Dr. Öğr. Üyesi ZİYAFET UĞURLU

Hemşirelik ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2139
E-Posta : zhanoglu[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2011), Başkent Üniversitesi, Halk Sağliği
 • Yüksek Lisans (1999), Ege Üniversitesi, Halk Sağliği Hemşireliği
 • Lisans (1992), Ege Üniversitesi, Hemşirelik Yüksek Okulu

Çalışma Alanları


 • HALK SAĞLIĞI

 • HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ

Ödüller


 • Çevik B, Uğurlu Z, Abbasoğlu A, Karahan A, Saltan Ç. Birincilik Ödülü. XVI. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, IX. Kolorektal Cerrahisi Hemşireliği Kongresi", Antalya", 19/05/2017.

 • Karahan A, Budak Ertürk E, Uğurlu Z, Ünlü H, Akova N, Tepe A, Özhan Elbaş N. En iyi sözel bildiri 3. lük ödülü. 2. Uluslararası ve 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Jürisi", Antalya", 05/11/2017.

 • Çevik B, Kav S, Eşer A, Uğurlu Z, Erten B. Sözel Bildiri Birincilik Ödülü. 1.Uluslararası ve 16. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi", Antalya", 22/11/2018.

Projeler


 • Hanoğlu Z, Ülber M, Turan S, Arslan E. İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi. ", Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü", Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü", 16/06/2008.

Kitaplar


 • Uğurlu Z. Karahan A, Kav S. editors. Sparks ve Taylor'ın Hemşirelik Tanı Referans El Kitabı. İstanbul: Güneş Kitabevi; 2019. p.828-839.

 • Uğurlu Z. Halk Sağlığı Hemşireliği Girişimleri. In:Firdevs Erdemir, Sultan Kav, Arzu Akman Yılmaz editors. Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması. : ; 2017

 • Yılmaz E, Hanoğlu Z, Erdemir F. Hemşirelik Sonuçları Sınıflaması (NOC). In:Leman Birol editors. Hemşirelik Süreci. İzmir: Etki Matbaacılık; 2004. p.201-211.

Makaleler


 • Ugurlu Z, Akkuzu G, Karahan A, Beder A, Doğan N, Ökdem Ş, Kav S. Testicular cancer and testicular self-examination knowledge and practice among university students. European Journal of Oncology Nursing, ; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Pınar G, Hanoğlu Z, Algıer L. Curriculum development in sexual health/reproductive health in Turkey. The Journal of Practice Teaching in Health and Social Work, ; :-.

 • Ergözen Ö, Uğurlu Z. . Hemşirelerin Mizah Tarzlarının İş Doyumları Üzerine Etkisi. Turkiye Klinikleri J Nurs Sci., 2019; 11(3):281-294. ( Index Copernicus/ULAKBİM )

 • Şenol F, Uğurlu Z. Farklı Kuşaklardaki Hemşirelerin Mesleki Profesyonel Tutumlarının Belirlenmesi. Sağlık ve Toplum, 2019; 29(1):44-53.

 • Çevik B, Kav S, Eşer A, Uğurlu Z, Erten B. Stigma Perception Among Women with Ovarian. Supportive Care in Cancer,, 2019; 27(Suppl):199-200. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Karahan A, Çıtak E, Çevik B, Abbasoğlu A, Uğurlu Z. İntestinal Stoması Olan Bireylerin Stomaya Yönelik Stigma Algılarının Belirlenmesi. Turkish Journal of Colorectal Disease, 2019; 3(29):211-. ( Emerging Sources Citiantion Index )

 • Uğurlu Z, Kav S, Karahan A, Akgün Çıtak E. Correlates of Ageism Among Healthcare Professionals Working With Older Adults. Journal of Transcultural Nursing, 2019; 30(3):303-312. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Işık SA, Balanuye B, Ertürk E, Karahan A, Üstündağ Ç, Uğurlu Z. İntestinal Stoması Olan Bireylerde Uyku Sorunları ve Uyku Kalitesinin Belirlenmesi.. Turkish Journal of Colorectal Disease, 2019; :-. ( ESCI )

 • Uğurlu Z, Akgün HS. Sağlık kurumlarına başvuran hastaların sağlık okuryazarlığının ve kullanılan eğitim materyallerinin sağlık okuryazarlığına uygunluğunun değerlendirilmesi. Mersin Univ Saglık Bilim Derg, 2019; 12(1):96-106.

 • Günay A, Uğurlu Z, Ceylan A, Ayten N. 2012-2017 Yılları Arasında Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Çocuk Acil Servise Başvuran Zehirlenme Olgularının Geriye Dönük Olarak İncelenmesi. J Pediatr Emerg Intensive Care Med, 2019; 6(1):13-17. ( Index Copernicus )

 • Eşer AK, Kav S, Uğurlu Z, Çevik B, Aplaslan Ö, Özençakır H, Karabulut A, Çıtak E. Self Efficacy and Resilience Status Among Family Caregivers of Cancer Patients İn Turkey.. Supportive Care in Cancer, 2018; 26(Suppl2):228-229. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Günay A, Uğurlu Z, Ceylan A, Ayten N. 2012-2017 Yılları Arasında Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Çocuk Acil Servise Başvuran Zehirlenme Vakalarının Retrospektif Olarak İncelenmesi. Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi, 2018; :-.

 • Karaaslan Eşer A, Kav S, Uğurlu Z, Çevik B, Atar Alpaslan Ö, Özençakır H, Karabulut A, Akgün Çıtak E. Self Efficacy and Resilience Status Among Family Caregivers of Cancer Patients In Turkey. Supportive Care in Cancer, 2018; 26(Suppl2):228-229. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Çevik B, Uğurlu Z, Akyüz E, Kav S, Ersayın A. Hemşirelerin Fiziksel Değerlendirme Becerileri ve Uygulamaya İlişkin Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2018; 5(1):39-48.

