Prof. Dr. AZİZE KARAHAN

Hemşirelik ProgramıTel : 0312 246 6675
E-Posta : kazize[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2005), Hacettepe Üniversitesi, Cerrahi Hastaliklari Hemşireliği
 • Yüksek Lisans (2000), Hacettepe Üniversitesi, Cerrahi Hastaliklari Hemşireliği
 • Lisans (1990), Hacettepe Üniversitesi, Cerrahi Hastaliklari Hemşireliği

Çalışma Alanları


 • CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

Ödüller


 • Abbasoğlu A, Uğurlu Z, Avcı Işık S, Karahan A, Ünlü H, Özhan Elbaş N. Pro.Dr.Alev Dramalı Sözel Bildiri 3.lük Ödülü. 8.Ulusal Ameliyathane ve Hemşireliği Kongresi Düzenleme Kurulu", Kuşadası, Aydın", 24/11/2013.

 • Kav S, Akgün Çıtak E, Karahan A, Fernandez P, Montserrat M, Martinez Sedano A. Best Oral Presentation in Translation Research. 3. Mediterrenean Multidiciplinary Oncology Forum Kongresi", Atina, Yunanistan", 26/10/2013.

 • Çevik B, Uğurlu Z, Abbasoğlu A, Karahan A. IX.Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi Sözel Bildiri Birincilik Ödülü. IX.Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi değerlendirme jurisi", Antalya", 19/05/2017.

 • Karahan A, Budak Ertürk E, Uğurlu Z, Ünlü H. En iyi Sözel Bildiri 3.lük Ödülü. 2.Uluslarası, 10.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongre Jurisi", Antalya", 05/11/2017.

Projeler


 • Kav S, Karahan A, Akgün Çıtak E, Company A, Fernando P, Moreno Montserrat M. SMILEON-Supporting innovative learning approaches through Mobile Integration in the workpLacE - Oncology Nursing. ", Türkiye'den Başkent Üniversitesi olmak üzere 6 ülkenin katıldığı bir proje", Avrupa Birliği Leonardo", 31/10/2013.

 • Karahan A, Güler B, Fukara B, Sim S. Hemşirelerin İlaç Hatalarını Bildirmeye Yönelik Görüşleri. ", Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve sağlık Hizmetleri", Başkent Üniversitesi", 16/06/2008.

Kitaplar


 • Karahan A, Kav S. Linda Lee Phelps editors. Sparks ve Taylor'ın Hemşirelik Tanı Referans El Kitabı. İstanbul: Güneş; 2019

 • Karahan A. Akciğer Kanseri ve cerrahi. In:Sevilay Şenol çelik, Ayişe Karadağ editors. Hemşirelik Bakım Planları: Tanılar, Girişimler ve Sonuçlar. İstanbul: Akademi; 2019. p.219-234.

 • Karahan A, Balanuye B. Erişkin Sağlığı. In:Linda Lee phelps editors. Sparks ve Taylor'ın Hemşirelik Tanı Referans El Kitabı. İstanbul: Güneş; 2019. p.1-4.

 • Karahan A. Firdevs Erdemir, Sultan Kav, Arzu Akman Yılmaz editors. Hemşirelik Girişimleri Sınıflaması (NIC). Ankara: Nobel; 2017

 • Bulut H, Bayraktar N, Ahan H, Karahan A. Kalp Damar Cerrahisi. In:Prof.Dr.nalan Özhan Elbaş editors. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Akıl Notları. Ankara: Güneş Tıp Kitabevi; 2015. p.45-47.

