Dr. Öğr. Üyesi DENİZ ÖZTÜRK

Hemşirelik ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2165
E-Posta : denizozturk[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2013), Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Esaslari Ve Yönetimi
 • Yüksek Lisans (2007), Gazi Üniversitesi, Hemşirelik Esaslari Ve Yönetimi
 • Lisans (2005), Ankara Üniversitesi, Hemşirelik Esaslari Ve Yönetimi

Çalışma Alanları


 • HEMŞİRELİK ESASLARI VE YÖNETİMİ

Kitaplar


 • Göçmen Baykara Z, Çalişkan N, Öztürk D, Karadağ A. ZEHRA GÖÇMEN BAYKARA, NURCAN ÇALIŞKAN, DENİZ ÖZTÜRK, AYİŞE KARADAĞ editors. Temel Hemşirelik Becerileri Kontrol Listeleri ? Web Erişimli Eğitim Videoları. ANKARA: ANKARA NOBEL TIP KİTABEVLERİ; 2019

 • Öztürk D. SEVİLAY ŞENOL ÇELİK, AYİŞE KARADAĞ editors. Hemşirelik bakım planları: tanılar, girişimler ve sonuçlar. Perioperatif bakım. İSTANBUL: AKADEMİ YAYIN; 2019

 • Göçmen Baykara Z, Çalişkan N, Öztürk D, Karadağ A. ZEHRA GÖÇMEN BAYKARA, NURCAN ÇALIŞKAN, DENİZ ÖZTÜRK, AYİŞE KARADAĞ editors. Temel Hemşirelik Becerileri Kontrol Listeleri ? Web Erişimli Eğitim Videoları. : ; 2019

 • Öztürk D, Karaaslan Eşer A, Balanuye B, Budak Ertürk E. DENİZ ÖZTÜRK editors. KLİNİK BECERİLERİ DEĞERLENDİRME KONTROL LİSTELERİ. ANKARA: ERS KAĞIT KIRTASİYE; 2018

 • Öztürk D, Karaaslan Eşer A, Balanuye B, Budak Ertürk E. DENİZ ÖZTÜRK editors. KLİNİK BECERİLERİ DEĞERLENDİRME KONTROL LİSTELERİ. ANKARA: ERS KAĞIT KIRTASİYE; 2018

 • Öztürk D. Yaşamsal Bulgular. In:Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri.. : ; 2010

Makaleler


 • Öztürk D, Göçmen Baykara Z, Eyikara E. Hemşirelik öğrencilerinin mesleki becerileri öğrenme düzeylerinin değerlendirilmesi. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, 2019; :-. ( EBSCO )

 • Öztürk D, Göçmen Baykara Z. Akran eğitiminin hemşirelik becerilerinin öğretimine etkisi. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2019; :-. ( EBSCO, TÜBİTAK ULAKBİM TR-DİZİN, ESCI )

 • Öztürk D, Eyüboğlu G, Göçmen Baykara Z. Mahremiyet Bilinci Ölçeği: Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması. Turkiye Klinikleri J Med Ethics, 2019; :-. ( EBSCO, TÜBİTAK ULAKBİM TR-DİZİN, ESCI )

 • Göçmen Baykara Z, Çalişkan N, Öztürk D, Karadağ A. Hemşirelikte teori ve model kullanımı: Nitel bir çalışma. Cukurova Medical Journal, 2019; :-. ( EBSCO, TÜBİTAK ULAKBİM TR-DİZİN, ESCI )

 • Öztürk D, Karadağ A. Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği?nin Tarihsel Gelişim Süreci: Türkiye Örneği. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2019; :-. ( EBSCO, TÜBİTAK ULAKBİM TR-DİZİN, ESCI )

 • Öztürk D, Karadağ A. Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği?nin Tarihsel Gelişim Süreci: Türkiye Örneği. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2018; :-. ( EBSCO )

 • Öztürk D, Eyikara E, Göçmen Baykara Z. The opinions of nursing students regarding the first implementation of distance education. World journal on Educational Technology, 2017; :-. ( EBSCO )

 • Öztürk D, Zehra GB, Karadağ A, Eyikara E. The effect of in-service education on nurses? preference for the ventrogluteal site in intramuscular injection implementation. Journal of Human Sciences, 2017; :-. ( EBSCO )

 • Öztürk D, Eyikara E, Göçmen Baykara Z. The opinions of nursing students regarding the first implementation of distance education. World journal on Educational Technology, 2017; 9:-. ( EBSCO )

 • Öztürk D, Göçmen Baykara Z, Karadağ A, Eyikara E. The effect of the application of manual pressure before the administration of intramuscular injections on students? perceptions of postinjection pain: a semi-experimental study.. Journal of Clinical Nursing, 2017; 26:1632-1638. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Karadağ A, Hisar F, Göçmen Baykara Z, Öztürk D. A longitudınal study on the effect of tailored training and counseling on the professional attitude of nursing students. Journal of Professional Nursing (2015) 31(3):262-270., 2015; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Öztürk D. Uzaktan Eğitime Hemşirelik Eğitimi Penceresinden Bir Bakış. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2015; 18:229-234.