 • Çevik B, Uğurlu Z, Abbasoğlu A, Karahan A, Saltan Ç. Ostomili Bireylerin Ostomiye Uyumlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Kolon&Rektum Hastalıkları Dergisi, 2017; :-.

 • Karahan A, Abbasoğlu A, Avcı Işık S, Ünlü H, Uğurlu Z, Karaer H, Özhan Elbaş N, Tuncay İC. Total Kalça ve Diz Artroplastisi Yapılan Hastalarda Ameliyat Sonrası Dönemde Ortaya Çıkan Sorunlar ve Hasta Güvenliğini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. ACTA Orthopaedica Et TeraumatologicaTurcia, 2017; 15(Suppl1):237-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Akyüz E, Ünlü H, Uğurlu Z, Karahan A. Ortopedi ameliyatı olan hastaların yaşadıkları psikososyal sorunlar ve yaşam kaliteleri. ACTA Orthopaedica Et Teraumatologica Turcia, 2017; 51(Suppl1):235-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Akyüz E, Uğurlu Z, Çevik B, Yaman Ç, Ayhan A. Leiomyosarkom Tanılı Bir Gebenin Ida Jean Orlando'nun Etkileşim Modeline Göre İncelenmesi. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2017; 2(1):73-78.

 • Çevik B, Akyüz E, Uğurlu Z, Karahan A, Erol B. Sol Ventrikül Destek Cihazı Takılan Hastanın Orlando'nun Etkileşim Modeline Göre Hemşirelik Bakımı:Olgu Sunumu. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi, Suplement 1, 2016; (Suppl1):-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Çevik B, Akyüz E, Uğurlu Z, Ersayın A, Doğan N. Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirelerin Deliryum Yönetimi Konusunda Farkındalıklarının Belirlenmesi. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2016; 1(1):32-46.

 • Sarıkaya Ö, Gönülal B, Uğurlu Z, Yeşilkaya A, Demirkaya MH. Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Çalışan Sağlığı Yönünden Gürültü Maruziyetinin Değerlendirilmesi. Hastane İnfeksiyonları Dergisi, 2016; 20(1):285-.

 • Gönülal B, Yeşilkaya A, Uğurlu Z, Demirkaya H, Kiter E. Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Kesici Delici Alet Yaralanmalarının Özellikleri. Hastane İnfeksiyonları Dergisi, 2016; 20(Suppl1):250-.

 • Sarıkaya Ö, Gönülal B, Uğurlu Z, Yeşilkaya A, Demirkaya H. Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Çalışan Sağlığı Yönünden Gürültü Maruziyetinin Değerlendirilmesi. Hastane İnfeksiyonları Dergisi, 2016; 20(Suppl1):285-.

 • Gönülal B, Yeşilkaya A, Uğurlu Z, Demirkaya MH, Kiter E. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ KESİCİ DELİCİ ALET YARALANMALARININ ÖZELLİKLERİ. Hastane İnfeksiyonları Dergisi, 2016; 20(1):250-.

 • Abbasoğlu A, Uğurlu Z, Avcı-Işık S, Karahan A, Ünlü H, Özhan Elbaş N. The Status of Use of Surgical Safety Check List and Opinions of Nurses. Journal of Research and Development in Nursing, 2016; 18(1):53-62. ( CINAHL )

 • Uğurlu Z, Avci Işik S, Balanuye B, Budak E, Özhan Elbaş N, Kav S. Awareness of Skin Cancer, Prevention, and Early Detection among Turkish University Students. Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing, 2016; 3(1):93-97. ( ESCI )

 • Uğurlu Z, Karahan A, Ünlü H, Abbasoğlu A, Özhan Elbaş N, Avcı Işık S, Tepe A. The Effects of Workload and Working Conditions on Operating Room Nurses and Technicians. Workplace and Health Safety, 2015; 63(9):399-407. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ceylan K, Yılmaz E, Uğurlu Z, Ünlü H. Multiple fraktürlere bağlı hareket kısıtlılığı olan hastadahemşirelik bakımı: Olgu Sunumu. ACTA Orthopaedica Et Teraumatologica Turcia, 2015; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yeşilkaya A, Gönülal B, Beşerler Ö, Erdoğan M, Kurt Azap Ö, Arslan H, Uğurlu Z. Erişkin Yoğun Bakım Ünitelerinde Dört Yıllık Ventilatörle İlişkili Pnömoni Hızları ve Etken Dağılımı. Hastane İnfeksiyonları Dergisi, 2014; 18(1):324-325.

 • Yeşilkaya A, Gönülal B, Beşerler Ö, Erdoğan B, Kurt Azap Ö, Arslan H, Uğurlu Z. Santral Venöz Katater İlişkili Kan Dolaşımı İnfeksiyonu Hızları ve Etken Dağılımı. Hastane Enfeksiyonları Dergisi, 2014; 18(1):326-327.

 • Uğurlu Z, Avci Işik S, Balanuye B, Budak E, Özhan Elbaş N, Kav S. Are University Students Aware of Skin Cancer, Prevention and Early Detection? A Survey From Turkey. European Journal of Oncology Nursing, 2014; 18(Suppl1):31-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Karahan A, Uğurlu Z, Kav S, Abbasoğlu A, Kural N, Karaer H. Medication Errors in Oncology Clinics-An Analysis of Incident Reports from Nurses. European Journal of Oncology Nursing, 2012; 16(1):30-30. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Erdemir F, Kav S, Akgün Çitak E, Hanoğlu Z, Karahan A. A Turkish version of Kogan's Attitude toward older people (KAOP) scale: Reliability and validity assessment. Archives of Gerontology and Geriatrics, 2011; 52(3):162-165. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Uğurlu Z, Akkuzu G, Karahan A, Beder A, Doğan N, Kav S. TESTICULAR CANCER AWARENESS AND TESTICULAR SELF-EXAMİNACATİON AMONG UNIVERSİTY STUDENTS. Asian Pasific Journal of Cancer Prevention, 2011; 12(3):695-698. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kav S, Akman A, Doğan N, Tarakçı Z, Bulut Y, Hanoğlu Z. Turkish validity and reliability of the summary of diabetes self-care activities measure for patients with type 2 diabetes mellitus. Journal of Clinical Nursing, 2010; 19(19):2933-2935. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kiliçarslan Törüner E, Uysal G, Hanoğlu Z, Algier L. Pediatrik Onkoloji Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlerinin Kullanımı: Bir Literatür Taraması. Dokuz Eylül Üniverisitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2009; 2(3):102-109.