 • Karahan A, Pınar G, Abbasoğlu A, Törüner E. Hemşireler İçin İlaç Rehberi. Ankara: Başkent Üniversitesi; 2010

Makaleler


 • Karahan A, Çıtak EA, Çevik B, Abbasoğlu A, Uğurlu Z. İntestinal Stoması Olan Bireylerin Stomaya Yönelik Stigma Algılarının Belirlenmesi.. Turkish Journal of Colorectal Disease, 2019; :-. ( ESCI )

 • Uğurlu Z, Kav S, Karahan A, Akgün Çıtak E. Correlates of Ageism Among Health Care Professionals Working With Older Adults. Journal of Transcultural Nursing, 2019; 30(3):303-312. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Işık SA, Balanuye B, Ertürk EB, Karahan A, Üstündağ Ç, Uğurlu Z. İntestinal Stoması Olan Bireylerde Uyku Sorunları ve Uyku Kalitesinin Belirlenmesi. Turkish Journal of Colorectal Disease, 2019; :-. ( ESCI; TÜBİTAK ULAKBİM TR-DİZİN )

 • Karahan A. Akciğer ve Kalp Naklinde Hemşirelik Bakımı. Turkiye Klinikleri J Surg Nurs, 2018; 4(1):59-67.

 • Karahan A. Üriner Staz ve Obstrüksiyonda hemşirleik Bakımı. Turkiye Klinikleri J Surg Nurs, 2018; 4(2):97-105.

 • Karahan A, Kav S. Hemşirleikte Mesleki yetkinlik. Hacettepe Üniversitesi Hemşirlik Fakültesi Dergisi, 2018; 5(2):160-168. ( EBSCO )

 • Karahan A, Abbasoğlu A, Avcı Işık S, Çevik B. Factors affecting wound healing in individuals with pressure ulcers:A retrospective study. Ostomy Wound Management, 2018; 64(2):32-39. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Karahan A, Abbasoğlu A, Avcı Işık S, Ünlü H. Total Kalça ve diz artroplastisi yapılan hastalarda ameliyat sonrası dönemde ortaya çıkan sorunlar ve hasta güvenliğini etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Acta Orthopedica et Traumatologica Turcica, 2017; 51(1):237-237. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Akyüz E, Ünlü H, Uğurlu Z, Karahan A. Ortopedi ameliyatı olan hastaların yaşadıkları psikososyal sorunlar ve yaşam kaliteleri. Acta, 2017; 51(Suppl1):235-235. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Karahan A. Cerrahi Girişim Geçiren Yaşlı Hastaların İlaç Yönetiminde Hemşirenin Sorumlulukları. Türkiye Klinikleri Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, 2017; 3(2):87-94.

 • Çevik B, Uğurlu Z, Abbasoğlu A, Karahan A. Ostomili bireylerin ostomiye uyumlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Kolon Rektum Hastalıkları dergisi, 2017; (Suppl):2017-2017.

 • Akyüz E, Çevik B, Karahan A, Güler Şahin B. Dokuzlu koroner arter baypas greft ameliyatı yapılan hastanın fonksiyonel sağlık örüntüleri modeline göre hemşirelik bakımı:Olgu Sunumu. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2016; 24(Suppl4):225-225. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Çevik B, Akyüz E, Uğurlu Z, Erol B. Sol ventrikül destek cihazı takılan hastanın Orlando?nun etkileşim modeli?ne göre hemşirelik bakımı: Olgu sunumu. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2016; 24(Suppl4):225-225. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Abbasoğlu A, Uğurlu Z, Avcı Işık S, Karahan A. The Status of Use On Surgical Safety Check List And Opinions of Nurses. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 2016; 18(1):53-61. ( CINAHL )

 • Karahan A, Işık SA, Kav S, Abbasoğlu A. Oncology nurses awareness of drug interactions. Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing, 2015; 2(4):271-275. ( DOAJ )

