Kalite Koordinatörlüğü

KALİTE

Bölüm Kalite Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Elif Budak Ertürk (Başkan)
Arş.Gör. Tuğçe Uçgun (Raportör)
Prof. Dr. Azize Karahan (Üye) 
Prof. Dr. Sultan Kav (Üye)
Prof. Dr. Ebru Akgün Çıtak (Üye)
Öğr.Gör. İlçim Ercan Koyuncu (Üye)
Öğrenci Zeynep Şenlik (Üye)