 • Ökdem Ş, Hanoğlu Z, Akgün Çitak E. Sexuality: Is it an important problem in gynecological cancer patients?. Journal of BUON, 2008; 13(Suppl):73-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kav S, Hanoğlu Z, Algıer L. Türkiyede Kanserli Hastalarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlerinin Kullanımı: Literatür Taraması. Uluslararası Hematoloji Onkoloji Dergisi, 2008; 18(1):32-38. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Algıer L, Doğan N, Abbasoğlu A, Hanoğlu Z, Yücel E, Kart H. Romatolojik Sorunu Olan Hastalarda Yaşam Kalitesi. Sağlık ve Toplum, 2005; 15(4):36-42.

 • Algıer LA, Hanoglu Z, Özden G, Kara F. The use of complementary and alternative (non-conventional) medicine in cancer patients in Turkey. European Journal of Oncology Nursing, 2005; 9:138-146. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Bayık Z, Uysal A, Hanoğlu Z. Öğrencilerin Halk Sağlığı Hemşireliği Staj Öncesi/Sonrası Görüşlerinin İrdelenmesi23. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 1998; 4(1):13-24.

Bildiriler


 • Karahan A, Çıtak E, Çevik B, Abbasoğlu A, Uğurlu Z. Kalıcı intestinal stoması olan bireylerin stomaya yönelik stigma algılarının belirlenmesi. XVII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi ve X. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi,: Antalya; 09/04/2019 - 12/04/2019

 • Ziyafet Z, Yanık Yalçın T, Uysal Ö, Gönülal B, Arslan AH, Ayhan A. Ameliyathane odasında yüzey temizlik uygulamalarının denetiminde ölçülebilir yöntem (Adenozin trifosfat). 1.Uluslararası ve 16. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi: Antalya; 21/11/2018 - 25/11/2018

 • Gönülal B, Yalçın T, Üzülmez P, Uğurlu Z, Arslan A, Ayhan A. Ameliyathanede El Hijyeni Etkinliğinin Ultraviyole Lamba ile Değerlendirilmesi. 1.Uluslararası ve 16. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi: Antalya; 21/11/2018 - 25/11/2018

 • Pınarbaşı B, Çıtak E, Günay A, Uğurlu Z, Ayhan A. Serviks kanseri olan kadınların trakelektomi ameliyatı sonrası deneyimlerinin. 1.Uluslararası ve 16. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi: Antalya; 21/11/2018 - 25/11/2018

 • Sarıkaya G, Sercan Ç, Uğurlu Z, Ayhan A. Renal Hücreli Karsinomun Vulvaya Metastazı: Olgu Sunumu. 1.Uluslararası ve 16. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi: Antalya; 21/11/2018 - 25/11/2018

 • Karaaslan Eşer A, Kav S, Çevik B, Uğurlu Z, Türkay U. Jinekolojik Kanserli Hastaya Bakım Veren Aile Üyelerinin Deneyimleri. 1.Uluslararası ve 16. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi: Antalya; 21/11/2018 - 25/11/2018

 • Çevik B, Kav S, Karaaslan Eşer A, Uğurlu Z, Erten B. Jinekolojik Kanserli Bireylerin Kansere Yönelik Stigma Algılarının Belirlenmesi. 1.Uluslararası ve 16. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi: Antalya; 21/11/2018 - 25/11/2018

 • Karahan A, Kav S, Uğurlu Z, Balanuye B, Karaer H. Reviewing the Patient's Falls Occurred Following Implementation of the Fall Prevention Program. 7th International Nursing Management Conference: Antalya; 25/10/2018 - 27/10/2018

 • Karahan A, Abbsoğlu A, Uğurlu Z, Işık S. Determined Sleep Quality, Fatique and Concentration of Nurses According to working Shifts and chronotype. 7th International Nursing Management Conference: Antalya; 25/10/2018 - 27/10/2018

 • Çevik B, Uğurlu Z, Doğan N, Kılıç G, Gökçe Ö, Doruk H. Yaşlı Hastaların Fonksiyonel Kapasiteleri İle Malnutrisyon Durumu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi.. 20. Ulusal İç hastalıkları Kongresi:: Antalya; 11/10/2018 - 14/10/2018

 • Karahan A, Abbasoğlu A, Uğurlu Z, Avcı Işık S, Kılıç G, Özhan Elbaş HN. Determination Sleep Quality, Fatigue and Concentration. 7 th. International Nursing Management Conference: ; 25/09/2018 - 27/09/2018

 • Karahan A, Kav S, Uğurlu Z, Balanuye B, Karaer H. Reviewing the Patient?s Falls Occurred Following Implementation of the Fall Prevention Program. 7 th. International Nursing Management Conference: ; 25/09/2018 - 27/09/2018

 • Karaaslan Eşer A, Kav S, Uğurlu Z, Çevik B, Atar Alpaslan Ö, Özençakır H, Karabulut A, Akgün Çıtak E. Self-Efficacy and Resilience Status Among Family Caregivers of Cancer Patient of Turkey. MASCC 2018: ; 28/06/2018 - 30/06/2018

