Öğr.Gör. AYSEL ABBASOĞLU

Sosyal Hizmet BölümüTel : 0312 246 6666 / 2139
E-Posta : aysela[at]baskent.edu.tr
 • Yüksek Lisans (1997), Hacettepe Üniversitesi, Cerrahi Hastaliklari Hemşireliği
 • Yüksek Lisans (1985), Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelikte Yönetim
 • Lisans (1976), Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik

Çalışma Alanları


 • CERRAHİ HASTALIKLAR

 • HEMŞİRELİK ESASLARI VE YÖNETİMİ

Ödüller


 • Çevik B, Uğurlu Z, Abbasoğlu A, Karahan A. 9.Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi Sözel Bildiri Ödülü. Türk Kolon Ve Rektum Cerrahi Derneği Ve Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği", Regnum carya Kongre Merkezi Antalya", 20/05/2017.

Kitaplar


 • Abbasoğlu A. Azize Karahan & Sultan Kav editors. Sparks & Taylor'ın Hemşirelik Tanı Referans El Kitabı. Ankara: Güneş Tıp kitabevi; 2019. p.64-73.

 • Abbasoğlu A. Firdevs Erdemir, Sultan Kav,Arzu Akman Yılmaz editors. Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması. İstanbul: Nobel Tıp; 2017

 • Karahan A, Pinar G, Abbasoğlu A, Torüner E, Ceylan A, Şimşek D. Hemşireler İçin İlaç Rehberi. In:Karahan A., Pınar G., Abbasoğlu A., Torüner E., Ceylan A., Şimşek D., Beşerler Ö., Kural N., Benli S editors. Hemşireler için ilaç rehberi. ANKARA: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ; 2010. p.1-257.

Makaleler


 • Karahan A, Akgün Çıtak E, Çevik B, Abbasoğlu A, Uğurlu Z. İntestinal Stoması Olan Bireylerin Stomaya Yönelik Stigma Algılarının Belirlenmesi Belirlenmesi. Turkish Journal of Colorektal Disease, 2019; (Suppl1):211-. ( ISI Database'e giren tüm indeksler )

 • Karahan A, Abbasoğlu A, Avcı Işık S, Çevik B, Saltan Ç, Özhan Elbaş N, Yalılı A. Factors affecting Wound healing in Individuals with Pressure Ulcers: a Retrospective Study. Ostomy Wound Management, 2018; 64(2):32-39. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Karahan A, Abbasoğlu A, Avcı Işık S, Ünlü H, Uğurlu Z, Karaer H, Özhan Elbaş N, Tuncay İC. Total Kalça ve Diz artroplastisi yapılan hastalarda ameliyat sonrası dönemde ortaya çıkan sorunlar ve hasta güvenliğini etkileyen faktörlerin belirlenmesi. ACTA Orthopaedica et Teraumatologica Turcia, 2017; 51(Suppl1):237-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Çevik B, Uğurlu Z, Abbasoğlu A, Karahan A, Saltan Ç. Ostomili Bireylerin Ostomiye Uyumlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Kolon ve Rektum Hastalıkları dergisi, 2017; :-.

 • Abbasoğlu A, Uğurlu Z, Avcı Işık S, Karahan A, 5 HÜ, 6 NÖ. The Status of Use On Surgical Safety Check List And Opinions of Nurses. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 2016; 18(1):53-62. ( CINAHL )

 • Karahan A, Avcı Işık S, Kav S, Abbasoğlu A. Oncology nurses awareness of drug interactions. Asia-Pasific Journal of Oncology Nursing, 2015; 2(4):271-275. ( DOAJ )

