: Ankara; 24/04/2018 - 26/04/2018

 • Akyüz E, Ünlü H, Çevik B. Ameliyat olan yaşlı hastaların hemşirelik bakımı algıları: Nitel Çalışma. I. Ulusararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi: Ankara; 24/04/2018 - 26/04/2018

 • Karahan A, Kav S, Çevik B, Karaaslan Eşer A. Assessment of Autonomy and Frailty Status in Elderly Patients: Preliminary Results of the Study. International Congress on Multidisciplinary Approach to Elderly Health and Care: Ankara; 22/03/2018 - 23/03/2018

 • Çevik B, Kav S, Akyüz E, Akgün Çıtak E, Abbasoğlu A. A Qualitative Study on Experiences of Nurses While Caring for Patients with Dementia. International Congress on Multidisciplinary Approach to Elderly Health and Care: Ankara; 22/03/2018 - 23/03/2018

 • Çevik B, Akyüz E. yoğun bakım hastalarında itibarın korunması. 19. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Antalya; 12/10/2017 - 16/10/2017

 • Uğurlu Z, Çevik B, Kav S, Bulut Y, Çolak Çelebi E, Başcıl Tütüncü N. Diyabet hastalarının kendi kendine kan şekeri izlemine yönelik bilgi ve yeterlilik durumlarının değerlendirilmesi. 19. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Antalya; 12/10/2017 - 16/10/2017

 • Çevik B, Yıldırım Keskin A. Kardiyopulmoner resutasyob sonrası fonksiyonel sağlık örüntüleri modeline göre hemşirelik bakımı:olgu sunumu göre. 19. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Antalya; 12/10/2017 - 16/10/2017

 • Yıldırım Keskin A, Çevik B. Diabetes Mellitus'lu hastaların integratif yöntemleri kullanma durumları. 19. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Antalya; 12/10/2017 - 16/10/2017

 • Çevik B, Uğurlu Z, Abbasoğlu A, Karahan A, Saltan Ç. Ostomili Bireylerin Ostomiye Uyumlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. XVI Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi IX Kolorektal Cerrahisi Hemşireliği Kongresi: Antalya; 16/05/2017 - 20/05/2017

 • Kav S, Karaslan Eser A, Akgün Çıtak E, Çevik B, Özençakır H, Erten B, Türkay U. Kanserli Hastaların Psikolojik Dayanıklılık Düzeyleri ve Travma Sonrası Büyüme Yaşama Durumları. 22. Ulusal Kanser Kongresi: Antalya; 19/04/2017 - 23/04/2017

 • Kav S, Çevik B, Kaynar P, Şahin ZK, Tekcan B, Ülker Ş. Kansere ilişkin Stigma ve Mitler: Literatür İncelemesi. XXII. Ulusal Kanser Kongresi: ANTALYA; 19/04/2017 - 23/04/2017

 • Karahan A, Abbasoğlu A, Avcı Işık S, Çevik B, Saltan Ç, Özhan Elbaş N. Characteristics of the pressure ulser and affecting of healing in cancer patient. EONS 10 Balancing Health Care Needs in a Changing Context: Dublin, Ireland; 17/11/2016 - 18/11/2016

 • Çevik B, Akyüz E, Uğurlu Z, Eren Z, Kav S. Analysis of the nursing care of a patient with breast cancer: A case study. İnternational Istanbul Breast Cancer Conference: İstanbul; 10/11/2016 - 12/11/2016

 • Akyüz E, Çevik B, Uğurlu Z, Ertoy G, Kav S. Analysis of the nursing care of A patient with breast cancer according to Orem's Self- Care Model: A case study. Breast Cancer Conference: İstanbul; 10/11/2016 - 12/11/2016

 • Çevik B, Akyüz E, Uğurlu Z, Karahan A, Başol B. Sol ventrikül destek cihazına takılan hastanın Orlando'nun etkileşim modeline göre hemşirelik bakımı:olgu sunumu. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. kongresi: Bellek Antalya; 03/11/2016 - 06/11/2016

 • Akyüz E, Çevik B, Karahan A, Şahin BG. Dokuzlu koroner arter baypas greft ameliyatı yapılan hastanın fonksiyonel sağlık örüntüleri modeline göre hemşirelik bakımı:olgu sunumu. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi: Bellek Antalya; 03/11/2016 - 06/11/2016