 • Çevik B, Uğurlu Z. Hipertansiyonun Yönetiminde Aromaterapi Uygulaması. 1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi: Ankara; 23/04/2018 - 26/04/2018

 • Uğurlu Z, Çamlıoğlu D, Çoban BN, Ersoy B, Oruçoğlu M. ADÖLESANLARDA OBEZİTE. 1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi: Ankara; 23/04/2018 - 26/04/2018

 • Karahan A, Uğurlu Z. Bilgisayar Görüş Sendromu ve Kuru Göz. 1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi: Ankara; 23/04/2018 - 26/04/2018

 • Uğurlu Z, Özdemir Eller Ç, Kav S. ASSESSMENT OF HEALTH LITERACY IN 65 YEARS AND OLDER PATIENTS RECEIVING. International Congress on Multidisciplinary Approach to Elderly Health: ANKARA/TURKİYE; 22/03/2018 - 23/03/2018

 • Karahan A, Abbasoğlu A, Akgün Çıtak E, Balanuye B, Budak Ertürk E, Uğurlu Z. Comparison Of Sleep Quality Of Elderly İn Home And Hospital. International Congress on Multidisciplinary Approach to Elderly Health: ANKARA/TURKİYE; 22/03/2018 - 23/03/2018

 • Uğurlu Z, Kav S, Karahan A, Akgün Çıtak E. Attiudes and Views of Healthcare Professionals With A Primary Role in Patient Care Regarding Discrimination Against The Elderly. International Congress on Multidisciplinary Approach to Elderly Health: ANKARA/TURKİYE; 22/03/2018 - 23/03/2018

 • Akyüz E, Uğurlu Z, Karahan A, Kocakuşak T. Vertebral Tümör İnvazyonu Olan Hastanın Hemşirelik Bakım Süreci:Vaka Sunumu. 5. Uluslar arası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi: Ankara; 05/11/2017 - 08/11/2017

 • Karahan A, Budak Ertürk E, Uğurlu Z, Ünlü H, Akova N, Tepe A, Özhan Elbaş N. Ameliyathane Personelinin Isıl Konforunu Etkileyen Faktörler. 2. Uluslararası ve 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi: ; 02/11/2017 - 05/11/2017

 • Günay A, Uğurlu Z, Akyüz E, Akbaş S, Kayıpmaz A. 2012-2017 yılları arasında Başkent Üniversitesi Hastanesi Erişkin Acil Servise Başvuran Zehirlenme Vakalarının Retrospektif Olarak İncelenmesi. Atuder Kapadokya Toksikoloji Sempozyumu (KAPATOKS): Kapadokya; 20/10/2017 - 22/10/2017

 • Günay A, Uğurlu Z, Ceylan A, Ayten N. 2012-2017 yılları arasında Başkent Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Servise Başvuran Zehirlenme Vakalarının Retrospektif Olarak İncelenmesi. Atuder Kapadokya Toksikoloji Sempozyumu (KAPATOKS): Kapadokya; 20/10/2017 - 22/10/2017

 • Uğurlu Z, Çevik B, Kav S, Bulut Y, Çolak Çelebi E, Başçıl Tütüncü N. Diyabet hastalarının kendi kendine kan şekeri izlemine yönelik bilgi ve yeterlilik durumlarının değerlendirilmesi. 19. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Antalya; 12/10/2017 - 16/10/2017

 • Çevik B, Uğurlu Z, Abbasoğlu A, Karahan A, Saltan Ç. Ostomili Bireylerin Ostomiye Uyumlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. XVI. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, IX. Kolorektal Cerrahisi Hemşireliği: ; 16/05/2017 - 20/05/2017

 • Günay A, Akyüz E, Uğurlu Z. Mastektomi Uygulanan Erkek Hastanın Hemşirelik Bakımı. 1. Ulusal Hemşirelikte Araştırma Kongresi: ; 20/04/2017 - 22/04/2017

 • Akyüz E, Uğurlu Z, Ünlü H, Yasan HG. Distal Özefagus Rezeksiyonu, Özofagogastrostomi Yapılan Hastanın Virginia Henderson'un Kuramına Göre Hemşirelik Bakımı: Vaka Sunumu. 1. Ulusal Hemşirelikte Araştırma Kongresi: ANKARA; 20/04/2017 - 22/04/2017

 • Akyüz E, Uğurlu Z, Yılmaz E. Peristomal Alanda Yarası Olan Hastanın Roy Adaptasyon Modeli'ne Göre Hemşirelik Bakımının Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu.. 11. Ulusal Yara Kongresi: Antalya; 15/12/2016 - 18/12/2016

 • Akyüz E, Saltan Ç, Uğurlu Z, Aydoğan C. Nekrotik Yarası Olan Hastanın Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli'ne Göre Hemşirelik Bakımının Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu. 11. Ulusal Yara Kongresi: Antalya; 15/12/2016 - 18/12/2016

 • Akyüz E, Saltan Ç, Uğurlu Z, Aydoğan C. Nekrotik Yarası Olan Hastanın Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli'ne Göre Hemşirelik Bakımının Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu. 11. Ulusal Yara Kongresi: Antalya; 15/12/2016 - 18/12/2016

 • Akyüz E, Uğurlu Z, Yılmaz E. Peristomal Alanda Yarası Olan Hastanın Roy Adaptasyon Modeli'ne Göre Hemşirelik Bakımının Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu. 11. Ulusal Yara Kongresi: ; 15/12/2016 - 18/12/2016

 • Çevik B, Akyüz E, Uğurlu Z, Eren Z, Kav S. Analysis of the Nursing Care of a Patient With Breast Cancer:A Case Study. Breast Cancer Conferance: ; 10/11/2016 - 12/11/2016