 • Uğurlu Z, Karahan A, Ünlü H, Abbasoğlu A. The Effects of Workload and Working Conditions on Operating Room Nurses and Technicians. Workplace& Health Safety, 2015; 63(9):399-407. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Karahan A, Avcı Işık S, Abbasoğlu A, Kav S. Awareness of nurses working in oncology about drug interactions. EUROPEAN JOURNAL OF ONCOLOGY NURSING, 2015; 18(Suppl1):48-48. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Uğurlu Z, Karahan A, Ünlü H, Abbasoğlu A, 5 NÖ, 6 SA, 7 AT. The Effects of Workload and Working conditions on Operating Room nurses and Technicians. Workplace Health & Safety, 2015; 63(9):399-407. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Karahan A, Kılıçarslan Törüner E, Ceylan A, Abbasoğlu A, Tekindal A, Büyükgönenç L. Reliability and Validity of a Turkish Language Version of the Bates-Jansen Wound Assesment Tool. J Wound Ostomy Continence Nurs, 2014; 41(4):340-344. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Akgün Çıtak E, Karahan A, Abbasoğlu A, Avcı S, Uğurlu Z, Özhan Elbaş N. Determining Difficulties Needs and Coping Ways of Newyl Graduated Nurses. XIV. World Congress of Psychiatry Madrid, 2014; 1:379-379.

 • Karahan A, Kılıçarslan Torüner E, Abbasoğlu A, Ceylan A. Perception of new graduate nurses regarding their competence in nursing skills. hacettepe üniversitesi, 2012; :62-72.

 • Karahan A, Uğurlu Z, Kav S, Abbasoğlu A, Kural N, Karaer H. Medication Errors in Oncology Clinics-an Analysis of Incident Reports From Nurses.. European Journal of Oncology Nursing Supplement 1, 2012; 16(1):30-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Karahan A, Ersayin A, Yildirim F, Abbasoğlu A, Akkuzu G, Akyüz N. Comparison of three rating scales for assessing pain intensity in an intensive care unit. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 2012; 20(1):50-55. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Karahan A, Kav S, Abbasoğlu A, Doğan N, Tepe A. Günübirlik cerrahiyi takiben hastaların ev ortamındaki deneyim ve güçlükleri.. HEMAR-G, 2010; 12(3):38-48.

 • Karahan A, Kav S, Abbasoğlu A, Doğan N. Low back pain: prevalence and associated risk factors among hospital staff. Journal of Advanced Nursing, 2009; 65(3):516-524. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Algıer L, Abbasoğlu A, Pınar G, Tümürlank H, Atay D, Duman A, Akay D. TRAVMALI HASTALARDA HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ. Atatürk Üniv. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi,, 2004; 7(2):59-65.

 • Ökdem Ş, Abbasoğlu A, Doğan N. Hemşirelik tarihi, eğitimi ve gelişimi. ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekolu Yıllığı, 2000; 1(1):6-11.

Bildiriler


 • Karahan A, Akgün Çıtak E, Çevik B, Abbasoğlu A, Uğurlu Z. İntestinal Stoması Olan Bireylerin Stomaya Yönelik Stigma Algılarının Belirlenmeis. XVII Türk Kolon ve Rektum Cerrahis Kongresi: Antalya; 09/04/2019 - 13/04/2019

 • Abbasoğlu A, Akgün Çıtak E, Yiğit C, Sabancı D, Çoşkun F. Effects of the Quality of Work Life of Nurses on Mental Health Status. 7th International Nursing Management Conference: Bodrum; 25/10/2018 - 27/11/2018

 • Abbasoğlu A, Akgün Çıtak E, Yiyit C, Sabancı D, Coşkun F. Effects Of The Quality Of Work Life Of Nurses On Mental Health Status. 7 th International nursing Management Conference: Bodrum-Türkiye; 25/10/2018 - 27/10/2018

 • Karahan A, Abbasoğlu A, Uğurlu Z, Avcı Işık S, Çoşkun F. Determined Sleep Quality, Fatique and Concentration of Nurses According to working Shifts and chronotype. 7 th International nursing Management Conference: Bodrum-Türkiye; 25/10/2018 - 27/10/2018

 • Çevik B, Kav S, Akyüz E, Akgün Çıtak E, Abbasoğlu A. A Qualitative Study on Experiences of Nurses While Caring for Patients with Dementia. İnternational Congress on Multidisiplinary Approach to elderly Health and Care-TRACE: Başkent Üniversitesi; 22/03/2018 - 23/03/2018

