Prof. Dr. Nalan Özhan Elbaş (Bölüm Başkanı)
Eğitim Bilgileri
Lisans: Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
Y. Lisans:Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Doktora:Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Çalışma Alanı:
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
İlgilendiği Konular:Kalp-Damar cerrahisi hemşireliği, asepsi ve cerrahi enfeksiyonlar, AİDS
Akademik CV
Adres: Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü Bağlıca Kampusu, Eskişehir Yolu 20 km. 06530, Ankara
Tel:(312) 246 66 75 / 6677
Faks: (312) 246 66 76
E-posta:nelbas@baskent.edu.tr

 Doç. Dr. Azize Karahan(Bölüm Başkan Yard.)
Eğitim Bilgileri
Lisans:Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
Y. Lisans:Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
Doktora:Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
Çalışma Alanı:Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
İlgilendiği Konular:Yara Bakımı, Ağrı, Hasta Güvenliği, İlkyardım
Akademik CV
Adres: Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü, Eskişehir Yolu 20 km. 06530, Ankara
Tel: (312) 246 66 66 / 2165
Faks: (312) 246 66 75
E-posta:kazize@baskent.edu.tr


Prof. Dr. Sultan Kav
Eğitim Bilgileri
Lisans:Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
Y. Lisans:Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; İç Hastalıkları Hemşireliği
Doktora:Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği
Çalışma Alanı:İç Hastalıkları Hemşireliği, Onkoloji Hemşireliği
İlgilendiği Konular:Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar, Özbakım, Yaşam Kalitesi, Semptom Yönetimi, Palyatif Bakım
Akademik CV
Adres:Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü, Eskişehir Yolu 20 km. 06530, Ankara
Tel: (312) 246 66 66 / 2142
Faks: (312) 246 66 75
E-posta:skav@baskent.edu.tr


Doç. Dr. Gülcihan Akkuzu
Eğitim Bilgileri
Lisans:Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
Y. Lisans:Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği
Doktora:Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği
Çalışma Alanı:Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği
İlgilendiği Konular:Üreme Sağlığı, Jinekolojik onkoloji
Akademik CV
Adres:Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü, Eskişehir Yolu 20 km. 06530, Ankara
Tel:(312) 246 66 66 / 2167
Faks: (312) 246 66 75
E-posta:akkuzu@baskent.edu.tr

Yard. Doç. Dr. Alper Beder
Eğitim Bilgileri
Lisans:Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Y. Lisans:Başkent Üniversitesi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Doktora:Ankara Üniversitesi, Halk Sağlığı (İş Sağlığı)
Çalışma Alanı:Psikiyatri, Sağlık Hizmetlerinde Etik, İş Sağlığı
İlgilendiği Konular:Kriz Yönetimi, Evde Bakım Yönetimi ve Sağlık Bakım Sistemleri
Akademik CV
Adres:Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü, Eskişehir Yolu 20 km. 06530, Ankara
Tel:(312) 246 66 66 / 2138
Faks: (312) 246 66 75
E-posta:alper@baskent.edu.tr

Yard. Doç. Dr. Ebru Akgün Çıtak
Eğitim Bilgileri
Lisans:İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu
Y. Lisans:İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Hemşireliği
Doktora:Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Hemşireliği
Çalışma Alanı:Psikiyatri Hemşireliği
İlgilendiği Konular:Konsültasyon Liyazon Psikiyatrisi, Koruyucu Ruh Sağlığı, İletişim
Akademik CV
Adres:Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü, Eskişehir Yolu 20 km. 06530, Ankara
Tel:(312) 246 66 66 / 2139
Faks: (312) 246 66 75
E-posta:citak@baskent.edu.tr

Yard. Doç. Dr. Şeyda Ökdem
Eğitim Bilgileri
Lisans:Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
Y. Lisans:Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Doktora:Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Çalışma Alanı:Psikiyatri Hemşireliği
İlgilendiği Konular:
Koruyucu Psikiyatri, Etik, Kadın Çalışmaları, Toplum ruh sağlığı Akademik CV
Adres:Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü, Eskişehir Yolu 20 km. 06530, Ankara
Tel:(312) 246 21 65
Faks: (312) 246 66 75
E-posta:okdems@baskent.edu.tr

Doç. Dr. Hayriye Ünlü
Eğitim Bilgileri
Lisans:Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
Y. Lisans:Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Doktora:Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Çalışma Alanı:Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
İlgilendiği Konular:Ortopedi Hemşireliği, Kardiyovasküler Cerrahi Hemşireliği, Sağlık Politikaları
Akademik CV
Adres:Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü, Eskişehir Yolu 20 km. 06530, Ankara
Tel:(312) 246 66 66 / 2138
Faks: (312) 246 66 75
E-posta:hunlu@baskent.edu.tr