 • Akyüz E, Çevik B, Uğurlu Z, Ertoy G, Kav S. Analysis of the Nursin Care of a Patient With Breast Cancer According to Orem's Self-Care Model:A Case Study. Breast Cancer Conferance: ; 10/11/2016 - 12/11/2016

 • Akyüz E, Çevik B, Uğurlu Z, Ertoy G, Kav S. Analysis of the nursing care of A patient with breast cancer according to Orem's Self- Care Model: A casestudy. Breast Cancer Conference: İstanbul; 10/11/2016 - 12/11/2016

 • Çevik B, Akyüz E, Uğurlu Z, Eren Z, Kav S. Analysis of the nursing care of a patient with breast cancer: A case study. Breast Cancer Conference: İstanbul; 10/11/2016 - 12/11/2016

 • Çevik B, Akyüz E, Uğurlu Z, Karahan A, Başol B. Sol Ventrikül Destek Cihazı Takılan Hastanın Orlando'nun Etkileşim Modeline Göre Hemşirelik Bakımı:Olgu Sunumu. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 14. Kongresi: ; 03/11/2016 - 06/11/2016

 • Çevik B, Uğurlu Z, Kav S, Erdoğan B, Karakut Ç. Hemşirelerin Hasta Teslimine İlişkin Görüşleri. 18. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Antalya; 12/10/2016 - 16/10/2016

 • Balanuye B, Avcı Işık S, Uğurlu Z, Özhan Elbaş N. The Nursing Care Process of a patient with ECMO Device according to Gordon's Functional Health Patterns. 8th Cardiovascular Nursing&Nurse Practitioners Meeting: LasVegas, USA; 08/08/2016 - 09/08/2016

 • Balanuye B, Avcı-Işık S, Uğurlu Z, Özhan Elbaş N. The Nursing Care Process of a patient with ECMO Device according to Gondon's Functional Health Patterns. 8th Cardiovascular Nursing & Nurse Practitioners Meeting: Las Vegas, USA; 08/08/2016 - 09/08/2016

 • Atay A, Güler Demir S, Uğurlu Z, Sezgin A. İkinci kez kalp transplantasyonu olan bir hastada Gordon?un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri modeline göre hemşirelik bakımı: Olgu sunumu. 9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi: Muğla; 12/11/2015 - 15/11/2015

 • Çevik B, Akyüz E, Uğurlu Z, Doğan N. Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirelerin Deliryum Yönetimi Konusundaki Görüşlerinin Ve Hemşirelik Girişimlerinin Belirlenmesi. 12. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi ve 4. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı: Ankara/Türkiye; 04/11/2015 - 07/11/2015

 • Ceylan K, Yılmaz E, Uğurlu Z, Ünlü H. Multiple fraktürlere bağlı hareket kısıtlılığı olan hastada hemşirelik bakımı: Olgu Sunumu. 7. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi: Antalya/Türkiye; 27/10/2015 - 01/11/2015

 • Aydın N, Erdemir F, Uğurlu Z, Tanrıverdi Ö. The analysis of the intervention controlled substance checking and its activitied performed by chief nurses in Turkey. ACENDIO 2015: Switzerland, Bern; 16/04/2015

 • Erdemir F, Hakverdioğlu Yont G, Uğurlu Z, Aydın N. The utilization and applicability of three common used nursing interventions in Turkish care settings by Turkish nurses. ACENDIO 2015: Switzerland, Bern; 16/04/2015

 • Aydın N, Erdemir F, Uğurlu Z, Tanrıverdi Ö. The analysis of the intervention controlled substance checking and its activitied performed by chief nurses in Turkey. ACENDIO 2015: Switzerland, Bern; 16/04/2015

 • Erten B, Çevik B, Çelebi E, Uğurlu Z, Ayhan A. Kemoterapi tedavisi gören bir jinekolojik hastada ilaç komplikasyonunun yönetimi: Olgu sunumu. 14. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi: Titanic Deluxe Hotel, Belek, Antalya, Türkiye; 19/11/2014 - 23/11/2014

 • Akyüz E, Uğurlu Z, Çevik B, Kalaycı M, Ayhan A. Jinekoloijk Onkoloji ve Kadın Doğum Kliniklerinde yatan hastaların tedavi ve bakım süreçlerinde fiziksel mahremiyetin korunmasına yönelik görüşleri. 14. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi: Titanic Deluxe Hotel, Belek, Antalya, Türkiye; 19/11/2014 - 23/11/2014

 • Akyüz E, Doğan A, Uğurlu Z, Çevik B, Ayhan A. Malignite Tanısı Almış Kadınların Hamilelik Sürecinde Ve Sonrasında Yaşadıkları Güçlüklerin Belirlenmesi. 14. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi: Titanic Deluxe Hotel, Belek, Antalya, Türkiye; 19/11/2014 - 23/11/2014

 • Kaplan S, Şahin S, Pınar G, Peksoy S, Durukan A, Uğurlu Z, Ayhan A. Jinekolojik Kanserli Kadınların Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi (TAT) Kullanma Durumları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. 14. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi: Titanic Deluxe Hotel, Belek, Antalya, Türkiye; 19/11/2014 - 23/11/2014

 • Çevik B, Kav S, Uğurlu Z, Akyüz E. Hemşirelerin Fiziksel Değerlendirme Beceri ve Uygulamaya İlişkin Görüşleri. 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Antalya/Belek; 15/10/2014 - 19/10/2014

 • Akgün Çıtak E, Karahan A, Abbasoğlu , Avcı Işık , Uğurlu Z, Özhan Elbaş N. Determining difficulties, needs and coping ways of newly graduated nurses. XVI World Congress of Psychiatry: Madrid, Spain; 14/09/2014 - 18/09/2014