 • Uğurlu Z, Karahan A, Ünlü H, Abbasoğlu A. The Effects of Workload and Working Conditions on Operating Room Nurses and Technicians. Workplace and Health Safety, 2015; 63(9):399-407. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Karahan A, Avı Işık S, Abbasoğlu A, Kav S. Awareness of nurses working in oncology about drug interactions. European Journal of Oncology Nursing, 2014; 18(Suppl1):48-48. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kav S, Karahan A, Yalılı A, Çevik B, Şengel İ. Patients' awereness of skin cancer risk, prevention and early detection after organ transplantation. European Journal of Oncology Nursing, 2014; 18(Suppl1):19-19. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Karahan A, Kılıçarslan Törüner E, Ceylan A, Abbasoğlu A, Tekindal A, Büyükgönenç L. Reliability and Validity of a Turkish Language Version of the Bates-Jensen Wound Assessment Tool. J Wound Ostomy Continence Nurs, 2014; 41(4):340-344. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Otuzoğlu M, Karahan A. Determining the effectiveness of illustrated communication material for communication with intubated patients at an intensive care unit. International Journal of Nursing Practice, 2014; 20(5):490-498. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ünlü H, Karahan A, Pınar Ö, Bıyıkoğlu Y, Özhan Elbaş N. Ortopedi kliniğinde yatan hastaların sağlık profillerinin ve yaşam doyumlarının saptanması. AOTT Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 2013; 47(Suppl1):373-373. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Fernandez P, Montserrat M, Company A, Kav S, Karahan A, Akgun Çıtak E. Smileon:supporting innovative learning approaches through mobile integration in the workplace-oncology nursing. Supportive Care in Cancer, 2013; 21(Suppl1):270-270. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Karahan A, Bayraktar N. Effectiveness of an Education Program to Prevent Nurses? Low Back Pain. Workplace Health & Safety, 2013; 61(29):73-78. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Avcı S, Karahan A. Barnason etkililik beklenti ölçeği kardiyak cerrahi versiyonunun Türkiye için geçerlik ve güvenirliği. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2013; 21(3):691-698. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Karahan A, Kılıçarslan Toruner E, Abbasoğlu A, Ceylan A. Perceptions of New Graduate Regarding Their Competence in Nursing Skills. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 2012; 19(1):62-72.

 • Avcı S, Karahan A. The Reliability and Validty of Barnason Efficacy Expectetion Scale (BESS): Cardiac Surgery Version for Turkey. European Journal of Preventive Cardiology, 2012; 19:131-131. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Karahan A, Kav S, Abbasoğlu A, Kural N, Karaer H. Medication Errors in Oncology Clinics-An Analysis of Incident Reports from Nurses. European Journal of Oncology Nursing, 2012; 16(Suppl1):30-30. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Akgun Çıtak E, Karahan A, Avcı S. Analysis of Nursing Students Communication Difficulties with Patients and Definitions of Difficult Patients. European. European Journal of Oncology Nursing, 2012; 16(Suppl1):43-43. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Karahan A, Ersayın A, Yıldırım F, Abbasoğlu A, Akkuzu G, Akyüz N. Comparison of three rating scales for assessing pain intensity in an intensive care unit. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2012; 20(1):50-55. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Ugurlu Z, Akkuzu G, Karahan A, Beder A, Dogan N, Okdem S. Testicular Cancer Awareness and Testicular Self-Examination among University Students.. Asian Pasific Journal of Cancer Prevention, 2011; 12:695-698. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Erdemir F, Kav S, Çıtak EA, Hanoğlu Z, Karahan A. A Turkish version of Kogan's attitude toward older people(KAOP)scale:Reliability. Archives of Gerontology and Geriatrics, 2011; 52(3):162-165. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Uğurlu Z, Akkuzu G, Karahan A, Beder A, Doğan N, Okdem S. Testicular cancer and testicular self-examination knowledge and practice among university students. EUROPEAN JOURNAL OF ONCOLOGY NURSING, 2010; 14(Suppl):36-36. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Karahan A, Kav S, Abbasoğlu A, Tepe A. Günübirlik cerrahiyi takiben hastaların ev ortamındaki deneyim ve güçlükleri. HEMAR-G, 2010; 3(1):38-48. ( CINAHL )

