Kurullar

Koordinatörlükler

Uluslararası İlişkiler ve Değişim Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Sultan Kav (Başkan) 
Dr. Öğr. Üyesi Sevcan Avcı Işık (Rapörtör)
Dr. Öğr. Üyesi Banu Çevik (Üye) 
Dr. Öğr. Üyesi Elif Ok (Üye)
Arş. Gör. Kübra Nur Kabakcı Sarıdağ (Üye)
Öğrenci Nilsu Paylan (Üye)
Öğrenci  Gözde Dedeoğlu (Üye)

Çalışma Usul ve Esasları için tıklayınız...

Kalite Koordinatörlüğü
Dr. Öğr. Üyesi Elif Budak Ertürk (Başkan)
Arş.Gör. Tuğçe Uçgun (Raportör)
Prof. Dr. Azize Karahan (Üye) 
Prof. Dr. Sultan Kav (Üye)
Prof. Dr. Ebru Akgün Çıtak (Üye)
Öğr.Gör. İlçim Ercan Koyuncu (Üye)
Öğrenci Zeynep Şenlik (Üye)

Çalışma Usul ve Esasları için tıklayınız...

Medya ve İletişim Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Elif Ok (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Sevcan Avcı Işık (Üye)
Öğr. Gör. Reyyan Gürel (Üye)
Arş. Gör. Tuğçe Uçgun (Üye)
Arş. Gör. Emine Koç (Üye)
Öğrenci Hüsna Bozok (Üye)

Çalışma Usul ve Esasları için tıklayınız...

Mezun İzlem Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Ay (Başkan)
Arş. Gör. Emine Koç (Rapörtör)
Doç. Dr. Ziyafet Uğurlu (Üye) 
Öğr. Gör. Emine Nevin Çelikateş (Üye)
Öğr.Gör.İlçim Ercan Koyuncu (Üye)
Öğr. Gör. Aysel Abbasoğlu (Üye)
Öğr.Gör. Betül Kılınç (Üye) 
Öğrenci Teslime Aybüke Ay (Üye)
Öğrenci Ekinsu Şahin (Üye)

Usul ve Esasları için tıklayınız...

Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Banu Çevik (Başkan)
Arş.Gör.Kübra Nur Kabakcı Sarıdağ (Raportör)
Prof. Dr. Azize Karahan (Üye)
Prof. Dr. Ebru Akgün Çıtak (Üye)
Dr.Öğr.Üyesi Cansu Akdağ Topal (Üye)
Öğr. Gör. Reyyan Gürel (Üye)
Öğr.Gör. İlçim Ercan Koyuncu (Üye)
Öğr.Gör. Betül Kılınç (Üye)
Öğrenci Ege Karamanlı (Üye)   
Öğrenci Seçil Öztürk (Üye)

Çalışma Usul ve Esasları için tıklayınız...

Tanıtım Koordinatörlüğü

Öğr.Gör. Yasemin Eskigülek (Başkan)
Öğr. Gör.Reyyan Gürel (Rapörtör)
Prof. Dr. Nalan Özhan Elbaş (Üye) 
Öğr. Gör. Aysel Abbasoğlu (Üye)
Arş. Gör. Emine Koç (Üye)
Arş. Gör. Tuğçe Uçgun (Üye)
Öğrenci Deniz Can Aktaş (Üye)
Öğrenci Teslime Aybüke Ay (Üye)

Çalışma Usul ve Esasları için tıklayınız...

Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü

Öğr.Gör. Betül Kılınç (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Ay (Rapörtör)
Öğr. Gör.Reyyan Gürel (Üye)
Öğrenci Zeynep Avşin Yıldız (Üye)

Çalışma Usul ve Esasları için tıklayınız...

Muafiyet ve İntibak Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Elif Budak Ertürk ( Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Cansu Akdağ Topal (Rapörtör)
Öğr. Gör.Reyyan Gürel (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Elif Ok (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Ay (Üye)
Arş. Gör.Tuğçe Uçgun (Üye)
Öğrenci Miray Erdoğan (Üye)
Öğrenci Bengü Yağlı (Üye)

Çalışma Usul ve Esasları için tıklayınız...

Engelli Öğrenci Koordinatörlüğü

Dr.Öğr.Üyesi Cansu Akdağ Topal (Başkan)
Araş.Gör. Kübra Nur Kabakçı Sarıdağ (Rapörtör)
Öğr.Gör.İlçim Ercan Koyuncu
Öğr.Gör.Nevin Çelikateş
Araş.Gör.Emine Koç
Öğr. İnci Canlı 

Çalışma Usul ve Esasları için tıklayınız...

Staj ve Mesleki Uygulama Koordinatörlüğü

Dr.Öğr. Üyesi Elif Budak Ertürk (Başkan)
Öğr.Gör.Yasemin Eskigülek (Rapörtör)
Öğr.Gör. Reyyan Gürel (Üye)
Öğr.Gör. Aysel Abbasoğlu (Üye)
Öğr.Gör. Betül Şahin (Üye)
Araş.Gör. Emine Koç (Üye)
Öğr. Elizan İkra Sarıkaya (Üye)

Çalışma Usul ve Esasları için tıklayınız...