Yard. Doç. Dr. Ziyafet Uğurlu
Eğitim Bilgileri
Lisans:Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu
Y. Lisans:Ege Üniversitesi Halk Sağlığı Hemşireliği
Doktora:Başkent Üniversitesi Halk Sağlığı A.B.D.
Çalışma Alanı:Halk Sağlığı, Halk Sağlığı Hemşireliği
İlgilendiği Konular:Sağlık Okuryazarlığı, Hemşirelikte yönetim
Akademik CV
Adres:Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü, Eskişehir Yolu 20 km. 06530, Ankara
Tel:(312) 246 66 66 / 2167
Faks:(312) 246 66 75
E-posta:zhanoglu@baskent.edu.tr


Öğr. Gör. Nevin Doğan
Eğitim Bilgileri
Lisans:Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
Y. Lisans:Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği
Çalışma Alanı:İç Hastalıkları Hemşireliği
İlgilendiği Konular:İlkyardım, Kadın Doğum Hemşireliği
Akademik CV
Adres:Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü, Eskişehir Yolu 20 km. 06530, Ankara
Tel:(312) 246 66 66 / 2165
Faks: (312) 246 66 75
E-posta:ndogan@baskent.edu.tr


Öğr. Gör. Aysel Abbasoğlu
Eğitim Bilgileri
Lisans:Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
Y. Lisans:Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelikte Yönetim
Y. Lisans:Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
Çalışma Alanı:Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Hemşirelikte Yönetim
İlgilendiği Konular:Hemşirelikte Yönetim, Hemşirelikte Sınıflama Sistemleri, Onkoloji Hemşireliği, Hemşirelikte Etik
Akademik CV
Adres:Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü, Eskişehir Yolu 20 km. 06530, Ankara
Tel:(312) 246 66 66 / 2139
Faks: (312) 246 66 75
E-posta:aysela@baskent.edu.tr


Araş. Gör. Sevcan Avcı Işık
Eğitim Bilgileri
Lisans:Başkent Üniversitesi Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü
Y. Lisans:Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
Doktora:Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, devam ediyor
Çalışma Alanı:Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
İlgilendiği Konular:Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Kardiovasküler Cerrahi
Akademik CV
Adres:Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü, Eskişehir Yolu 20 km. 06530, Ankara
Tel:(312) 246 66 66 / 1543
Faks: (312) 246 66 75
E-posta:sevcanavci@baskent.edu.tr

Araş. Gör. Akile Karaaslan Eşer
Eğitim Bilgileri
Lisans: Başkent Üniversitesi Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü
Y. Lisans:Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları Hemşireliği
Çalışma Alanı:İç Hastalıkları Hemşireliği
İlgilendiği Konular:Onkoloji Hemşireliği, Hasta Güvenliği
Akademik CV
Adres:Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü, Eskişehir Yolu 20 km. 06530, Ankara
Tel:(312) 246 66 66 / 1535
Faks: (312) 246 66 75
E-posta:akaraaslan@baskent.edu.tr
Araş. Gör. Berrak Balanuye
Eğitim Bilgileri
Lisans: Başkent Üniversitesi Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü
Y. Lisans: Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği-devam ediyor.
Çalışma Alanı: Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
İlgilendiği Konular: Kardiovasküler Cerrahi, Hasta Güvenliği,Bariatrik Cerrahi
Akademik CV
Adres:Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü, Eskişehir Yolu 20 km. 06530, Ankara
Tel:(312) 246 66 66 / 1535
Faks: (312) 246 66 75
E-posta:bbalanuye@baskent.edu.tr
Araş. Gör. Ayşe Yalılı
Eğitim Bilgileri
Lisans: Başkent Üniversitesi Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü
Y. Lisans: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Esasları-devam ediyor.
Çalışma Alanı:Hemşirelik Esasları
İlgilendiği Konular:Yanık, Yara Bakımı
Akademik CV
Adres:Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü, Eskişehir Yolu 20 km. 06530, Ankara
Tel:(312) 246 66 66 / 1543
Faks: (312) 246 66 75
E-posta:ayalili@baskent.edu.tr
  Araş. Gör. Elif Budak
Eğitim Bilgileri
Lisans: Başkent Üniversitesi Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü
Y. Lisans: Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği-devam ediyor.
Çalışma Alanı:Cerrahi Hastalıklar
İlgilendiği Konular: Kardiyovasküler Cerrahi
Adres:Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü, Eskişehir Yolu 20 km. 06530, Ankara
Tel:(312) 246 66 66 / 1543
Faks: (312) 246 66 75
E-posta:ebudak@baskent.edu.tr
Günseli Polat (Bölüm Sekreteri)
Eğitim Bilgileri
Lisans:Bilkent Üniversitesi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik Meslek Yüksek Okulu
Adres: Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü Bağlıca Kampusu, Eskişehir Yolu 20 km. 06530, Ankara
Tel:(312) 246 66 75
Faks: (312) 246 66 76
E-posta:gpolat@baskent.edu.tr