 • Kav S, Ceylan A, Karahan A, Kural N. Nurses' Approach Toward Pain Assessment at Baskent University Hospital. Journal of Pediatric Hematology Oncology, 2009; 31(8):616-616. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Karahan A, Kav S, Abbasoğlu A, Doğan N. Low back pain: prevalence and associated risk factors among hospital staff. JOURNAL OF ADVANCED NURSING, 2009; 65(3):516-524. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Karahan A. Stoma Bakım Hemşireliği ve Evde Bakım. Cerrahi Ostomi Dergisi, 2008; 1(2):11-16.

 • Yıldırım F, Etoy G, Gümüş Ö, Gültekin B, Karahan A, Kaya N. KVC Yoğun Bakım Ünitesine Yatan Hastaların Yoğun Bakım Deneyimi ve Yoğun Bakım Ortamına Yönelik Görüşleri. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi (Supplement) Dergisi, 2008; 16(4):110-110. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Karahan A, Cerit B, Çıtak N, Şahin S. Hemşirelik öğrencilerinin temel yasam desteği eğitiminden hemen sonra ve üç ay sonra bilgi ve beceri düzeylerinin değerlendirilmesi. Türkiye Acil Tıp Dergisi, 2005; 5(5):22-26.

 • Karahan A, Bener Ö. Bolu SSK Hastanesi?nde çalışan evli hemşirelerin ev ortamında yasadıkları sorunlar. Aile ve Toplum, 2005; 2(8):121-128.

 • Karahan A, Bayraktar N. Determination of the usage of body mechanics in clinical settings and the occurrence of low back pain in nurses. INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING STUDIES, 2004; 41(1):67-75. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Gökdoğan F, Çıtak N, Karahan A. Hemşirelik öğrencilerinin öğretim elemanının teorik ve uygulamalı derslerdeki öğretimini değerlendirmeleri. AIBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 2003; 3(5):41-47.

 • Karahan A, Güven S. Yaşlılıkta evde bakım. Geriatri-Turkish Journal of Geriatrics, 2002; 5(4):155-159.

Bildiriler


 • Çevik B, Kılıç G, Kav S, Karahan A. Hemşirelerin Yoğun Bakımdaki İnvaziv Arteriyel Kan Basıncı Ölçümüne Yönelik Bilgi Düzeyleri ve Yaşadıkları Güçlükler. 20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: ; 10/11/2018 - 14/11/2018

 • Çevik B, Kılıç G, Kav S, Karahan A. Hernsirelerin Yoğun Bakımdaki lnvaziv Arteriyel Kan Basncı Ölçümüne Yonelik Bilgi Duzeyleri ve Yaşadıklan Güçlükler. 20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: ; 10/11/2018 - 14/11/2018

 • Karahan A, Kav S, Uğurlu Z, Balanuye B, Karaer H. Reviewing the Patient?s Falls Occurred Following Implementation of the Fall Prevention Program. International Nursing Management Conference: Antalya; 25/10/2018 - 27/10/2018

 • Karahan A, Uğurlu Z, Abbasoğlu A, Işık SA, Kılıç G, Elbaş HN. Determination Sleep Quality, Fatigue and Concentration of Nurses According Shifts and Chronotypeto Working. International Nursing Management Conference: Antalya; 25/10/2018 - 27/10/2018

 • Karahan A, Uğurlu Z. BILGISAYAR GÖRÜŞ SENDROMU VE KURU GÖZ. 1.Uluslalarası, 2.Ulusal halk Sağlığı Kongresi: Ankara; 23/04/2018 - 26/04/2018

 • Uğurlu Z, Kav S, Karahan A, Akgün Çıtak E. Attitudes And Views of Healthcare Professionals Wıth A Primary Role in Patient Care Regarding Discrimination Against The Elderly. International Congress on Multidisplinary Aproach to Elderly Health and Care: Ankara; 22/03/2018 - 23/03/2018