 • Balanuye B, Avcı Işık S, Uğurlu Z, Özhan Elbaş N. Gordon'ın Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli'ne Göre ECMO Cihazına Bağlı Bir Hastanın Hemşirelik Bakım Süreci. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi: Antalya; 16/04/2014 - 21/04/2014

 • Abbasoğlu A, Uğurlu Z, Avcı Işık S, Karahan A. Güvenli Cerrahi Kontrol Listesinin Etkin Kullanılma Durumu ve Hemşirelerin Güvenliği cerrahi Kontrol Listesine Yönelik Görüşleri. . 8.Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi: İzmir; 21/11/2013 - 24/11/2013

 • Uğurlu Z, Karahan A, Ünlü H, Abbasoğlu A. Ameliyathane Hemşirelerinin/Teknikerlerinin Algıladıkları İş Yükü ve Çalışma Koşullarından Kaynaklanan Risk Faktörlerinden Etkilenme Durumları. . 8.Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi: İzmir; 21/11/2013 - 24/11/2013

 • Ünlü H, Karahan A, Balanuye B, Abbasoğlu A, Uğurlu Z. Ameliyathanede Çalışan Hemşire ve Teknikerlerin Teknolojik Ekipman Kullanımına İlişkin Görüşleri ve Yaşadıkları Güçlükler. 8.Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi. . 8.Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi: İzmir; 21/11/2013 - 24/11/2013

 • Akyüz E, Uğurlu Z, Çevik B, Yaman Ç, Ayhan A. Vajinal Leiomysarkom Tanılı Bir Gebenin I. J. Orlando'nun Etkileşim Modeline Göre İncelenmesi:Olgu Sunumu. 13. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi: Antalya, Türkiye; 07/11/2012 - 11/11/2012

 • Karahan A, Uğurlu Z, Kav S, Abbasoğlu A, Kural N, Karaer H. Medication Errors in Oncology Clinics-An Analysis of Incident Reports from Nurses. 8th EONS Spring Convention: Cenevre, İsviçre; 26/04/2012 - 27/04/2012

 • Erdemir F, Hanoğlu Z, Geçkil E. Öğretim Elemanlarının Klinik Öğretim Davranışlarının Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi, Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. EUROPEAN MULTIDISCIPLINARY CANCER CONGRESS: STOCHOLM; 23/09/2011 - 27/09/2011

 • Akkuzu G, Uğurlu Z, Saydam T, Öztürk D, Ayhan A. Jinekolojik Onkolojik Hastalık Tanısı Almış Kadınların Fonksiyonel Durumlarının Değerlendirilmesi. 12. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi: Antalya; 26/09/2010 - 29/09/2010

 • Hanoğlu Z, Akkuzu G, Karahan A, Beder A, Doğan N, Ökdem Ş, Kav S. Testicular cancer and testicular self-examination knowledge and practice among university students. 7th EONS Spring Convention: Hollanda; 15/04/2010

 • Akman A, Hanoğlu Z, Erdemir F. Karar Destek Sistemleri ve Hemşirelikte Yeri.. Tıp Bilişimi '08: Antalya; 13/11/2008 - 16/11/2008

 • Kav S, Akman A, Doğan N, Tarakçi Z, Bulut Y, Hanoğlu Z. Diyabet Öz Bakım Aktiviteleri Özeti Ölçeğinin Güvenirlilik ve Geçerliliği. 10.Ulusal İç Hastalıkları KOngresi: Belek-ANTALYA; 15/10/2008 - 19/10/2008

 • Kav S, Akman A, Doğan N, Tarakçı Z, Bulut Y, Hanoğlu Z. Diyabet Öz-Bakım Aktiviteleri Özeti (Summary of Diabetes Self-Care Activities-SDSCA) Ölçeğinin Güvenirlik ve Geçerliliği. 10.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Belek/Antalya; 15/10/2008 - 19/10/2008

 • Ökdem Ş, Hanoğlu Z, Akgün Çıtak E. Sexuality: Is it an important problem in gynecological cancer patients?. 7th Convgress of B.U.ON.: İzmir; 16/09/2008 - 19/09/2008

 • Kav S, Hanoğlu Z, Gündoğdu F, Büyükgönenç L, Platin N. Role and Responsibilities of Nurses Who Works in Radiation Oncology Clinics in Turkey. 6th EONS SPRİNG CONVENTİON: Geneva/Switzerland; 27/03/2008 - 29/03/2008

 • Avcı S, Sim S, Yıldız G, Erdemir F, Hanogğlu Z, Akman A. Hemşirelerin Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutumları. 6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi: İstanbul; 26/06/2007 - 29/06/2007

 • Akkuzu G, Pınar G, Hanoğlu Z, Doğan N, Algıer L, Çoruh M, Ünal M. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü Cinsel Sağlık/ Üreme Sağlığı Müfredat Programının Güçlendirilmesi. ?, I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Kongresi (Uluslararası Katılımlı): Marmaris; 09/11/2006 - 12/11/2006

 • Pınar G, Algıer L, Hanoğlu Z, Akkuzu G, Doğan N, Çoruh M, Ünsal M. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü Lisans Öğrencilerinin Cinsel Sağlık/ Üreme Sağlığı Klinik Becerilerinin Güçlendirilmesi. ?, I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Kongresi (Uluslararası Katılımlı): Marmaris; 09/11/2006 - 12/11/2006

 • Çoruh M, Ünsal M, Arslantorun H, Hanoğlu Z, Akkuzu G, Pınar G, Doğan N, Algıer L. Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü Kalite Yönetim Sisteminin Cinsel Sağlık/ Üreme Sağlığı Programına Entegrasyonu. ?, I. Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Kongresi (Uluslararası Katılımlı): Marmaris; 09/11/2006 - 12/11/2006