 • Karahan A, Abbasoğlu A, Avci Işik S, Ünlü H, Uğurlu Z, Karaer H, Özhan Elbaş N, Tuncay İC. Total Kalça ve diz Artroplastisi yapılan Hastalarda ameliyat sonrası dönemde ortaya çıkan sorunlar ve hasta güvenliğini etkileyen faktörlerin belirlenmesi. 8. ulusal Ortopedi ve Travmatoloji hemşireliği Kongresi: Belek-Antalya; 24/10/2017 - 29/10/2017

 • Çevik B, Uğurlu Z, Abbasoğlu A, Karahan A, Saltan Ç. Ostomili Bireylerin Ostomiye Uyumlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. 9. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi: Regnum Carya Kongre Merkezi Antalya; 16/05/2017 - 20/05/2017

 • Karahan A, Abbasoğlu A, Avcı Işık S, Çevik B, Saltan Ç, Özhan Elbaş N. Characteristics of the pressure ulcers and affecting factors of healing in Cancer Patients. EONS 10 Balancing Health Care Needs in a Changing Context: Dublin-İreland; 17/10/2016 - 18/10/2016

 • Karahan A, Abbasoğlu A, Avcı Işık S, Çevik B, Saltan Ç, Özhan Elbaş N. Chacteristics of the Pressure Ulcers and Affecting Factors of Healing in Cancer Patients. EONS 10 Balancing Health Care Needs In A changing Context: Dublin-İreland; 17/10/2016 - 18/10/2016

 • Karahan A, Abbasoğlu A, Avcı Işık S, Çevik B, Saltan Ç, Özhan Elbaş N. Basınç ülserli bireylerin yara iyileşme süreci ve iyileşmeyi etkileyen faktörlerin belirlenmesi. 9. ulusal Türk Cerrahi ve ameliyathane Hemşireliği kongresi: Sarıgerme / Muğla; 12/11/2015 - 15/11/2015

 • Karahan A, Avcı Işık S, Abbasoğlu A, Kav S. Awareness of nurses working in oncology about drug interactions. EONS9- Celebrating Excellence in Cancer Nursing: İstanbul,Türkiye; 18/09/2014 - 19/09/2014

 • Akgün Çıtak E, Karahan A, Abbasoğlu A, Avcı S, Uğurlu Z, Özhan Elbaş N. Determining Difficulties, needs and coping ways of newly graduated nurses. 16. World Congress of Psyciatry ''focusing on access,quality and human care'': Madrid,Spain; 14/09/2014 - 18/09/2014

 • Doğan NE, Abbasoğlu A, Karahan A, Kav S. İNSÜLİN POMPASI VE KARBONHİDRAT SAYIMI. 14. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ: BELEK/ANTALYA; 03/10/2012 - 07/10/2012

 • Şengel İ, Karahan A, Abbasoğlu A, Akkuzu G, Akkoç H, Bozdağ S. Karaciğer ve Böbrek Transplantasyonu Yapılacak Bireylerin Ameliyattan Önce ve Ameliyattan Sonra ve Taburculuk Sonrası Erken Dönem Anksiyete Düzeylerinin Belirlenmesi. 18. Ulusal Cerrahi, 13. Cerrahi Hemşireliği Kongresi: İzmir; 23/05/2012 - 27/05/2012

 • Akkoç H, Bozdağ S, Karahan A, Abbasoğlu A, Akkuzu G, Salmaz İ. Karaciğer ve Böbrek transplantasyonu Gerçekleştirilen Bireylerin Taburculuk Sonrası Yaşadıkları Güçlükler ve Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi. 18. Ulusal Cerrahi 13. Cerrahi Hemşireliği Kongresi: İzmir; 23/05/2012 - 27/05/2012

 • Erdoğan Ö, Karahan A, Abbasoğlu A, Akkuzu G, Şengel İ, Akkoç H. Böbrek ve Karaciğer Transplantasyonunda Ortalama İki Yıl ve Daha Sonrası Dönemde Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesi. 18. Ulusal Cerrahi 13. Cerrahi Hemşireliği Kongresi: İzmir; 23/05/2012 - 27/05/2012