 • Karahan A, Abbasoğlu A, Akgün Çitak E, Balanuye B, Budak Ertürk E, Uğurlu Z. Comparison Of Sleep Quality Of Elderly in Home And Hospital. International Congress on Multidisplinary Aproach to Elderly Health and Care: Ankara; 22/03/2018 - 23/03/2018

 • Karahan A, Kav S, Abbasoğlu A, Avci Işik S, Güler Şahin B, Özhan Elbaş N. The Effect Of The Fear Of Falling On The Daily Life Of Elderly Individuals. International Congress on Multidisplinary Aproach to Elderly Health and Care: Ankara; 22/03/2018 - 23/03/2018

 • Karahan A, Kav S, Çevik B, Karaslan Eşer A. Assessment of Autonomy And Frailty Status in Elderly Patıents: Preliminary Results of The Study. International Congress on Multidisplinary Aproach to Elderly Health and Care: Ankara; 22/03/2018 - 23/03/2018

 • Karahan A, Budak Ertürk E, Uğurlu Z, Ünlü H. Ameliyathane personelinin ısıl konforunu etkileyen faktörler. 2. Uluslararası, 10 Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi: Antalya; 02/11/2017 - 05/11/2017

 • Çevik B, Uğurlu Z, Abbasoğlu A, Karahan A. Ostomili bireylerin ostomiye uyumlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi. IX.Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi: Antalya; 16/05/2017 - 20/05/2017

 • Karahan A, Doğan N, Özhan Elbaş N. Kısa filmler İlkyardım Eğitimine Katkı Sağlar mı?. 4.Ulusal Acil Hemşirleiği Kongresi: ; 11/05/2017 - 13/05/2017

 • Karahan A, Abbasoğlu A, Işık S, Çevik B, Saltan Ç, Elbaş N. Characteristics of the pressure ulcer and affecting factors of healing in cancer patients. EONS10: Dublin, İrlanda; 17/10/2016 - 18/10/2016

 • Balanuye B, Karahan A. Cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin iş yükünün hasta güvenliğine etkisi. 20. Ulusal Cerrahi Kongresi, 18.Cerrahi Hemşireliği Kongresi: Antalya; 13/04/2016 - 17/04/2016

 • Karahan A. Ameliyathanede stresle başa çıkmak. 9. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi: Sarıgerme-Muğla; 12/11/2015 - 15/11/2015

 • Akgün Çıtak E, Karahan A, Abbasoğlu A, Avcı Işık S, Uğurlu Z, Özhan Elbaş N. Determining difficulties, needs and coping ways of newly graduated nurses. 16. World Congress of psychiatry: İspanya; 14/09/2014 - 18/09/2014

 • Karahan A. Tedavi ve Bakımda Son Kanıtlar. 8. Ulusal Yara Bakım Kongresi: Antalya; 28/11/2013 - 01/12/2013

 • Yalılı A, Avcı Işık S, Abalı AE, Karahan A. Gordon'un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeline Göre Bir Yanık Vakasının Hemşirelik Bakım Süreci. 8. Ulusal Yara Bakım Kongresi: Antalya; 28/11/2013 - 01/12/2013

 • Uğurlu Z, Karahan A, Ünlü H, Abbasoğlu A, Özhan Elbaş N, Avcı Işık S. Ameliyathane Hemşirelerinin/Teknikerlerinin Algıladıkları İş Yükü ve Çalışma Koşullarından Kaynaklanan Risk Faktörlerinden Etkilenme Durumları. 8.Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi: İzmir; 21/11/2013 - 24/11/2013

 • Abbasoğlu A, Uğurlu Z, Avcı Işık S, Karahan A, Ünlü H, Özhan Elbaş N. Güvenli Cerrahi Kontrol Listesinin Etkin Kullanılma Durumu ve Hemşirelerin Güvenlli cerrahi Kontrol Listesine Yönelik Görüşleri. 8.Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi: İzmir; 21/11/2013 - 24/11/2013

