Bölüm Başkanından

 

Sevgili Öğrenciler,

Hemşirelik, dünyanın mesleki doyumu en yüksek ve en zor meslekleri arasında gösterilmektedir. Hemşireler sağlığın korunmasından rehabilitasyona kadar sağlık hizmetlerinin her aşamasında ve doğum öncesinden ölüme kadar yaşamın her evresinde bireylerin bakım ve tedavisinden sorumlu vazgeçilmez elemanlardır.  Bu nedenle hemşirelik tüm dünyada iş bulma olanağı ve çalışma alanı en fazla olan ve tercih edilen mesleklerden birisidir.

Yaşam süresinin uzaması, kronik hastalıkların ve bireylerin sağlık hizmetlerinden beklentilerinin artması, sağlık hizmetlerinin teknolojinin en fazla kullanıldığı alanlardan biri olması hemşirelerden de beklentileri artırmıştır. Kurumlar bu beklentileri karşılayacak teorik bilgiye sahip, alt yapısı yeterli, iletişimi güçlü, yaşam boyu öğrenmeye açık, kendisini geliştiren, sorunlara duyarlı, problem çözme ve eleştirel düşünme becerisi yüksek olan, çözüm odaklı hemşirelerle çalışmak istemektedirler.  Bu ise iyi bir eğitim ile mümkün olmaktadır.

İstenen bu özellikleri karşılama noktasında Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nden mezun olmanın pek çok avantajı bulunmaktadır. Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının azlığı, hemşirelik alanında deneyimli akademik kadroya sahip olma, uluslararası değişim programlarından yararlanma, uygulama alanlarının yeterliliği ve niteliği,  Başkent Üniversitesi’nin farklı illerde bulunan sağlık kuruluşlarında staj yapabilme gibi bir çok olanak öğrencilerimizin iyi yetişmelerine katkı sağlamaktadır. Mezun olunca Başkent Üniversitesi’nin sağlık kuruluşlarında çalışma fırsatının olması da   öğrencilerimiz için diğer avantajlı yönlerden birisidir. Sizlerin de Başkent ailesinin bir üyesi olarak kendi sorumluluklarınızı yerine getireceğinize; mesleğimize ve ülkemize önemli katkılar sağlayacağınıza inanıyoruz.

 

Prof.Dr. Azize Karahan

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölüm Başkanı