 • Karahan A, Uğurlu Z, Kav S, Abbasoğlu A, Kural N, Karaer H. Medication Errors in Oncology Clinics- an Analysis of İncident Reports from Nurses. 8th EONS Spring Convention: Cenevre, İsviçre; 26/04/2012 - 27/04/2012

 • Abbasoğlu A. TABURCULUK EĞİTİMİ VE EVE HAZIRLIK. 13. ulusal iç hastalıkları kongresi: BELEK/ANTALYA; 05/10/2011 - 09/10/2011

 • Akkuzu G, Abbasoğlu A, Kaya N, Süzer E. Jinekolojik Onkolojik Hastalık Tanısı Alan Kemoterapi Sürecindeki Kadınların Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi. 12.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi: Belek-ANTALYA; 25/09/2010 - 29/09/2010

 • Akkuzu G, Akgün Çıtak E, Turhan A, Yaman Ç, Abbasoğlu A, Türkay Ü. Jinekolojik Onkolojik Hastalık Tanısı Alan Kemoterapi Sürecindeki Kadınların Seksüel Fonksiyon Kapasitelerin İncelenmesi. 12.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi: Belek-ANTALYA; 25/09/2010 - 29/09/2010

 • Pınar G, Algıer L, Ökdem Ş, Doğan N, Abbasoğlu A, Türkay Ü. Spiritüel Uygulamaların Hastalık Uyumuna Etkisi: Kadın Kanserleri Örneği. 12.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi: Belek-ANTALYA; 25/09/2010 - 29/09/2010

 • Karahan A, Kav S, Abbasoğlu A, Doğan N, Tepe A. Günübirlik cerrahi işlem geçiren hastaların taburculuk sonrası ev ortamında yaşadıkları güçlükler. 17.Ulusal Cerrahi Kongresi: Ankara; 26/05/2010 - 29/05/2010

 • Pinar G, Pinar T, Doğan N, Algier L, Karahan A, Abbasoğlu A. Başkent Üniversitesi Menopoz Polikliniğine Başvuran 45 Yaş ve üstü Kadınlarda Osteoporoz Risk Faktörlerinin Saptanması. 3. Ulusal Osteoporoz Kongresi: Belek-ANTALYA; 15/10/2008 - 19/10/2008

 • Abbasoğlu A. Üniversitesinde Çalışan Hemşirelerin Serviks Kanseri ve HPV Hakkındaki Bilgi Düzeyleri.. 7. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi: Marmara Üniversitesi-İstanbul; 25/06/2008 - 27/06/2008

 • Çeçeli S, Şahan E, Uysal G, Algıer L, Abbasoğlu A, Arda S. Özafagus Artrezisi İle İzlenen Bir Olgu: Hemşirelik Tanıları Ve Hemşirelik Girişimleri.. 12. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi: İstanbul; 16/06/2008 - 18/06/2008

 • Akdemir H, Pınar G, Abbasoğlu A. Germ hücreli over kanseri: olgu sunumu.. 11. Jinekolojik Onkoloji Kongresi: Susesi Otel Anatalya; 30/04/2008 - 04/05/2008

 • Akkuzu G, Kaya N, Algıer L, Abbasoğlu A, Doğan N, Topuz Ş. Jinekolojik Kanserli Bireylerin Kemoterapi Sürecinde Hemşirelik Bakımı Gereksinimlerinin ve Anksiyete/ Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi. 11. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi Jinekolojik Onkoloji Hemşireliği Programı: Antalya, Susesi Resort Otel; 30/04/2008 - 04/05/2008

 • Abbasoğlu A, Keçialan R, Akkuzu G, Ceylan A, Sezgin S, Karahan A. Bir üniversite hastanesine evden basınç ülseri ile kabul edilen hastalara ilişkin kayıtların incelenmesi taburculuk aşamasında hasta eğitimi. 2. Ulusal Evde Bakım Kongresi: İstanbul; 20/04/2008 - 23/04/2008

 • Abbasoğlu A. Pressure Ulcer Prevention Program As Part of Patient Safety. 2. İnternational Patient Safety Congress,: İstanbul; 25/03/2008 - 29/03/2008