 • Ünlü H, Karahan A, Ballanuye B, Abbasoğlu A, Uğurlu Z, Özhan Elbaş N. Ameliyathanede Çalışan Hemşire ve Teknikerlerin Teknolojik Ekipman Kullanımına İlişkin Görüşleri ve Yaşadıkları Güçlükler. 8.Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi: Kuşadası; 21/11/2013 - 24/11/2013

 • Kav S, Karahan A, Akgün Çıtak E, Fernandez P, Sedano A, Milani A. Onkoloji Hemşireleri İçin Mobil Teknolojiyi Çalışma Ortamına Entegre Ederek Yenilikçi Öğrenim Yaklaşımıyla Destelemek: 6 Avrupa Ülkesinden Deneyimler.. 14.Ulusal Hemşirelik Kongresi: Muğla; 25/10/2013 - 27/10/2013

 • Kav S, Akgün Çıtak E, Karahan A, Fernandez P, Montserrat M, Sedano A. SMILEON: Supporting Learning Innovative Aprroaches Mobile Integration in the Workplace -Oncology Nursing:Experiences from Six European Countries. 3. Mediterranean Multidiciplinary Oncology Forum Kongresi: Atina, Yunanistan; 24/10/2013 - 26/11/2013

 • Karahan A. Öğrenci Projelerinin Değerlendirilmesi. Entegre Programlarda Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri Çalıştayı: KOÇ ÜNİVERSİTESİ,İSTANBUL; 20/12/2012 - 21/12/2012

 • Doğan N, Abbasoğlu A, Karahan A, Kav S. İnsülin Pompası ve Karbonhidrat Sayımı. 14.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Antalya; 03/10/2012 - 07/10/2013

 • Erdoğan Ö, Karahan A, Abbasoğlu A, Akkuzu G, Şengel İ, Akkoç H. Böbrek ve Karaciğer Transplanastyonundan Ortalama İki Yıl ve Daha Sonrası Dönemde Bireylerin Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesi. 18.Ulusal Cerrahi, 13.Cerrahi Hemşireliği Kongresi: İzmir; 23/05/2012 - 27/05/2012

 • Şengel İ, Karahan A, Abbasoğlu A, Akkuzu G, Akkoç H, Bozdağ S. Karaciğer ve Böbrek Transplantasyonu Yapılacak Bireylerin Ameliyattan Önce ve Ameliyattan Sonra ve Taburculuk Sonrası Erken Dönem Anksiyete Düzeylerinin Belirlenemesi. 18.Ulusal Cerrahi, 13.Cerrahi Hemşireliği Kongresi: İzmir; 23/05/2012 - 27/05/2012

 • Akkoç H, Bozdağ S, Karahan A, Abbasoğlu A, Akkuzu G, Salmaz İ. Karaciğer ve Böbrek Transplanastyonu Gerçekleştirilen Bireylerin Taburculuk Sonrası Yaşadıkları Güçlükler ve Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi. 18.Ulusal Cerrahi, 13.Cerrahi Hemşireliği Kongresi: İzmir; 23/05/2012 - 27/05/2012

 • Karahan A, Kav S, Abbasoğlu A, Kural N, Karaer H. Medication Errors in Oncology Clinics-An Analysis of Incident Reports from Nurses". 8th EONS Spring Convention: Cenevre, İsviçre; 26/04/2012 - 27/04/2012

 • Akgün Çıtak E, Karahan A, Avcı S. Analysis of Nursing Students Communication Difficulties with Patients and Definitions of Difficult Patients.. 8th EONS Spring Convention: Cenevre, İsviçre; 26/04/2012 - 27/04/2012

