Bölüm Hakkında

Hemşirelik; temel amacı birey, aile ve topluma bakım vermek olan sağlığı geliştirmeyi ve sürdürmeyi, yaşam kalitesini yükseltmeyi, insan yaşamının en kritik dönemlerinde bütüncül-hümanistik bakımı sağlamayı, insanın karar verme gücüne saygı duymayı ve geliştirmeyi amaçlayan bir meslektir.

Bölümümüz sağlığın korunması, geliştirilmesi ve hasta bireylere profesyonel düzeyde kaliteli bir bakım verilmesini sağlayacak; insana ve sağlık sorunlarına duyarlı, mesleki etik standartları benimseyen, liderlik rolü üstlenebilecek, ekip çalışmasına inanan, kendi kendine ve yaşam boyu öğrenme bilinci ile dolu, eleştirel düşünebilen, otonomisi olan, mesleki yeterliliğe ve sorumluluk bilincine sahip, toplumsal sorumluluğu üstlenmeye hazır ve toplumun değişen sağlık gereksinimlerine yanıt verebilecek hemşirelerin yetiştirilmesini hedeflemektedir.

Bölümümüz, 1994 yılında Başkent Üniversitesi bünyesinde Hemşirelik Yüksekokulu olarak kurulmuş, 1999-2000 eğitim-öğretim yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi yapısı altında Hemşirelik Bölümü olarak yerini almıştır. 2006 yılında yüksek lisans eğitimine başlamıştır. 2015 yılında  doktora programı açılmış ve bölümümüzün adı “ Hemşirelik Bölümü” olarak değişmiştir.

Bölümümüzün lisans düzeyindeki eğitim programı dört yıllık teorik ve uygulamalı eğitimi kapsamaktadır. Eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz “Hemşirelikte Lisans Diploması” alarak “Hemşire” unvanını kazanırlar.

PROGRAM AMAÇLARI:
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü lisans eğitim programı mezunları;

1.Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinerek, mesleğin gerektirdiği yetkinlikleri geliştirir; ulusal ve uluslararası yenilikleri izler.
    Başarım göstergeleri:
a) Mezunların %10’u ilk 5  yıl içerisinde hemşirelik veya hemşirelik dışı lisans üstü eğitim programlarına devam eder.
b) Mezunların % 20’ si ilk 5 yıl içerisinde çalıştıkları alanda yetkinlik kazandıracak sertifika eğitimi veya diğer bilimsel programlara devam eder
2. Ekiple iş birliği içerisinde, etik ilkelere bağlı kalarak, bütüncül yaklaşımla birey-aile-toplumun sağlık gereksinimlerini değerlendirerek bakımını gerçekleştirir.
    Başarım göstergeleri:
 a) Mezunların bakım verdiği kişilerin memnuniyet düzeyleri yüksektir (en az %70).
 b) Mezunların performans göstergeleri yüksektir ( en az %70).   
3.Mesleğin gelişimine yön verecek klinisyen, eğitimci, araştırıcı ve lider rolü üstlenirler.
    Başarım göstergeleri:
a) Mezuniyet sonrası ilk 3 yıl içinde %90'ı istihdam edilir.
b) Mezuniyet sonrası ilk 5 yıl içinde, mezunların %5'i yönetici veya akademik pozisyonlarda yer alır.

MİSYONUMUZ:

Sağlık alanında bilimsel, teknolojik, sosyal ve ekonomik değişimleri izleyen ve bu değişimleri yönetebilen, liderlik özelliklerine sahip yetkin hemşireler yetiştirerek birey-aile- toplum sağlığı ve yaşam kalitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

VİZYONUMUZ:

Ulusal ve uluslararası düzeyde hemşirelik mesleğinin gelişimi ve ilerlemesine yön veren, model alınan/ değer katan bir eğitim kurumu olmak.

DEĞERLERİMİZ:

  • Dürüstlük
  • Üretkenlik
  • Sorumluluk
  • İşbirliği ve Takım ruhu

Mezunların İş İmkanı: Tüm dünyada ve ülkemizde hemşire açığının giderek büyüyen bir sorun olması hemşirelere geniş iş imkânları sunmaktadır. Hemşireler yurt içi ve yurt dışında toplum sağlığı ile ilgili alanlar, tedavi ve iyileştirme hizmetleri veren kurumlar ve eğitim kurumları gibi birçok farklı alanda çalışabilmektedirler.Mezunlarımızın istihdam olanağı %100’dür.

Programın Ayrıcalıkları: Öğrencilerimizin, Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında yurtdışında (İsveç, Danimarka, Hollanda, İspanya, Slovenya) anlaşmamız bulunan okullara ve hastanelere hem ders hem de staj kapsamında değişim programlarıyla gitme olanakları bulunmaktadır. Erasmus; Avrupa Birliği’ne üye ve üye olmayan ülkelerin yükseköğretim kurumları arasında yapılan öğrenci değişim (student exchange) programıdır.

Staj Ve Uygulamalı Eğitim İmkanları: Öğrencilerimiz Başkent Üniversitesi’ne bağlı tüm kuruluşlarda; okul, kreş, huzurevi ve toplum sağlığı merkezleri gibi farklı kurum ve kuruluşlarda staj/uygulama imkanı bulabilmektedir.

Mezun Olan Öğrencilerin Çalıştıkları Kurumlar: Programdan mezun olan öğrencilerimiz, sağlık sektöründe, gerek özel gerekse kamu kuruluşlarında aşağıdaki unvanlarla çalışabilirler:

  • Klinik hemşiresi
  • Yönetici hemşire
  • Eğitim hemşiresi
  • Süpervizör hemşire
  • Özel Dal hemşiresi
  • Akademisyen

Laboratuvar ve Uygulamalı Derslikler: Hemşirelik Bölümü’nün toplamda beş dersliği bulunmaktadır. Her derslikte projeksiyon cihazı bulunmakta olup dersler görsel desteklerle işlenebilmektedir. Öğrenciler uygulamalarını smülasyon mankenlerinin de bulunduğu “Mesleki Beceriler Uygulama Merkezi’nde” yapmaktadırlar. Laboratuarda uygulamalar, bakım mankenleri ve sistem maketleri üzerinde yapılmakta ve öğrenci çalışmaları deneyimli akademik kadro rehberliğinde yürütülmektedir. Eğitim teknolojisindeki en son yenilikler doğrultusunda laboratuar araçları ve malzemeleri güncellenmekte, öğrencilerin hemşirelik uygulamalarında güncel bilgi ve beceriye sahip olması hedeflenmektedir. 

Kültürel ve sosyal çevre:

Üniversitemizdeki kültürel ve sosyal çevre hakkında ayrıntılı bilgiyi aday.baskent.edu.tr  adresinden alabilirsiniz.