 • Çevik B, Uğurlu Z, Kav S, Erdoğan B, Karakurt Ç. Hemşirelerin hasta teslimine ilişkin görüşleri. 18. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Antalya; 12/10/2016 - 16/10/2016

 • Kiter E, Yeşilkaya A, M Demirkaya H, Çevik B, Gönülal B. Üriner Sistem İnfeksiyonlarını Önleme Demetine Uyum Oranları. Hastane İnfeksiyonları Kongresi: Antalya; 30/03/2016 - 03/04/2016

 • Kiter E, Yeşilkaya A, M Demirkaya H, Çevik B, Gönülal B. Üriner Katater takılması Demetine Uyum Oranları. Hastane İnfeksiyonları Kongresi. Hastane İnfeksiyonları Kongresi: Antalya; 30/03/2016 - 03/04/2016

 • Karahan A, Abbasoğlu A, Işık Avcı S, Çevik B, Saltan Ç, Ö Elbaş N. Basınç ülserli bireylerin yara iyileşme süreci ve iyileşmeyi etkileyen faktörlerin belirlenmesi.. 9. ulusal Türk Cerrahi ve ameliyathane Hemşireliği kongresi: Sarıgerme: Muğla; 12/11/2015 - 15/11/2015

 • Çevik B, Akyüz E, Uğurlu Z, Ersayın A, Doğan N. Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirelerin Deliryum Yönetimi Konusunda Farkındalıklarının Belirlenmesi. 12. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi ve Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı: Ankara; 04/11/2015 - 07/11/2015

 • Çevik B, Yıldırım A. Kemoterapi alan kanser hastalarında bulantı semptom kontrolünde akupres uygulamasının kullanımı. 17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Antalya; 14/10/2015 - 18/10/2015

 • Yıldırım A, Çevik B. Kronik Böbrek yetmezliği olan hastaların semptom kontrolünde akupres uygulamasının kullanımı. 17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Antalya; 14/10/2015 - 18/10/2015

 • Kılıç G, Kutlutürkan S, Çevik B, Erdoğan B. Yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelerin fiziksel tespit uygulamasına yönelik görüşlerin değerlendirilmesi. 17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Antalya; 14/10/2015 - 18/10/2015

 • Eser Karaaslan A, Kav S, Özençakır H, Kurtoğlu N, Çevik B, Altundağ Ö, Özyılkan Ö. Patients' experiences with dermatological toxicities related to anti-cancer therapy. . 2015 MASCC/ISOO Annual Meeting: Copenhagen, Denmark; 25/06/2015 - 27/06/2015

 • Çevik B. Ağrı kontrolünde akupres kullanımı ve hemşirelik. . Tamamlayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi: Kayseri; 27/05/2015 - 29/05/2015

 • Kav S, Eşer A, Özençakır H, Kurtoğlu N, Çevik B, Altundağ Ö, Özyılkan Ö. Kanser tedavilerine bağlı dermatolojik toksisite gelişen hastaların deneyimleri.. 21. Ulusal Kanser Kongresi: Antalya; 22/04/2015 - 26/04/2015

 • Akyüz E, Uğurlu Z, Çevik B, Kalaycı M, Ayhan A. Jinekolojik Onkoloji ve Kadın Doğum Kliniklerinde yatan hastaların tedavi ve bakım süreçlerinde fiziksel mahremiyetin korunmasına yönelik görüşleri. 14.Ulusal Jinekoloji Onkoloji Kongresi: Antalya; 19/11/2014 - 23/11/2014

 • Akyüz E, Doğan A, Uğurlu Z, Çevik B, Ayhan A. Malignite Tanısı Almış Kadınların Hamilelik Sürecinde Ve Sonrasında Yaşadıkları Güçlüklerin Belirlenmesi. 14.Ulusal Jinekoloji Onkoloji Kongresi: Antalya; 19/11/2014 - 21/11/2014

 • Erten B, Çevik B, Çelebi E, Uğurlu Z, Ayhan A. Kemoterapi Tedavisi Gören Bir Jinekolojik Hastada İlaç Komplikasyonun Yönetimi: Olgu sunumu. 14 Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi: Antalya; 19/11/2014 - 23/11/2014