 • Kav S, Hanoğlu Z, Algıer L. Ülkemizde Kanserli Hastalarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlerinin Kullanımı: Literatür Taraması. 1. Tıbbi Onkoloji Kongresi: Antalya; 29/03/2006 - 31/03/2006

 • Erdemir F, Hanoğlu Z, Akman A. Hemşirelerin Bilgisayar ve İnternet Kullanma Durumu ve Hemşirelikte Bilgisayar Kullanımının Değerine İlişkin Görüşleri. 2. Ulusal Tıp Bilişimi: Antalya; 17/11/2005 - 20/11/2005

 • Hanoğlu Z, Çolak M, Kav S, Algıer L. Meme kanseri risk faktörleri ve kendi kendine meme muayenesi konusunda tutum ve davranışların sağlık inanç modeli çerçevesinde incelenmesi. VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi: İstanbul; 21/09/2005 - 24/09/2005

 • Hanoğlu Z, Çolak M, Pınar G. Adölesanların Mensturasyon ve Menstural Hijyen İle İlgili Bilgi, Uygulama ve Algılama Durumlarının Belirlenmesi. 9. Ulusal Halk Sağlığı Günleri: Ankara; 03/11/2004 - 06/11/2004

 • Çolak M, Hanoğlu Z, Ersoy K. NOTTINGHAM Sağlık Profili ile Akademisyenlerin İyilik Hallerinin Değerlendirilmesi. 9. Ulusal Halk Sağlığı Günleri: Ankara; 03/11/2004 - 06/11/2004

 • Hanoğlu Z, Abbasoğlu A, Doğan N, Algıer L. İç hastalıkları kliniğinde çalışan hemşirelerin taburculuk aşamasında hastalara yönelik yaptıkları hemşirelik uygulamalarının belirlenmesi. 6. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: ; 10/09/2004 - 12/09/2004

 • Yılmaz E, Hanoğlu Z, Erdemir F. Utilization of Nursing Outcomes Classification (NOC) in Nursing Information Systems. II. IInternational Nursing Management Conference: Antalya; 05/11/2003 - 07/11/2003

 • Yılmaz E, Hanoğlu Z, Beder A, Erdemir F. Utilization of Nursing Outcomes Classification (NOC) in Nursing Information Systems. 3. Nursing Management Conference: Antalya; 05/11/2003 - 07/11/2003

 • Kangal T, Küçükkaya M, Haberal A, Vatandaş A, Hanoğlu Z, Doğan N. İstanbul Diyaliz Merkezinde Diyalize Giren Hastaların Bakımında Hemşirelik Tanılarının, Hemşirelik Girişimlerinin ve Hemşirelik Sonuçlarının Kullanım Özelliklerinin Belirlenmesi. Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Sempozyumu: Ankara; 05/06/2003 - 07/06/2005

 • Papila R, Erdemir F, Doğan N, Hanoğlu Z. Hemşirelerin Hemodiyaliz Terapisi Girşimini Uygulama Durumları ve Uygulayış Özellikleri. Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Sempozyumu: Ankara; 05/06/2003 - 07/06/2005

 • Hanoğlu Z, Algıer L. Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulamasında Sık Kullanılan Hemşirelik Tanıları Ve Hemşirelik Girişimleri. Dokuz Eylül Üni. Hemşirelik Yüksekokulu Öğrenci Sempozyumu: İzmir; 08/05/2003 - 09/05/2003

 • Algıer L, Hanoğlu Z, Can G, Tortumluoğlu G, Çavdar İ, Okanlı A, Platin N. İleri Evre Kanser Hastasına Evde Bakım Verenlerin Sorunları. XV. Ulusal Kanser Kongresi: Antalya; 23/04/2003 - 27/04/2003

 • Papila R, Erdemir F, Doğan N, Hanoğlu Z. Hemşirelerin Hemodiyaliz Terapisi Girşimini Uygulama Durumları ve Uygulayış Özellikleri. ?, Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Sempozyumu: Ankara; 01/02/2003

 • Yılmaz E, Hanoğlu Z. Hemşirelik Sonuçları Sınıflaması. ?, Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Sempozyumu: Ankara; 01/02/2003

 • Kangal T, Küçükkaya M, Haberal A, Vatandaş A, Hanoğlu Z, Doğan N. İstanbul Diyaliz Merkezinde Diyalize Giren Hastaların Bakımında Hemşirelik Tanılarının, Hemşirelik Girişimlerinin ve Hemşirelik Sonuçlarının Kullanım Özelliklerinin Belirlenmesi. Hemşirelik Sınıflama Sİstemi Sempozyumu: Anklara; 01/01/2003 - 01/02/2003

 • Erdemir F, Algıer L, Hanoğlu Z, Hakverdioğlu G, Pınar G. Yaşlılarda ve diğer yaş gruplarında sağlığı geliştirme davranışları ve yaşam kalitesi. I. Ulusal Geriatri Kongresi: Antalya; 30/10/2002 - 03/11/2002

 • Algıer L, Doğan N, Abbasoğlu A, Hanoğlu Z, Yücel E, Kart H. Romatolojik Sorunu Olan Hastalarda Yaşam Kalitesi. ?, 4. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Antalya; 25/09/2002 - 29/09/2002

 • Erdemir F, Hanoğlu Z, Geçgil E. Öğretim Elemanlarının Klinik Öğretim Davranışlarının Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi, Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. I. Uluslararası & V. Ulusal Hemşirelik Kongresi: Kapadokya; 18/10/2001 - 20/10/2001

 • Hanoğlu Z, Zan A, Çamlı A, Gökçora H. Çocuk Cerrahisi Polikliniğine Başvuran Annelerin Vücut Isısına Yönelik Bilgi ve Uygulamaları. XVIII. Çocuk Cerrahisi Kongresi: Kemer/Antalya; 01/10/2000 - 04/10/2000