 • Akgün Çıtak E, Karahan A, Avcı S. Hemşirelik Öğrencilerinin 'Zor Hasta olarak' tanımladıkları hastaların ve yaşadıkları iletişim güçlüklerinin incelenmesi.. I.Uluslararası, V.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi: İstanbul; 22/09/2011 - 24/09/2011

 • Karahan A. Skorlama Sistemleri. 7. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi: Çeşme, İzmir; 05/08/2011 - 08/08/2011

 • Karahan A. İlaç Hataları. 19.Ulusal Kanser Kongresi: Antalya; 20/04/2011 - 24/04/2011

 • Uğurlu Z, Akkuzu G, Karahan A, Beder A, Doğan N, Ökdem Ş. Testicular cancer and testicular self-examination knowledge and practice among university students. 7th EONS Spring Convention in partnership with V&VN The Hague: Hollanda; 15/04/2010 - 16/04/2010

 • Karahan A, Toruner E, Ceylan A, Abbasoğlu A. New graduated nurses' perception about their self competency and education in Hospital practices. 1st International Congress on Nursing Education, research&Practice: Thessaloniki (Selanik) Yunanistan; 15/10/2009 - 17/10/2009

 • Doğan N, Karahan A, Kav S. Yoğun Bakımda Yatan Hastalarda Deliryum. 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi: Antalya; 30/09/2009 - 04/10/2009

 • Karaaslan A, Aksoy E, Güven S, Bilgiç S, Karahan A. Bir Üniversite Hastanesinde Hekim ve Hemşirelerin Hasta Güvenliği Kültürüne Yönelik Görüşleri. 8 Ulusal&Uluslalarası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi: Ankara; 04/06/2009 - 06/06/2009

 • Coştan D, Karahan A, Ceylan A, Abbasoğlu A, Kural N, Sezgin S. Nurses's Opinions About Medication Error. 4th International Nursing Management Conference: Antalya; 13/10/2008 - 15/10/2008

 • Kaya N, Karahan A, Abbasoğlu A, Turkay U. A Unit's Process of Establishment. 4th International Nursing Management Conference: Antalya; 13/10/2008 - 15/10/2008

 • Karahan A. Onkolojik Yaralar ve Cilt Bakımı. 11. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi: Antalya; 30/04/2008 - 04/05/2008

 • Abbasoğlu A, Keçialan R, Akkuzu G, Ceylan A, Sezgin S, Karahan A. Bir üniversite hastanesine evden basınç ülseri ile kabul edilen hastalara ilişkin kayıtların incelenmesi taburculuk aşamasında hasta eğitimi. 2. Ulusal Evde Bakım Kongresi: İstanbul; 20/04/2008 - 23/04/2008

 • Karahan A. Uygulama alanlarının araştırma kapasitesi yönünden değerlendirilmesi Başkent Üniversitesi Hastanesi Deneyimi.. IV. Ulusal Hemşirelik Araştırma Sempozyumu: Ankara; 04/04/2008 - 05/04/2008

 • Karahan A. Preventing Medication Errors:Nursing Responsibilities. 2. İnternational Patient Safety Congress: Antalya/Türkiye; 25/03/2008 - 29/03/2008

 • Karahan A, Ceylan A, Kaya N, Kav S, Akkuzu G, Abbasoğlu A. The Effect of Inpatient Fall Prevention Program. 2. İnternational Patient Safety Congress: Antalya/Türkiye; 25/03/2008 - 29/03/2008

 • Algıer L, Abbasoğlu A, Akkuzu G, Ceylan A, Karahan A, Sezgin S. Pressure Ulcer Prevention Program As Part of Patient Safety. 2. İnternational Patient Safety Congress: Antalya/Türkiye; 25/03/2008 - 29/03/2008

 • Karahan A. Nurses and Patient Safety. 2. İnternational Patient Safety Congress: Antalya/Türkiye; 25/03/2008 - 29/03/2008