 • Çevik B, Akyüz E, Erdoğan B. Levine'nin Enerjiyi Koruma Kuramına göre kardiyopulmoner resütasyon sonrasında hastanın bakımı. 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Antalya; 15/10/2014 - 19/10/2014

 • Çevik B, Kav S, Uğurlu Z, Akyüz E. Hemşirelerin fiziksel değerlendirme beceri ve uygulamaya ilişkin görüşleri. 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Antalya; 15/10/2014 - 19/10/2014

 • Çevik B, Yıldırım A. Diyabetik ayak vaka örneğinde hemşirelik gereksinimlerinin Orem Özbakım Kuramına göre değerlendirilmesi. 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Antalya; 15/10/2014 - 19/10/2014

 • Ayan BB, Şen Ş, Çevik B. Otolog kök hücre nakli yapılan Multıple Myelom tanılı hastada hemşirelik bakımının psikososyal boyutu ile değerlendirilmesi; olgu sunumu. 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Antalya; 15/10/2014 - 19/10/2014

 • Çevik B, Yıldırım A. Hemşirelik Bakımında Transkültürel Hemşirelik ve Önemi. II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi: Antalya; 03/06/2013 - 05/06/2013

 • Akyüz E, Uğurlu Z, Çevik B, Yaman Ç, Ayhan A. Bir gebenin I.J.Orlando' nun Etkileşim Modeline Göre İncelenmesi. 13.Ulusal Jinekoloji Onkoloji Kongresi: Antalya; 07/11/2012 - 11/11/2012

 • Çevik B, Kav S. Hemşirelerin Ölüm ve Ölmekte Olan Bireye Bakım Vermeye İlişkin Tutumları ve Deneyimleri. 13.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Antalya; 05/10/2011 - 09/11/2011

 • Çevik B, Kav S. Attitudes and experiences of nurses towards death and caring for dying patients in Turkey. 7th EONS Spring Convention: The Hague: The Netherlands; 15/04/2010 - 16/04/2010

 • Çevik B. Başkent Üniversitesi Hastanesi Erişkin Yoğun Bakım ve Erişkin Servislerde Çalışan Hemşirelerin İş Doyumu ve Etkileyen Faktörler. 4.İnternational Nursing Management Conference: Antalya; 13/10/2008 - 15/10/2008

 • Algıer L, Abbasoğlu A, Akkuzu G, Ceylan A, Karahan A, Benli SS, Kesik E, Çevik B, Karadavut A, Tokal Ö, Karasu E, Bayrak E, Türkay Ü. Pressure Ulser Prevention Program as part of patient safety. 2. International Patient Safety Congress: Antalya; 25/03/2008 - 29/03/2008

 • Ceylan A, Dökmeci Taşdelen Y, Eren N, Tokal Ö, Pelgur H, Çevik B, Akkuzu G, Karahan A, Kesik E, Küçükfalay F, Abbasoğlu A. Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalarda bası ülseri gelişme durumlarının incelenmesi. 4. Uluslararası 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi: Ankara; 05/09/2007 - 08/09/2007

 • Karahan A, Ceylan A, Ersayın A, Kesik E, Kural N, Kaya N, Çevik B, Tansuer T, Baykan M, Yolcu N. Kardiyopulmoner Resutasyon (KPR) hemşiresi olarak çalışan hemşirelerin KPR sürecine yönelik sorunları. 4. Uluslararası 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi: Ankara; 05/09/2007 - 08/09/2007

 • Yapar G, Dikmen Ö, Dökmeci Y, Çevik B, Kurt Azap Ö, Arslan H. Başkent Üniversitesi Hastanesinde İnvaziv Alet Kullanımı İle İlişkili Enfeksiyonların Değerlendirilmesi. 2. Ulusal Yoğun Bakım infeksiyon Hastalıkları Kongresi: Trabzon; 17/06/2004 - 20/06/2004

 • Dikmen Ö, Küçük B, Dökmeci Y, Yapar G, Kurt Azap Ö, Uçku V, Arslan H. Dahiliye yoğun bakım ve Beyin Cerrahi yoğun bakım ünitesinde gelişen hastane infeksiyonları. 2. Ulusal Yoğun Bakım infeksiyon Hastalıkları Kongresi: Trabzon; 17/06/2004 - 20/06/2004