 • Algıer L, Hanoğlu Z, Güler G, Gökçora H. Cerrahi girişim geçirecek olan çocukların ebeveynlerinde anksiyete düzeyinin değerlendirilmesi. XVIII. Çocuk Cerrahisi Kongresi: Kemer/Antalya; 01/10/2000 - 04/10/2000

 • Erdemir F, Doğan N, Abbasoğlu A, Hanoğlu Z, Taşdemir N, Doğan H, Berberoğlu C. Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesinden Taburcu Olan Erişkin Hastaların Taburculuk Aşamasında Fonksiyonel Durumları. 2. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Antalya; 20/09/2000 - 24/09/2000

 • Erdemir F, Abbasoğlu A, Doğan N, Albayrak A, Hanoğlu Z, Ayral N, Vatandaş H. Başkent Üniversitesi Rehabilitasyon Merkezlerinde Yatan Yaşlı (65 Yaş ve üstü) Bireylerin Profili. 2. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Antalya; 20/09/2000 - 24/09/2000

 • Erdemir F, Hanoğlu Z, Akman A. Hemşirelerin Bilgisayar ve İnternet Kullanma Durumu ve Hemşirelikte Bilgisayar Kullanımının Değerine İlişkin Görüşleri. 2. Ulusal Tıp Bilişimi Kongre si: Antalya; 01/01/2000 - 01/02/2000

 • Hanoğlu Z, Bayık A. Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Hemşirelerin Görevlerini Algılamaları ve Gerçekleştirebilme Durumlarını Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi. II. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu: Ankara; 15/05/1999 - 16/05/1999

 • Hanoğlu Z, Bayık A. Koruyucu Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Hemşirelerin Görevlerini Algılamaları ve Gerçekleştirebilme Durumlarını Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi. II. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu: İzmir; 10/01/1999 - 01/02/1999

 • Uyer G, Algıer L, Akan N, Hanoğlu Z. Doktor ve Hemşirelerin Etik Kararı Gerektiren Durumlara Yaklaşımları. Toplam Kalite Yönetimi Prensiplerinin Sağlık Hizmetlerinde Uygulamaları: Ankara; 01/01/1999 - 14/01/1999

 • Uyer G, Algıer L, Akan N, Hanoğlu Z. Doktor ve Hemşirelerin Etik Kararı Gerektiren Durumlara Yaklaşımları. Toplam Kalite Yönetimi Prensiplerinin Sağlık Hizmetlerinde Uygulamaları: Ankara; 01/01/1999 - 14/01/1999

 • Bayık A, Türkistanlı E, Uysal A, Uğurlu Z, Özsoy A. Taburculuk Sırasında Hastaların Evde Günlük Yaşam Aktivitelerini Gerçekleştirmelerinde Bağımlılık Durumlarının İncelenmesi. I. Ulusal Evde Bakım Kongresi: İstanbul; 26/09/1998 - 29/09/1998

 • Bayık A, Türkistanlı E, Uysal A, Uğurlu Z, Özsoy S. Taburculuk Sırasında Hastaların Evde Günlük Yaşam Aktivitelerini Gerçekleştirmelerinde Bağımlılık Durumlarının İncelenmesi. I. Ulusal Evde Bakım Kongresi: İstanbul; 26/09/1998 - 29/09/1998

 • Bayık A, Türkistanlı E, Uysal A, Uğurlu Z. Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması (AÇSAP) Merkezlerine Başvuran Kadınların, Evlenme Biçimleri ve Evliliği Algılamaları. 4. Ulusal Kadın Çalışmaları Toplantısı: İzmir; 07/09/1998 - 09/09/1998

 • Bayık A, Türkistanlı E, Uysal A, Uğurlu Z. Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması (AÇSAP) Merkezlerine Başvuran Kadınların, Evlenme Biçimleri ve Evliliği Algılamaları. 4. Ulusal Kadın Çalışmaları Toplantısı: İzmir; 07/09/1998 - 09/09/1998

 • Bayık A, Türkistanlı E, Hanoğlu Z, Uysal A. Kadınların Gebelik Önleyici Yöntem Seçiminde Danışmanlık Hizmetlerinden Yararlanma Durumları. Hemşirelik-Ebelik Uygulamalarında Kalite Sempozyumu: Kayseri; 03/06/1998 - 05/06/1998

 • Bayık A, Türkistanlı E, Uysal A, Uğurlu4 Z. Kadınların Gebelik Önleyici Yöntem Seçiminde Danışmanlık Hizmetlerinden Yararlanma Durumları. Hemşirelik-Ebelik Uygulamalarında Kalite Sempozyumu: Kayseri; 03/06/1998 - 05/06/1998

 • Bahar Z, Türkistanlı E, Uğurlu Z. The Nurses Knowledge and Manners About Hepatitis B Infection?. 8 th International Congress on Infectious Diseases: Boıston; 15/05/1998 - 18/05/1998

 • Bayık A, Türkistanlı E, Özsoy S, Uğurlu Z. Net Satışı (Tirajı) En Yüksek Dört GAzetedeki AIDS İle İlgili Haberlerin Geriye Dönük (1997) İncelenmesi. 4. Türkiye AIDS Sempozyumu: İzmir; 28/04/1998 - 30/04/1998

 • Bayık A, Türkistanlı E, Uysal A, Uğurlu Z. Kadınların Kullandıkları Gebelik Önleyici Yöntemlere İlişkin Görüşleri ve Memnuniyetleri. VI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi: Adana; 14/04/1998 - 18/04/1998

 • Bayık A, Türkistanlı E, Özsoy S, Uğurlu Z, Uysal A. Net Satışı (Tirajı) En Yüksek Dört Gazetedeki AIDS İle İlgili Haberlerin Değerlendirilmesi. AIDS Dergisi: İzmir; 01/01/1998 - 01/02/1998