 • Öztürk D, Çalişkan N, Göçmen Baykara Z, Karadağ A. Determining the effect of periodic training on the basic psychomotor skills of nursing students. Nurse Education Today, 2015; 35:402-407. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Öztürk D, Dinç L. Effect of Web-Based Education on Nursing Students? Urinary Catheterization Knowledge and Skills.. Nurse Education Today (2014) 34(5):802-808., 2014; 34:802-808. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Öztürk D. Web Destekli Öğretimin Hemşirelik Eğitiminde Kullanılmasının Önemi.. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2014; 30:79-87.

 • Öztürk D, Deniz Bulut H. Using Computer Assisted Learning in Nursing Education: A Pilot Study in Turkey.. International Journal of Caring Sciences (2012) 5(3): 302-310., 2012; 5:302-310. ( EBSCO )

 • Karadağ A, Çalişkan N, Korkut H, Öztürk D. The Effect of Simulation Training on the Learning of Some Psychomotor Skills by First Year Nursing Students: The Case of Turkey. Procedia ? Social and Behavioral Sciences, Science Direct, 2012; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Çalişkan N, Öztürk D, Göçmen Baykara Z, Korkut H. The Effect Of Periodic Training On The Clinical Application Of Nursing Students' Psychomotor Skills. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2012; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Karadağ A, Öztürk D, Çelik B. Ostomili Bireylere Yönelik Yaşam Kalitesi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması.. Kolon Rektum Hastalıkları Dergisi (2011) 21(4):173-181., 2011; 21:173-181.

Bildiriler


 • Göçmen Baykara Z, Karadağ A, Bulut H, Güler Demir S, Şenol Çelik S, Öztürk D. The effect of training on prevention and improvement of pressure injurıes on nurses' knowledge levels: Turkey case. ECET 2019: ; 23/06/2019 - 26/06/2019

 • Göçmen Baykara Z, Karadağ A, Bulut H, Güler Demir S, Şenol Çelik S, Öztürk D. Basınç Yaralanmaları Prevalans Çalışması: Türkiye Deneyimi. IX. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi: ; 09/04/2019 - 13/04/2019

 • Göçmen Baykara Z, Karadağ A, Deniz Bulut H, Güler Demir S, Şenol Çelik S, Öztürk D. Basınç Yaralanmalarının Önlenmesi ve İyileştirilmesine İlişkin Yapılan Eğitimin Hemşirelerin Bilgi Düzeylerine Etkisi. IX. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi: ; 09/04/2019 - 13/04/2019

 • Güler Demir S, Bulut H, Öztürk D. Klinik mentorluk programının birinci sınıf hemşirelik öğrencilerinin stresle başa çıkma tarzları ve kontrol odağı üzerine etkisi. 5.Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi: ; 05/11/2017 - 08/11/2017

 • Öztürk D. Simulation Scenario Development Steps for Educators. , International Congress os Black Sea Nursing Education: ; 12/10/2017 - 13/10/2017

 • Göçmen Baykara Z, Öztürk D. Integration of Technology into Ethics Education. Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi: ; 11/09/2017 - 12/10/2017

 • Öztürk D, Göçmen Baykara Z, Karadağ A, Eyikara E. Hizmet içi eğitimin hemşirelerin intramusküler enjeksiyon uygulamasında, ventrogluteal bölgeyi tercih etmeleri ve durumluk kaygı düzeyleri üzerine etkisi: bir pilot çalışma. 4. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi: ; 25/05/2017 - 27/05/2017

 • Öztürk D, Göçmen Baykara Z, Karadağ A, Eyikara E. Hizmet içi eğitimin hemşirelerin intramusküler enjeksiyon uygulamasında, ventrogluteal bölgeyi tercih etmeleri ve durumluk kaygı düzeyleri üzerine etkisi: bir pilot çalışma. . Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 25-27 Mayıs 2017, Antalya.: ; 25/05/2017 - 27/05/2017

 • Öztürk D, Eyikara E, Göçmen Baykara Z. The Opinions of the Nursing Students about the First Time Adopted Distance Education. 4th Cyprus International Conference on Educational Research, 19-21 March 2015, North Cyprus.: ; 19/03/2017 - 21/03/2017