 • Karahan A, Ceylan A, Ersayın A, Kesik E, Kural N, Kaya N. Kardiyo Pulmoner Resüsitasyon (KPR) Hemşiresi Olarak Çalışan Hemşirelerin KPR Sürecine Yönelik Sorunları. 4.Uluslararası, 11.Ulusal Hemşirelik Kongresi, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü: Ankara; 05/09/2007 - 08/09/2007

 • Kaya N, Karahan A, Tansuyer T, Ceylan A. Hasta Düşmelerinin Önlenmesine Yönelik Verilen Eğitime Yönelik Hemşirelerin Görüşleri ve Eğitimin Etkinliğinin Vaka Çalışması Yoluyla Belirlenmesi. 4.Uluslararası, 11.Ulusal Hemşirelik Kongresi, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü: Ankara; 05/09/2007 - 08/09/2007

 • Keçialan R, Kav S, Ceylan A, Karahan A, Yılmaz D, Cantek,N F. Hemşirenin Ağrı Değerlendirmesine Yönelik Yaklaşımları ve Ağrı Değerlendirmesini Etkileyen Faktörler. 4.Uluslararası, 11.Ulusal Hemşirelik Kongresi, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü: Ankara; 05/09/2007 - 08/09/2007

 • Karahan A, Kav S, Tansuyer T, Akkuzu G, Kaya N, Ceylan A. Hasta Düşmelerinin Önlenmesine Yönelik Geliştirilen Protokolün Etkinliği. 4.Uluslararası, 11.Ulusal Hemşirelik Kongresi, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü: Ankara; 05/09/2007 - 08/09/2007

 • Akkuzu G, Karahan A, Abbasoğlu A, Ceylan A, Kesik E, Eren N. Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesinde Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastalarda Gelişen Bası Ülserinin İncelenmesi. 4.Uluslararası, 11.Ulusal Hemşirelik Kongresi: Ankara; 05/08/2007 - 08/08/2007

 • Karahan A. Stomalı Bireyin Evde Bakımı. 3.Çukurova Koloproktoloji ve Stomaterapi Sempozyumu: Adana; 12/04/2007 - 14/04/2007

 • Karahan A, Abbasoğlu A, Kav S, Doğan N. Hemşirelik öğrencilerinin manken üzerinde görsel yaşantılar yoluyla cerrahi girişim geçiren bireyin bakımını öğrenme deneyimleri. Ulusal Cerrahi Kongresi: Antalya; 24/05/2006 - 28/05/2006

 • Uğuz H, Karahan A. Nonfarmakolojik yöntemlerle ağrı yönetimi. 5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi: Şanlıurfa; 20/04/2006 - 21/04/2006

 • Gümüş Y, Karahan A, Pınar G. Klinik uygulama modelinde okul hastane işbirliği. 5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi: Şanluurfa; 20/04/2006 - 21/04/2006

 • Karahan A. Kanserli hastalarda ağrı yönetiminde nonfarmakolojik yöntemler. I. Tıbbi Onkoloji Kongresi: Antalya; 29/03/2006 - 02/04/2006

 • Alptekin Y, Karahan A. Sağlığı geliştirme çerçevesi içinde uyku hijyeni. IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi: Ordu; 05/05/2005 - 06/05/2005

 • Ak B, Çıtak N, Karahan A, Esen E. Bolu il merkezinde yasayan 45 yas ve üstü kadınlarda osteoporoz risk faktörlerinin değerlendirilmesi. I.Uluslararası Katılımlı Ulusal TSK Hemşirelik Kongresi: Ankara; 21/10/2003 - 24/10/2003

 • Karahan A, Çıtak N, Ak B, Esen E, Albayrak S. Temizlik işlerinde çalışan isçilerde bel ağrısı görülme durumunun ve risk faktörlerinin belirlenmesi. III. Uluslar arası Katılımlı Is Sağlığı ve İşyerleri Hemşireliği Sempozyumu konferansı: Zonguldak; 22/09/2003 - 27/09/2003