 • Göçmen Baykara Z, Öztürk D, Eyikara E. States of Student Nurses to Asses the Professional Practice Abilities. International Congress on Nursing, 16-18 March 2017.: ; 16/03/2017 - 18/03/2017

 • Deniz Bulut H, Karadağ A, Demir S, Öztürk D. Evaluation of the effects of two different counseling programs applied to freshman nursing students. 8th World Conference on Educational Sciences, 04-06 February 2016.: ; 04/11/2016 - 06/11/2016

 • Karadağ A, Göçmen Baykara Z, Öztürk D, Hanönü S. Temel Stoma Ve Yara Bakım Hemşireliği Kursu?na Katılan Kursiyerlerin Profili. XV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi VIII. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi 19-23 Mayıs 2015: ; 19/05/2015 - 23/05/2015

 • Karadağ A, Göçmen Baykara Z, Öztürk D, Hanönü S. Yara, Ostomi, İnkontinans Hemşireleri Derneği Faaliyetleri: Kuruluşundan Günümüze. XV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi VIII. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi: ; 19/05/2015 - 23/05/2015

 • Öztürk D, Çalişkan N, Göçmen Baykara Z, Karadağ A. Hemşirelikte Psikomotor Beceri Öğretimi. 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 19-22 Kasım 2014.: ; 19/11/2014 - 22/11/2014

 • Karadağ A, Hisar F, Göçmen Baykara Z, Öztürk D. Eğitim ve Danışmanlığın Hemşirelik Öğrencilerinin Profesyonellik Tutumlarına Etkisi: Prospektif Bir Çalışma. 3. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 19-22 Kasım 2014.: ; 19/11/2014 - 22/11/2014

 • Göçmen Baykara Z, Çalişkan N, Korkut H, Öztürk D. Analyzing of Autonomy and Ethical Decision Making Processes of Nursing. 13th International Nursing Ethics Conferance, 04-06 Ekim 2012.: ; 04/10/2012 - 06/10/2012

 • Göçmen Baykara Z, Güler Demir S, Öztürk D, Akbaba A, Çarboğa B. Cerrahi hastalarının ameliyat öncesi dönemde aç kalma sürelerinin belirlenmesi. 18. Ulusal Cerrahi ve 13. Cerrahi Hemşireliği Kongresi: ; 23/05/2012 - 27/05/2012

 • Öztokmak M, Öztürk D, Göçmen Baykara Z. Birinci Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamanın İlk Gününe İlişkin Duygularının Belirlenmesi. 11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 26-28 Nisan 2012.: ; 26/04/2012 - 28/04/2012

 • Karadağ A, Öztürk D, Çelik B. Stoma Yaşam Kalitesi Ölçeği: Türkçe Uyarlama Çalışması. XIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs 2011.: ; 18/05/2011 - 22/05/2011

 • Öztürk D, Köktürk N. . KOAH hastalarında hastalığın yönetimi ve ilaç uygulamasına yönelik yapılan hasta eğitiminin etkinliğinin değerlendirilmesi: Pilot çalışma. Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi, 11-15 Nisan 2012.: ; 11/04/2011 - 15/04/2011

 • Karadağ A, Öztürk D. Determınıng The Instructors? Attıtudes Towards Dıstance Educatıon In Faculty Of Health Scıences: A Pılot Study. International Distance Education Conference: ; 27/10/2010 - 29/10/2010

 • Çalişkan N, Öztürk D, Göçmen Baykara Z, Korkut H. Periyodik Eğitimin Öğrencilerin Hemşirelik Esasları Dersi?nde Öğrendikleri İşlemleri Klinikte Uygulamalarına Etkisi. 1.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 21-23 Ekim 2010.: ; 21/10/2010 - 23/10/2010

 • Karadağ A, Korkut H, Göçmen Baykara Z, Öztürk D. Eğitim Ve Danışmanlığın Hemşirelik Öğrencilerinin Profesyonellik Tutumlarına Etkisi. 1.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 21-23 Ekim 2010.: ; 21/10/2010 - 23/10/2010

 • Deniz Bulut H, Öztürk D. The Effect Of Two Dıfferent Methods On Student Success In The Teachıng Of Subcutaneous Injectıon. International Educational Technology Conference: ; 26/04/2010 - 27/04/2010

 • Karadağ A, Deniz Bulut H, Göçmen Baykara Z, Öztürk D. Bir Grup Öğrencinin Subkütan Enjeksiyon Uygulamasının Öğretiminden Dört Ay Sonra Uygulamayı Hatırlama Düzeyleri.. VI. Ulusal Hemşirelik Eğitim Kongresi, 22-25 Ekim 2008.: ; 22/10/2008 - 25/10/2008